Pro Hungaria Nemzeti Radikális Portál

"Élő forrás, égi láng, Szentlélek, égből szállj le ránk!"

Volner János: “a Fidesz középkori mintára a pénzünkből épít hűbéri rendszert”

Volner János: “a Fidesz középkori mintára a pénzünkből épít hűbéri rendszert”

Volner János: “a Fidesz középkori mintára a pénzünkből épít hűbéri rendszert”

Volner János, a Jobbik Magyarországért Mozgalom országgyűlési képviselője, alelnöke és gazdasági szakpolitikusa 1969-ben született Budapesten, ám családjával együtt esztendők óta a Pest megyei Csemő település egyik tanyáján él, ültet, vet, állatot tenyészt. Az érettségi bizonyítvány megszerzése után 1989-től 1994-ig a rendőrség állományában dolgozott, ahol többször kitüntették, előléptették. 1994-ben váltott, az üzleti életben helyezkedett el, egyetemi tanulmányokba kezdett, majd 2013-ban diplomázott. A Jobbiknak 2009-től tagja. Először 2012-ben, másodszor pedig néhány héttel ezelőtt választották meg a párt országos alelnökévé. A Magyar Gárda soraiba 2007-ben az elsők között jelentkezett, amelynek nem sokkal később szóvivője is lett. Volner János nős, két gyermek édesapja.


– Hogyan, milyennek látja a hazai értelmiség politikát is alakító szerepét?

– A hazai értelmiség egyik hibája, hogy segédkezet nyújt a kádári gondoskodó állam iránti nosztalgia fölkeltéséhez. Az autoriter hatalmat gyakorló kormányok ugyanis azt igyekeznek elhitetni az emberekkel, hogy az állam mindent megold, szinte ingyen kapják majd a különféle juttatásokat. A magyar értelmiség felelőtlenségére jellemző, hogy eddig nem fordult elő az, hogy például a Professzorok Batthyány Köre, vagy a Széll Kálmán Társaság valamelyik tagja a budapesti Millenárison tartott nagyívű beszédeit követően odalépett volna Orbán Viktor miniszterelnökhöz, mondván: kedves Viktor, szeretünk téged, támogatunk, tekintélyünkkel mögéd állunk, de ha nem fogjátok le bizonyos fideszes oligarchák kezét, végigviszitek ezt a dohánytender néven elhíresült mutyisorozatot, a trafikokat a régi trafikosok helyett átjátsszátok a haveroknak, nem véditek meg a magyar termőföldet, akkor kihátrálunk mögületek, megvonjuk tőletek az erkölcsi támogatásunkat. A magyar értelmiség egyik legsúlyosabb árulása az, hogy sosem eléggé kritikus a sajátjaival szemben, soha nem mondják például a Fideszhez közelálló értelmiségi csoportok a hatalmat gyakorló kormánynak, hogy álljunk meg, ezt ne tegyétek, mert ezzel meglopjátok a nemzetet, tönkreteszitek a magyarság jövőjét.

– Ha már a nemzet érdekeinek elárulásáról beszélünk, az úgynevezett szoclib értelmiség még a Fideszt támogató értelmiségnél is rosszabb, hiszen közülük néhányan még a a magyarság legszentebb jelképeit is gúny tárgyává merték tenni. Mi a különbség a két értelmiségi tábor között?

– Igen, a szociálliberális értelmiség valóban rosszabb. Ha mondjuk a repülőgép pályájához hasonlítjuk a két értelmiség által megtett ívet az ország életében, akkor úgy mondanánk, hogy a szociálliberális értelmiség egy meredeken zuhanó pályára állította a gazdaságot, aminek előbb-utóbb földbecsapódás a vége. Míg a fideszes értelmiség némileg mérsékelte a meredekséget, ám ugyanúgy a földbe fúródunk, csak később. A Magyarországon most, tehát a Fidesz kormányzása idején zajló gazdasági és társadalmi folyamatok ugyanúgy a fenntarthatatlanság irányába mutatnak, mint a korábbi szoclib országlás korszakában. Nemcsak azért, mert kevés gyermek születik, mert az elmúlt negyed század folyamán folyamatosan tönkrement, eltűnt a hazai gazdaság alapja, a magyar ipar, válságos helyzetbe került a kulturális élet, hanem minden más arra vall, hogy a jelenlegi állapot fenntarthatatlan.

– Szavaiból kiderül, hogy nem fogadja el a Fidesz köré csoportosult értelmiséget, s még inkább nem a szoclib társulatét. Akkor kell, vagy kellene hogy legyen Magyarországon egy harmadik értelmiségi réteg, amit mi nem nagyon látunk. Mi lenne a feladata ennek a harmadik értelmiségi csoportnak?

– Vona Gábor ezt úgy fogalmazta meg, hogy a 2006-os nemzedék most van felnövőben, kialakulóban, amely egyre inkább markánsabb véleményt formál. A magyarok előbb-utóbb rájönnek arra, hogy a rendszerváltásnak nevezett folyamat utáni negyed évszázadon keresztül illúziókban ringatták őket. Az illúziókeltés egyik eszközeként a baloldali kormányok, vagy jelenleg a Fidesz, azt igyekeznek elhitetni az emberekkel, hogy az állam majd megoldja a gondokat, bajokat. Az igazi megoldás az lenne, hogy ha a magyarság igazi érdekét fölismerve, akár az Európai Unióval szemben is, a nemzeti érdekeink mentén politizálnánk.

– Nemrégen, 2014. szeptember derekán, az Oroszország ellen szankciókat meghirdető Európai Unióval szemben a Fidesz-kormány is föllépett – legalábbis a megnyilatkozások szintjén – a magyar gazdasági érdekek védelmében. Magyarán, úgy néz ki, hogy a mostani kormány részéről mégiscsak megvan a szándék a nemzeti érdekek védelmére.

– Igen, a Fidesz-kormány eddig valóban csak a megnyilatkozások szintjén védte meg a nemzeti érdekeinket. A Központi Statisztikai Hivatal adatai a keleti nyitásnak nevezett folyamat egyértelmű kudarcára utalnak. A keleti nyitás eredményei azt mutatják, hogy az ázsiai országokba irányuló magyar kivitel egyetlen év alatt 15 százalékkal csökkent, miközben a kormányzati kommunikáció azt állítja, hogy elindultunk kelet felé. A kormány úgy vélekedik, hogy legyen igaza a Jobbiknak, építsük ki az egyre inkább utált Nyugat-Európával szemben a keleti kapcsolatainkat, ám közben a statisztikai adatok a kivitel 15 százalékos csökkenéséről árulkodnak. Nem voltunk képesek új piacokat szerezni keleten, hanem a meglévőket is egymás után veszítjük el.

A keleti nyitás folyamata egyébként jobbikos kezdeményezés, amelyet sok éves késéssel és rendkívül rossz megvalósítással a kormányon levő Fidesz tőlünk vett át.

- A kormány mindig a német gazdasággal fönnálló szoros kapcsolatunkra hivatkozik, azzal dicsekszik. Valóban ilyen jó és hasznos számunkra a Németországgal való gazdasági együttműködés?

- A német gazdaság globális versenyképességét elsősorban nem az innovatív, hanem az olcsó magyar munkaerő képes javítani. Arról sem szól a kormánypropaganda, hogy Magyarországon a munkások a németországi minimálbérek töredékéért is hajlandók dolgozni a futószalag s a Németországban elképzelhetetlen munkaföltételek mellett. A budapesti kormány nem egyenrangú partnerként működik együtt a német gazdaság szereplőivel, hanem teljesen alárendeli magát és a magyar munkaerőt a gyarmatosító törekvéseknek. A gazdaságfejlesztési támogatás megoszlását vizsgálva azt látjuk, hogy annak jelentős szelete az idegen nagyvállalatokhoz kerül, miután magyar nagyvállalatok gyakorlatilag már nincsenek. A pályázati pénzek és egyéb fejlesztési források szintén a külföldi nagyvállalatokhoz kerülnek, miközben az igénybe vehető adókedvezmények is elsősorban az idegen nagyvállalkozói szektor szereplőit kedvezményezi, mert egy magyar kis- és középvállalkozásnak nincs három milliárd forintja az adókedvezmény föltételének számító befektetésre.

- A magyar gazdaság valóban jól jár az EU-s pénzek leosztásával?

Más szóval, tényleg többet kapunk vissza, mint amennyit befizetünk?

- Ha ténylegesen nézzük a befizetett és a kapott pénzösszeget, egyenleget vonunk, akkor valóban többet kapunk vissza, mint amennyit befizetünk. Nem szabad figyelmen kívül hagynunk viszont azt, hogy Magyarország mennyi mindent vállalt magára az európai uniós csatlakozással. Vállaltuk a többi között azt, hogy a magyar gazdaságot átállítjuk az Európai Unió szabvány- és előírásrendszerére. Új előírások, szabályok bevezetésével egy rendkívül költséges technológiai váltásra köteleztük az összes magyar vállalatot. Magyarán, nem ők alkalmazkodtak hozzánk, hanem a változtatások terhét az egyébként eleve tőkehiányos magyar gazdaságnak kellett viselnie. Törvényszerű következményként megrendült a magyar gazdaság szerepe.

- Sok szó esik mostanában a kormány adópolitikájáról. Valóban a szegényebb rétegek a haszonélvezői ennek a fideszes adózásrendszernek?

- Megvizsgálták a különböző jövedelmi tizedekbe tartozó polgárok adóterheinek változását, s kiderült, hogy a társadalom 80 százaléka kifejezetten rosszul járt az egykulcsos adó bevezetésével, húsz százalék profitált belőle bőségesen, a tíz százaléknyi legjobban kereső munkavállaló mintegy 500 millió forint adókedvezményben részesült, miközben az alacsonyabb jövedelmű emberek adóterhelése nőtt. A Jobbik már csak a társadalmi igazságosság és a célszerűség alapján sem érthet egyet ezzel az adórendszerrel. A Jobbik erkölcsileg sem támogathat olyan adórendszert, amely elvon a legszegényebb emberektől annak érdekében, hogy többet adhasson a leggazdagabbaknak.

- Önnek is föltesszük a kérdést: a Fidesz kormány valóban elszámoltatta-e a korábbi kormányok gazdasági bűnözőit?

- Nem történt meg az elszámoltatás. Ha csak azt nézzük, hogy az elmúlt időszakban hol tűnt el az országban a legtöbb pénz, akkor nemcsak a magánosításnak nevezett folyamatot kell vizsgálni, hanem az európai uniós támogatások felhasználását is. Az európai uniós pénzek ugyanis a nagy infrastrukturális beruházásokba mentek, amelyeket az úgynevezett baloldalhoz kötődő vállalkozói csoportok szépen megosztottak a Fideszhez közeli vállalkozói csoportokkal. Amikor a szocialisták kormányoztak, a baloldali vállalkozások kapták a nagyobb pénzt, a Strabag és a Swietelsky volt a legnagyobb haszonélvezője a közbeszerzési rendszernek, s most, hogy a Fidesz van hatalmon, a Közgép Zrt. és a Fideszhez kötődő egyéb vállalkozások részesednek jobban. Más szóval, mostanában a Strabagnak és a Swietelskynek a korábbinál kevesebb pénz jut, de azért ők is benne maradtak a kalapban.

- Értsük ezt úgy, hogy ha bekövetkezik a kormányváltás, a hatalomra kerülő új társulat nem vonja, vonhatja felelősségre az elődjét?

- Természetesen. Egy csónakban eveznek, s ha valaki ezt a a csónakot fölborítja, ő maga is vízbe pottyan. Magyarországon a háttérben megtörtént a kiegyezés a baloldalhoz és a Fideszhez kötődő gazdasági érdekcsoportok között. Ha megnézzük az ország bármelyik nagy infrastrukturális beruházását, azt látjuk, hogy ezeket a legnagyobb egyetértésben, közösen kivitelezik a baloldalhoz és Fideszhez kötődő vállalkozások. Az eddigi kormányváltások után ezért nem volt elszámoltatás. Pedig beígérték az elszámoltatást, mint például annak idején Keller László MSZP-és államtitkár, most pedig a fideszes Papcsák Ferenc és Budai Gyula, de nem hajtották végre.

- Dióhéjban összefoglalva: mi a lényege a fideszes trafikmutyinak?

- Az úgynevezett nemzeti dohányboltok kialakításának is az a lényege az, hogy az Orbán-kormány mindig valamilyen hangzatos és a társadalom által támogatott jelszóba csomagolja a fideszes érdekszféra kiterjesztését. A trafikok esetében ezt azzal indokolták: a fiatalkorúak védelmében kell bevezetni azt a gyakorlatot, hogy ne mindenütt, hanem csak egyes, arra kijelölt, megfelelően ellenőrzött helyeken lehessen hozzájutni a dohánytermékekhez. Valójában az történt , hogy az eddigi kereskedelmi helyekről átcsoportosították az újonnan nyitott üzletekbe a forgalmazás jogát. Az újonnan nyílt helyeken pedig - amint azt a szekszárdi eset is bizonyítja - a legjobb helyeket elsősorban a Fideszhez kötődő vállalkozói csoportok kapták. A középkor korai szakaszában is egy-egy uralkodó igyekezett kiépíteni a hűbéri rendszerét, s adott esetben valamilyen juttatással jutalmazta a hozzá hű urakat, akik a későbbiek folyamán például kölcsönökkel és szükség esetén haderő mozgósításával támogatták az uralkodót. A Fidesz is hasonló rendszer kiépítésébe fogott, de a legrosszabb hír az, hogy mindezt mindannyiunk pénzéből teszi.

Hering József

(A Volner Jánossal készült interjú a Kapu című folyóirat 2014. szeptemberi számában látott napvilágot.)

Megtekintések: 95

Hozzászólás

A hozzászóláshoz tagja kell hogy legyen a Pro Hungaria Nemzeti Radikális Portál –nak.

Csatlakozzon a(z) Pro Hungaria Nemzeti Radikális Portál hálózathoz

HozzászólásokAutomata szerkesztőrobot által a Október 12, 2014-on 12:10pm-kor

2014-10-12. 11:31
Magyarországon vállalkozást csak adócsalással lehet működtetni

- Ebben az országban az érvényben levő Maffia törvények miatt mindenki csal, lop és hazudik!

Feljelentette az összes pártot az iWiW-alapító Várady Zsoltnak baja van az összes, 1990 óta létező párttal, amiért Magyarországon romlott az adófizetési morál, és amiért az ember adócsalásra „kényszerül”.

Ezért aztán beperelte az összes, a rendszerváltás óta a napjainkig létező pártot. Mint ahogy az egykori iWiW-alapító közleményében írja, megelégelte, hogy Magyarországon vállalkozást csak adókerüléssel vagy adócsalással lehet működtetni.

Ezért magánemberként feljelentést tett 15 párt ellen, „mert olyan adózási rendszert alakítottak ki és tartanak fenn, amely miatt az alkotmányban rögzített” jogai sérülnek. Várady az alkotmányból idéz („Magyarország biztosítja a tisztességes gazdasági verseny feltételeit”, „minden munkavállalónak joga van az egészségét, biztonságát és méltóságát tiszteletben tartó munkafeltételekhez”), majd részletezi, hogy ezek alapján hol sérülnek a jogai. Szerinte a gazdasági verseny feltételei nem teljesülnek „hiszen akár kétszeres eltérés lehet egy szabálykövető és egy - kényszerűségből - nem szabálykövető cég két árajánlata között”.

Szerinte a munkavállaló jogai is csorbulnak: „Bár jogom lenne hozzá, ez szintén nem valósul meg, hiszen ha adókerülök, adócsalok, nem vagyok biztonságban (bármikor lecsaphat rám a NAV), felőrli az egészségem (ha adócsalok, a stressz miatt; ha nem csalok adót, amiatt, hogy sosem lesz elég pénzem, hogy megéljek), és a méltóságom is megkérdőjeleződik, mivel vétséget vagy bűntettet követek el kényszerűségből.”

Szerinte a magyar pártok kifejezetten ügyelnek rá, hogy az állampolgárok adót csaljanak, mert így az emberek zsarolhatók, manipulálhatók lesznek, ha vaj van a fülük mögött, akkor nem merik felemelni a szavukat.

Várady kiemeli, hogy a feljelentése egy kampány része, amellyel az adófizetési morál javulásáért harcol.

HozzászólásokAutomata szerkesztőrobot által a Október 3, 2014-on 7:16pm-kor

A valóság az, hogy a cionista kollaboráns zsidesz-kdnp csürhe, szét lopja magát!

S mindezt letitkosítják úgy, 30 évre!

Érpatak példája bizonyítja, hogy fideszes kormányzat alatt is lehet sikeres egy település

Az önkormányzati választások előtt a fideszes jelöltek gyakran kampányolnak azzal, hogy csak akkor lesz pályázati pénz a településnek, ha kormánypárti polgármester vezeti azt.

Ennek ellensúlyozására Érpatakon a következőkről tájékoztatta a választópolgárokat Orosz Mihály Zoltán (polgármester), ami fontos lehet más, településéért elkötelezett jelölt részére is.

Érpatak Tisztelt Lakói!

Amint már korábban is hangsúlyoztuk Önöknek a mi kampányunk lényege az eredményeink felmutatása és az igazság terjesztése a közösségben, mert a hazudozással csak a közösség züllesztését lehet előrevinni.

Az igazság tisztázása végett szeretnék néhány fontos gondolatot megosztani Önökkel az önkormányzatok finanszírozása és a pályázatok kapcsán:

1./ Az önkormányzatok finanszírozása normatív és feladatalapú, vagyis a.) lakosságszámtól, a rászorulók és a munkanélküliek arányától, a különböző korcsoportok (pl. gyerekek száma) létszámától, a különböző juttatások feltételeinek megfelelő számú személyek mennyiségétől stb. függenek. A másik fontos szempont pedig b.) az elvégzendő feladatok mennyisége, költségigénye, létszámigénye stb. határozza meg. Az önkormányzatokat megillető pénzügyi támogatásokat ezek döntik el. Ennek alapján kapja az önkormányzat a pénzügyi forrásait, melyet senki nem vonhat meg. Ez teljesen független mindenféle pártpolitikai elköteleződéstől, ebbe sem a kormány sem az országgyűlési képviselő nem szólhat bele, ezt nem csorbíthatja senki sem, amint ezt egyik kormány sem (sem az MSZP és az utódja a Fidesz sem) merte ezt megtenni eddig sem és ezután sem, mert ez olyan súlyú bűncselekmény, hogy ez senkinek sem jut eszébe. Aki ezzel ellentétes dolgot állít Önöknek, az vagy 1.) azt sem tudja, hogy mit beszél, vagy 2.) aljas szándékúan és az Önök félrevezetése céljából hazudik, 3.) vagy tudatosan a lakosság hülyítésére törekszik.

2./ A pályázatokkal kapcsolatban pedig azt kell tudni, hogy ha az önkormányzati pályázatot jól kell tudni megírni: 1.) valós probléma megoldását kell benne bemutatni, 2.) ennek a megoldására jól kell tudni megtervezni a megoldási projektet, 3.) ezt jól alá kell támasztani közérdekbeli és gazdaságosságossági szempontokkal. 4.) Az önkormányzatnak az önrész biztosításához megtakarítással kell rendelkeznie. (Takarékos gazdálkodásunk következtében ezzel is rendelkezünk !!!) 5.) Az önkormányzatnak az előfinanszírozáshoz szükséges pénzzel is rendelkeznie kell. (Takarékos gazdálkodásunk következtében ezzel is rendelkezünk !!!)

3./ A valós problémák megoldására irányuló önkormányzati pályázatok sikere zömében ezeken múlik (!!!) és e miatt voltunk mi folyamatosan sikeresek mindenféle kormány esetében a pályázatok során.

4./ A hazugokkal és a hülyítőkkel ellentétben higgyék el, hogy a pályázati projektek tervezéséhez nagyon kell érteni és mi ehhez értünk!!!  Egyébként a négy nappal ezelőtti, szept. 27-ei „Szeretlek Magyarország” című rendezvényünket is pályázati támogatásból valósítottuk meg.

5./ Nem véletlenül hangsúlyoztam a valós problémák megoldására irányuló önkormányzati pályázatokat, mert van egy másik kategória is melyet a már meggazdagodott, de ezzel együtt egyre éhesebb családok szeretnének meghonosítani Érpatakon is: az az értelmetlen és a haverok „támogatására”, (pontosabban pénzlopására) irányuló „pályázati támogatás”, melynek célja a haverok és a rokonok gazdagítása és általában a pályázati támogatás köpönyegébe csomagolva a burkolt pénzlopásokra irányulnak. Ezek a legtöbb esetben a pályázati támogatás „elköltése-leszámlázása” után nem bizonyulnak fenntarthatónak, a cégek csődöt mondanak és évekig tartó büntetőeljárások indulnak stb. (Ezek miatt állította fel a Fidesz is az elszámoltatási kormánybiztosokat, egyébként a Fidesz bukása után a következő kormány is fel fogja állítani ö ellenük is.)

6./ Ezen pénzlopásokra irányuló „pályázati” pénzekre sosem vágytunk és ezekből sosem kértünk, ezek a pártmaffiák bűnügyeinek kategóriájába tartoznak és ettől eddig is távol tartottuk magunkat és a jövőben is meg fogjuk őrizni szeretett településünket Érpatakot, mert ezekkel nagy hasznot akartak a rokonoknak, rengeteg kárt okoztak a lakosoknak. Ilyen volt a trafik-mutyi, ilyen volt a föld-mutyi, nemsokára jön az ital-mutyi stb.

7./ Ezeken kell változtatnunk, mert már itt Érpatakon is benyújtották az igényüket (a perrel visszavett) Márta-néni legelőjének elrablására is, de ezeknek én ellenálltam és ezen folyamatoknak a jövőben is ellen kell állni az egész országban.

8./ Nagyon fontos, hogy Érpatakon is távol tartsuk az éhes családokat az önkormányzat vezetésétől, mert ezek csak a saját tovább-gazdagodásukat akarják keresni és az önkormányzati vagyon haveroknak-rokonoknak való lassú átjátszására fognak törekedni az önkormányzat vezető székében és képviselő-testületében is.

9./ Egyébként amikor a közérdek képviseletéről van szó, akkor abban mindig megtörhetetlen voltam és mindig kiharcoltuk, a lakosság érdekeinek megvédését és mindig megkaptuk azt ami jár Érpataknak és ez a jövőben is így lesz.

Ne felejtsék el, hogy

10./ amikor újra kellett indítani az iskolát, akkor újra szerveztük. Az egész országban 4 településen sikerült ez, az egész Tiszántúlon egyedül nálunk sikerült, mi indítottuk legnagyobb létszámmal újra az egész országban stb. (A Fidesz szabadkőműves ország-rombolási munkája során az oktatást teljesen kivette az önkormányzatok kezéből-hatásköréből két éve és állami kormányzati kézbe adta, meg is lehet nézni a gyümölcseit.)

11./ Amikor tavasszal a közmunkások létszámát lecsökkentették az országgyűlési kampány után április 30-tól, és a sok idétlen polgármester belenyugodott és elfogadta, hogy emelt létszámot csak a kampánykor fognak kapni, mi ekkor is küzdöttünk és kiharcoltunk az érpataki munkanélküli embereknek további 15 főt. A tutyi-mutyi polgármesterek és a fideszes lakájpolgármesterek is plusztámogatások nélkül maradtak, mi pedig többlettámogatásban részesültünk.

12./ Amikor a fideszes szabadkőműves ország-rombolás következtében átszervezték az önkormányzatokat, akkor is az érpataki önkormányzat harcolta ki a legjobb megállapodást a két település: Érpatak és Nagykálló között. stb. stb.

13./ Ezen példákkal azt az igazságot kívánom tudatosítani Önökben, hogy polgármesteri tevékenység nem az aktuális kormányhoz való dörgölőzéstől függ, hanem a rátermettségtől, az áldozatos munkától, a szakmai tudástól, a közérdek-képviselet iránti elköteleződéstől, az ezért való küzdés harci képességétől.

14./ Mi az országépítésben (és csak ebben) minden kormánnyal együttműködtünk és a jövőben is együtt fogunk működni. Ezt az MSZP-sek is és a Fideszesek is nagyon, de nagyon jól tudják, és azt is nagyon de nagyon jól tudják, hogy szeretett hazánk rombolásában-pusztításában (a hazaárulásban, az ország kifosztásában, az önkormányzati vagyon haverok-rokonoknak való átjátszásában, a lakosság hülyítésében) nem működtünk együtt egyik kormánnyal sem. Higgyék el, hogy ezért emelkedtünk ki a többi önkormányzat közül, ezért került Érpatak a tartós fejlődés virágzó és gyarapodó útjára. Egyébként tájékoztatom Önöket, hogy településünkön az építő típusú emberek beköltözése is ezen folyamatoknak köszönhető: Az Érpataki Modell eredményeinknek a gyümölcse, hogy építő emberek (egy kiváló katona és felesége) részére sikerült értékesíteni az egyházközségnek az évekig üresen álló Parókia épületét. Ennek köszönhető, hogy építő emberek költöztek a Fitos Éva Rákóczi úti házába, a Vass Janiék József A úti házába, a volt parókiába, a Pusztainéék Mező Imre utcai házába, a Kiss Sándornéék Rákóczi úti házába, a Tóth Jánosnéék Honvéd úti házába stb.

     Érpatak, 2014-10-01.

Továbbra is felkészülten és áldozatkészen Érpatak szolgálatában!!!
Tisztelettel:
Orosz Mihály Zoltán
polgármester, polgármester-jelölt

2014.10.02. 12:43