Pro Hungaria Nemzeti Radikális Portál

"Élő forrás, égi láng, Szentlélek, égből szállj le ránk!"

Sikerekben gazdag Boldog Új Esztendőt Kívánunk, minden igaz magyar Nemzeti Radikális Tagtársunknak és kedves Családjának!

Boldog Új Esztendőt Kívánunk, a világ minden igaz hitű nemzeti radikális magyarjának, minden Tagtársunknak és kedves Családjának!

BÚÉK - 2016.

Eredményekben, kitartásban gazdag Boldog Új Esztendőt kívánunk  Magyarország!

Boldog Új  Esztendőt  magyarok!

Ballag már

Ballag már az esztendő,
vissza-visszanézve,
nyomában az öccse jő,
vígan fütyörészve.

Beéri az öreget
s válláról a terhet
legényesen leveszi,
pedig még csak gyermek.

Lépegetnek szótlanul
s mikor éjfél eljő,
férfiasan kezet fog
Múlttal a Jövendő.


 
ADJON ISTEN MINDEN JÓT


Adjon Isten minden jót
Ez új esztendőben:
Jobb időt, mint tavaly volt,
Ez új esztendőben;
Jó tavaszt, őszt, telet, nyárt,
Jó termést és jó vásárt
Ez új esztendőben;


Adjon Isten minden jót
Ez új esztendőben:
Zsíros esőt, kövér hót,
Ez új esztendőben;
Bő aratást, szüretet,
Egészséget, jó kedvet
Ez új esztendőben!


Adjon Isten minden jót
Ez új esztendőben:
Drága jó bort, olcsó sót
Ez új esztendőben;
Jó kenyeret, szalonnát
Tizenkét hónapon át
Ez új esztendőben!


Adjon Isten minden jót
Ez új esztendőben:
Vegye el mind a nem jót,
Ez új esztendőben;
Mitől félünk, mentsen meg,
Amit várunk, legyen meg,
Ez új esztendőben!
Évköszöntő


Elment az aggastyán csoszogó léptekkel,
behúzván az ajtót, elköszönt még egyszer.
Léptei nyomára feledés pora száll,
s múltunk őrangyala ködpermetet szitál.

Vigadjunk, újszülött évünk már fel is sírt!
Ő hozhat számunkra vigaszt és elixírt.
Terveket készített mielőtt érkezett,
nem tűr gonosz párkát, ingatag végzetet!

Bájos az új évünk, gyönyörű kisgyerek,
gőgicsél, rád nevet. Mit akar? Értheted!
Két szeme úgy ragyog, egyik Hold másik Nap,
pilláin terelget csillagfény-álmokat.

Őbenne van a tér, s a teremtő idő,
az év összes napja, az alkotó erő.
Testvéred, társad ő, fogadd szeretettel,
s szívében jobb jövőt remélhet az ember!

Köszöntünk mi újat, búcsúztatunk régit,
elválás sóhaja felsajog az égig.
Üdvözlünk Új évünk, benned van bizalmunk,
hitünk, s a céljaink... minden mit akartunk.
Boldog új esztendőt...    

Eljött hát a szilveszter,
Éjfélt üt az óra.
Legtitkosabb vágyaid
váljanak valóra.

 

Váltsd valóra terveidet,
legyen, ahogy kéred,
Kívánok egy sikeresebb,
boldogabb új évet!

Bort, búzát, békességet, sötétségben fényességet! Új esztendő újat hozzon, régi jótól meg ne fosszon. Ki barát volt az maradjon, ki elindult az haladjon.

Itt állunk az Újesztendő piros hajnalánál.

Vajon együtt leszünk-e, majd az alkonyatnál?

Ez Újévben merre vezet életünknek útja?

Tövisek vagy virágok közt csak az Isten tudja.

Ő vezessen igaz úton minden egyes léptet,

Őrizze meg viharoktól e boldog piciny fészket.

Adjon Isten mindnyájunknak víg kacagást, csengőt!

Adjon Isten mindnyájunknak Boldog magyar Újesztendőt!

Évek jönnek, évek mennek
Talán egyre sebesebbek.
Mindenkiben él egy álom,
Az életet szebbnek látom.
Azt kívánom a világon
Boldog legyen minden áron
Az az ember ki jót akar.
Ki a szépet úgy imádja,
Hogy azt mindig másban látja.
Lássa azt a jó pajtásban,
Lássa azt a legszebb lányban,
Lássa azt, hogy boldog lélek
Lakik minden jó emberben.
Jó az ember, ha lelke van,
Jó az ember, ha szíve van.
Nemcsak dobog, hanem érez,
Ha jót akar meg is kérdez.
Mi bántja a lelked, szíved
Részvételem legyen tied.
Embert látok mindenkiben
Neki adom lelkem, szívem.
Az ember az úgy született,
Mint a harmat és lehelet.
Legcsodásabb ő lehetett.
Mi nem volt benne szeretet,
Másik fele úgy született.
Benne méreg édes mézzel,
Nem fogható fel ez ésszel.
Kérdésem van, de nem mondom
Szóval én ezt el nem rontom.
Meghagyom az utókornak
Hol emberek vágyakoznak
Csodát látni a másikban.
Ez a másik egy csoda lény
Ő a nő ki mindig szerény.
Nő az álmok legszebb vágya
Nincs, ember ki nem kívánja.
Nélküle nincs élet, remény
Minden ember mondja enyém.
Légy enyém, életem párja
Lelkem szívedet bezárja.
Örök napsugár az álom
Lelked szívembe bezárom.
Így repül az élet tova,
Vele együtt az évek sora.
Újévkor új álmok jönnek,
Lelkünkben gyújtanak tüzet
Ígérjük azt, hogy jók leszünk
Rosszat soha nem cselekszünk.
Földön éljünk minden áron,
Akkor is, ha száll az álom.
Álom viszi a világot
Előre, kedvesnek virágot.
Boldog újévet kívánok!
 


Hitben, erőben, harcban és kitartásban bővelkedő Új Esztendőt Kívánunk,  minden kedves igaz magyar Honleánynak, és Hazafinak!!

 

Újévi köszöntő 

Az idő dajkája ma éjjel egyik kezével újévet ringat
Miközben a másikban bús ravatalon óévet takargat.
Virrasszuk ugyan a régit, de inkább az újat köszöntjük
S a telt élmény-poharat ma éjfélkor mind kiöntjük.
Újesztendő, állj elébünk, hadd lássunk a velődig ma éjjel!
Lám veled is vénebb lett minden létező egy évvel.
Újesztendő, áldott hajnala újabb vágynak, tettnek.
Termő méhe légy emberséges tiszta becsületnek!
Újesztendő, előlegezz feleletet sok-sok kérdő szóra,
Lám sír a harang már s minden házban búcsút ver az óra.
Újesztendő, hozz békét, jót, boldogat, termőt,
Oszlass el egünkről minden vészt; poklot-rejtő felhőt.
Üsd ki a fegyvert merénylők markából bátran.
Hűtsd le forró fejét, ki őrjöng betegen, megszálltan.
Ne hallgasd meg imáját annak, ki vérért könyörög,
Holttestének se adjon nyugalmat temetőben a rög.
Keserű legyen falatja annak, ki másnak halált készít
S ki bút kovácsol, add ki abból először neki a részit.
Újesztendő, harsonázz riadót számára annak, kiben kihűlt a vágy.
Állítsd talpra a beteget, kinek jussa a gyógyszer és az ágy.
Könnypatak árkát tömd be mosollyal, ó minden arcon,
Ne lelje gyönyörét ember, kínon, börtönön, harcon.
Összekuszált fonalát létünknek bogozd ki, ó kérünk
S tüzelj, késztess, bátoríts, hogy semmitől meg ne riadjon a vérünk.
Gályatesteden új erő új vitorlát feszítsen
S minden tiszta álmot boldog part felé repítsen.
Hol nem hóhéra már többé ember az embernek,
Jóért nem sújt a vas s bűnért nem fizetnek.
Üdvözlégy új év, minek kereszteljünk mondd, ó mondd tégedet?
Légy a béke éve! E szent szóval csókoljuk minden léptedet.
Megoldatlanságok kiáltanak feléd, ím, mint éhes gyermekszájak,
Légy kulcs, mely kinyit minden beszakadt nagy kérdés-zárat.
Teremtő nagy tervek intenek feléd fehér zsebkendővel,
Hogy révbe jussanak, áldj meg ésszel, nagy erővel.
Kevés legyen a könny s csilingeljen sok gyermek-nevetés,
Magva szakadjon ősi búsulásnak s tűnjön rút szenvedés.
Vénhedett vénül ne nyögjön erőtlen, ziháló kebel,
Mikor a légben a március tavaszillatot kever.
Újesztendő! Idők méhéből szülj nekünk békét, színes szent jövendőt,
Ily vággyal kívánjunk Istentől minden jó embernek boldog újesztendőt!

 


Áldd meg, Isten, a magyart itthon és a világ minden táján!

A magyarságnak küldetése van, a Szeretet, az Igazság és Szabadság kiteljesítése, és ezért kell közösen megtennünk minden tőlünk telhetőt! Egészségben, örömökben és sikerekben gazdag boldog újesztendőt kívánunk a szebb jövő reményében!

Isten áldja Magyarországot!

Sikerekben gazdag Boldog Új Esztendőt  Kívánunk, minden igaz magyar Tagtársunknak és kedves Családjának!

A  Pro Hungaria Nemzeti Radikális Portál tulajdonosa és szerkesztői.

2016. esztendőben egy  Új, Igaz Nemzeti Radikális  Magyarország születik!

 

Szilveszter éjjelén

 

Szilveszter éjjelén a nemzet vígan ünnepel,
míg Erdélyben egy nénike, könnyes szemmel énekel!
ISTEN ÁLD MEG A MAGYART.....! szól az ének csendesen,
szeretteit MAGYAR HONBAN, így köszönti kedvesen!
Bízik bennünk MAGYAROKBAN, változást hoz a tavasz,
  a kormányváltást követően, MAGYARORSZÁG ÚJRA NAGY!


Ha jövő télen, karácsonykor, jászol előtt térdepel,
köszönti a kis JÉZUSKÁT, s boldog szívvel ünnepel!
ISTEN ÁLD MEG A MAGYART...! zeng az ének rendesen.
NAGY NEMZET LESZÜNK ÚJRA, s ezt, soha többé nem veszi el senki sem!!!

2016

Az idő dajkája ma éjjel egyik kezével újévet ringat
Miközben a másikban bús ravatalon óévet takargat.
Virrasszuk ugyan a régit, de inkább az újat köszöntjük
S a telt élmény-poharat ma éjfélkor mind kiöntjük.
Újesztendő, állj elébünk, hadd lássunk a velődig ma éjjel!
Lám veled is vénebb lett minden létező egy évvel.
Újesztendő, áldott hajnala újabb vágynak, tettnek.
Termő méhe légy emberséges tiszta becsületnek!
Újesztendő, előlegezz feleletet sok-sok kérdő szóra,
Lám sír a harang már s minden házban búcsút ver az óra.
Újesztendő, hozz békét, jót, boldogat, termőt,
Oszlass el egünkről minden vészt; poklot-rejtő felhőt.
Üsd ki a fegyvert merénylők markából bátran.
Hűtsd le forró fejét, ki őrjöng betegen, megszálltan.
Ne hallgasd meg imáját annak, ki vérért könyörög,
Holttestének se adjon nyugalmat temetőben a rög.
Keserű legyen falatja annak, ki másnak halált készít
S ki bút kovácsol, add ki abból először neki a részit.
Újesztendő, harsonázz riadót számára annak, kiben kihűlt a vágy.
Állítsd talpra a beteget, kinek jussa a gyógyszer és az ágy.
Könnypatak árkát tömd be mosollyal, ó minden arcon,
Ne lelje gyönyörét ember, kínon, börtönön, harcon.
Összekuszált fonalát létünknek bogozd ki, ó kérünk
S tüzelj, késztess, bátoríts, hogy semmitől meg ne riadjon a vérünk.
Gályatesteden új erő új vitorlát feszítsen
S minden tiszta álmot boldog part felé repítsen.
Hol nem hóhéra már többé ember az embernek,
Jóért nem sújt a vas s bűnért nem fizetnek.
Üdvözlégy új év, minek kereszteljünk mondd, ó mondd tégedet?
Légy a béke éve! E szent szóval csókoljuk minden léptedet.
Megoldatlanságok kiáltanak feléd, ím, mint éhes gyermekszájak,
Légy kulcs, mely kinyit minden beszakadt nagy kérdés-zárat.
Teremtő nagy tervek intenek feléd fehér zsebkendővel,
Hogy révbe jussanak, áldj meg ésszel, nagy erővel.
Kevés legyen a könny s csilingeljen sok gyermek-nevetés,
Magva szakadjon ősi búsulásnak s tűnjön rút szenvedés.
Vénhedett vénül ne nyögjön erőtlen, ziháló kebel,
Mikor a légben a március tavaszillatot kever.
Újesztendő! Idők méhéből szülj nekünk békét, színes szent jövendőt,
Ily vággyal kívánjunk Istentől minden jó igaz magyar embernek Boldog Újesztendőt!

Egy nemzet vár arra a pillanatra, amikor visszaszerezheti jogos jussát. Ha eljön ez az idő, nem számít eszköz, ember, áldozat, hiszen csak egy a cél, Nagy-Magyarország! A világ csodájának, az élet bölcsőjének, a szakrális Kárpát-medencének az egysége a Szent Korona és Boldogasszony Anyánk segítő oltalmazásában, egy hatalmas nemzet, Isten országa, egy szuper nagyhatalom, itt, Európa közepén."


Istenem add meg, s áld meg Magyarországot!

"Amíg van magyar, ki nem felejt, amíg van magyar, ki nem nyugszik bele, addig van remény, hogy a szellemben megálmodott, megalkotott és ápolt Magyarország újra elnyeri teljességét és fényességét az Egy Istenben.

Amíg van magyar, velünk az Isten. Amíg van Isten, addig vagyunk és maradunk.

Mindörökkön örökké."

A magyar nép hite, és földje, erősebb a gonosznál és követőinél!

Próbálják az  ÁTKOZOTT FAJTÁK megtörni, próbálják megnyomorítani, de évezredek óta  Isten ereje VÉDI, és ŐRKÖDIK  felette!

Légy erős magyar testvérem, hisz közeleg az igazságod! Hamarosan a jó, győzedelmeskedik a gonosz felett, s akkor ér majd véget a szenvedésed! Mert a magyar nép sorsa mindig is Isten kezében volt, lesz és van! Fogalmazhatnánk úgy, hogy a sorsunk Isten szenvedése! S mindaddig így lesz, míg nem győzedelmeskedünk a gonosz és a kiszolgálói felett!

A magyar nép, Isten kiválasztott népe!

 A magyar nép, Isten megáldott népe, s míg föld a föld, míg világ a világ, földi erő által legyőzhetetlen!"

Botond Mark Karady

Közeleg az az idő amikor a nép, haza és nemzetáruló, csaló, tolvaj, néprabló mocskos csürhét, minden vagyonát vesztve, világgá zavarjuk!

Ti ócska mocskos haza és nemzetáruló kollaboráns gazemberek, és a megélhetési kommunista, posztkommunista, liberális, cionista sleppetek.

Átok szálljon reátok, átkozottak legyetek, mindörökké, örökkön örökké átkozott legyen minden gyermeketek, és leendő unokáitok, mindaddig, míg magyar földön élnek!

Közeleg az az idő, amikor a magyar nép, a magyar haza, és a magyar nemzet kollaboráns árulóinak nem lesz kegyelem!

"A kínhalál mindezeknek (kommunisták, poszt-kommunisták, liberálisok és cionisták) kegyelem, akik ilyen sorsra juttatták a magyar népet! Büntesse a magyarok Istene mindegyiket, a magyarság elleni bűneiért, tetteiért. Örök szenvedésre ítéltessen mindegyik, nép, haza és nemzetáruló rabló, kollaboráns   gazember!  "

A cionizmus és a posztkommunizmus, mai és egykori, kollaboráns, megélhetési, nép, haza és nemzetáruló szolgálói..... együtt tették tönkre Magyarországot!

Teljes vagyonvesztés terhe mellett börtönökben, munkatáborokban, kőbányákban fogtok elpusztulni!

Megtekintések: 729

Hozzászólás

A hozzászóláshoz tagja kell hogy legyen a Pro Hungaria Nemzeti Radikális Portál –nak.

Csatlakozzon a(z) Pro Hungaria Nemzeti Radikális Portál hálózathoz

HozzászólásokÉberlein Madlen által a December 29, 2015-on 6:08pm-kor

Köszönöm Elizabeth, hogy ez az oldal "létezik"!...., köszönöm Marci és Anti a sok értékes információt és az igényesen szerkesztett ismertetőket, beírásokat, őszinte véleményt!

Sok szeretettel kívánok nektek is és minden tiszta lelkületű embernek Megváltó, Békés Új Esztendőt!...., és a továbbiakban végre egy élhető új korszakot a földi létbenl!!

HozzászólásokStribikné Horváth Margit által a December 29, 2015-on 2:41pm-kor

Kívánok békés, boldog új esztendőt mindenkinek!

HozzászólásokOrgován Gábor által a December 29, 2015-on 1:37pm-kor

 Én is Boldog Új Évet kívánok , innen a Tisza partjáról , határon innen , és határon túlra , minden magyar honfi társunknak , és a Pro Hungária nemzeti portál minden tagjának !

   KITARTÁS , ADJON AZ ISTEN , SZEBB JÖVŐT !  BOLDOG ÚJ ÉVET !

HozzászólásokAutomata szerkesztőrobot által a December 29, 2015-on 9:28am-kor

Az Úr 2016. évében Hitben, erőben, harcban és kitartásban bővelkedő Új Esztendőt Kívánok  minden kedves igaz magyar Honleánynak, és Hazafinak!!

"Magyar számomra az, akinek fáj Trianon. Aki testvérének érez egy 56-ost. Magyar, akinek 2004. december 5-én éjjel nem jött álom a szemére. Akinek összeszorul a szíve, ha megtaposnak egy magyar zászlót, ha felakasztja magát egy tönkretett gazda, ha csődbe megy egy tisztességes hazai kisvállalkozás. Aki nem tud belenyugodni abba, hogy bár a magyar fiatalok akarják a legtöbb gyermeket Európában, mégis a legkevesebb nálunk születik, hogy a magyar föld külföldiek kezébe vándorol, hogy hazánkat gyarmatosítják, és hogy a magyar embert rabszolgának szánják a saját hazájában. Akinek a Gyurcsány és Orbán kormányok ország-rombolásából nem csak az anyagi, hanem a lelki-szellemi pusztítás fáj igazán. És aki hisz egy szebb jövőben, aki hisz Magyarország feltámadásában, a Szent Koronában.

Magyar az, aki sajátjának érzi mindezt a szenvedést. Aki vállalja. Aki rálép a magyar Golgotára, és aki aztán vállaira veszi a magyarság keresztjét. Ehhez képest egy igazolvány vagy egy szépen megfogalmazott mondat semmivé foszlik, hiszen semmit sem ér. Amikor élet-halál küzdelme zajlik, amikor saját sorsunk és gyermekeink jövője a tét, nincs lehetőség jótékony semlegességre. Élet és halál áll szemben egymással. Centrum és közép nem létezik, azt csak a halál találta ki. Magyarnak születni most kevés, beszélni róla még kevesebb, tetteink és vállalásaink döntenek rólunk. Az én felfogásomban nem az a magyar tehát, aki állampolgára ennek a csonka hazának, még kevésbé az, aki csupán szavak szintjén vállal közösséget.

Magyar az, aki magyarként ébred fel reggel, magyarként lélegzik egész nap, hogy aztán magyarként térjen este nyugovóra."

Ezt a magyart kívánom keblemre ölelni, a győzelem estéjén!

2016. esztendőben egy  Új, Igaz Nemzeti Radikális  Magyarország születik!

 

Szilveszter éjjelén

 

Szilveszter éjjelén a nemzet vígan ünnepel,
míg Erdélyben egy nénike, könnyes szemmel énekel!
ISTEN ÁLD MEG A MAGYART.....! szól az ének csendesen,
szeretteit MAGYAR HONBAN, így köszönti kedvesen!
Bízik bennünk MAGYAROKBAN, változást hoz a tavasz,
  a kormányváltást követően, MAGYARORSZÁG ÚJRA NAGY!


Ha jövő télen, karácsonykor, jászol előtt térdepel,
köszönti a kis JÉZUSKÁT, s boldog szívvel ünnepel!
ISTEN ÁLD MEG A MAGYART...! zeng az ének rendesen.
NAGY NEMZET LESZÜNK ÚJRA, s ezt, soha többé nem veszi el senki sem!!!

Dr. Mark Marton Karady

Marci

Sík Sándor

Az andocsi Máriához

Koldusboton, törött mankón
Jövünk búcsút járni,
Szűzmáriás magyaroknak
Kopott unokái.
Éjfél van a Duna táján.
Magyaroknak éjszakáján
Nincs más, ki virrasszon.
Baráttalan, testvértelen,
Hozzád ver a veszedelem,
Boldogságos Asszony!
Megcsúfolták, megpöködték,
Ami bennük szép volt,
Kilencfelé hasogatták,
Ami rajtunk ép volt;
Tépett testünk megtapossák,
Ragadozók ragadozzák
Édes-kevesünket,
Koporsónkat faragdálják.
– Eléd sírjuk, magyar árvák,
A mi keserünket.
Idegenek megnevetik
Drága magyar szónkat,
Idegentől kéregetjük
Kenyerünket, sónkat.
Magyar kezek szántogatnak,
Régi rögön új uraknak,
Néped hegye-völgyén.
Más arat, hol mi vetettünk:
Jövevények, szolgák lettünk
Úr-apáink földjén.
Boldogasszony, ezer évig
Édesanyánk voltál,
Eleink, ha hozzád sírtak,
Hozzájuk hajoltál:
Száz ostorral ostorozzon,
Csak ez egyért, Boldogasszony,
A jó Krisztust kérd meg:
Négy-víz-parton, három-hegyen
Mindörökké magyar legyen
A máriás ének.
HozzászólásokAutomata szerkesztőrobot által a December 29, 2015-on 9:26am-kor

Szilveszteri szerencsehozó babonák

Megalapozhatjuk a következő esztendő szerencséjét – van néhány jól bevált recept hozzá.

Íme!

Malacsült és lencse. Esszük január 1-jén, de miért is? Mert finom? Vagy mert így tanultuk? Mindegy is, a lényeg, hogy higgyünk a megjósolt hatásban, állítólag mindkettő fogyasztása – az év első napján – szerencsét és áldást hoz. Az ősidők óta hirdetik a bölcsek, hogy amiben hiszünk, az bizony komoly eséllyel válik valóságunkká.

Így aztán nem árt e generációról generációra örökölt babonákat tiszteletben tartani, sose lehet tudni… Például érdemes csupa örömteli tevékenységet végezni az év első napján, hiszen mondják, a következő 364 nap hasonló élményeket hoz majd számunkra.

Félre a veszekedéssel, összpontosítsuk inkább a pozitív közös lehetőségekre, a pihenésre, a töltődésre. A borsó, a lencse fogyasztása pénzt hoz a házhoz, de ehhez ügyelnünk kell arra, hogy se a só-, se a cukortartó ne álljon üresen az év első napján. A hűtőszekrényt is érdemes feltölteni, legyen ez a gazdagság minta az egész esztendőre. Semmiképp ne fogyasszunk azonban január 1-jén halat, baromfit, mert balszerencsét hoz – ráadásul a pulykahús még haragot is idéz.

Maradjon minden a házban, még a szemetest se ürítsük aznap – mert az üzenet szerint ez bizony kiüresíti az otthonunkat. Szerelmeseknek javasolt az éjféli mézes szájjal való csókolózás, ami megédesíti az újév napjait – ha pedig még nem találtunk párra, egy tükör és egy fésű a párna alá szilveszter éjszaka, és máris jön a jóslat: ki is az, aki szerelmesen közelít hozzánk a jövőben…

HozzászólásokAutomata szerkesztőrobot által a December 29, 2015-on 9:23am-kor

Szerencsehozó ételek szilveszteri mulatságra

Csípős lencseleves

Hozzávalók: 15 dkg lencse, 10 dkg szalonna, 1 fej hagyma, zsír vagy olaj, 4-5 dkg liszt, csípõs paprika ízlés szerint (legjobb a szárított), 2 gerezd fokhagyma,
2 húsleveskocka, 1 babérlevél, só, õrölt bors, petrezselyemzöld vagy zellerzöld.

Elkészítés: A lencsét válogatás után megmossuk, és fõzés elõtt 1-2 órával beáztatjuk. A szalonnát felkockázzuk. A hagymát és a fokhagymát apróra vágjuk, felhevített zsiradékban világosra pirítjuk. Hozzátesszük a szalonnát, az apróra tört (vagy felkarikázott) csípõs paprikát, és állandóan keverve megpirítjuk. Utána kb. 1–1,5 liter vízzel felöntjük, beletesszük a leszûrt lencsét, a leveskockát, sózzuk, borsozzuk. Addig fõzzük, míg a lencse megpuhul. Beleszórjuk a vágott petrezselyemzöldet, kicsit összeforraljuk.

Csülökkocsonya

Hozzávalók: 1 füstölt csülök, 1 evõkanál ételízesítõ, 1 kiskanál csípõspaprika-krém, pár szem feketebors, 2 fej hagyma, 8 gerezd fokhagyma, 6 tojás, 2 tojásfehérje, 2 dkg zselatinpor, 1 kiskanál paradicsompüré, só, olaj.

Elkészítés: A csülköt hideg vízben feltesszük fõni. Az ételízesítõvel, a paprikakrémmel és a borssal fűszerezzük, majd hozzáadjuk a kétféle hagymát is, a fokhagymát pucoltan, a hagymát héjastól. Kis lángon puhára fõzzük, levébõl kiemeljük, kihűtjük, kicsontozzuk. A 6 tojásból rántottát készítünk. 8 deciliternyi fõzõlevet egy alkalmas fazékban megforrósítunk, a zselatint állandó keverés mellett beleszórjuk, kis lángon 2-3 percig fõzzük. Ez a lé eléggé zavaros lesz, de tisztává varázsoljuk. A tojásfehérjét félig habbá verjük, közben a paradicsompürét is beleforgatjuk. A zselatinos fõzõlébe öntjük, és gyöngyözõ forralással 10 percig fõzzük.

A tűzhelyrõl lehúzva 10 percig pihentetjük, majd szűrõruhán átszűrjük, és kissé hûlni hagyjuk. Eddigre már a csülök és a rántotta is kihűlt, így mindkettõt kis kockákra vágjuk. Egy õzgerincformát, megnedvesített celofánnal kibélelünk, és a felkockázott hozzávalókat belerakjuk. Ráöntjük a kocsonyalevet, hűtõszekrényben megdermesztjük. Tálaláskor deszkára fordítjuk, majd forró vízbe mártott késsel szeleteljük. Kínáljunk mellé friss, puha kenyeret, ecetes tormát.

Sajttorta

Hozzávalók: 1 nagy kerek rozskenyér, 5 dkg reszelt rokfort, 10 dkg tejszínkrémsajt, 10 dkg körözött, 10 dkg paprikás szalámi, 15 dkg vaj vagy sütõmargarin, 10 dkg reszelt trappista sajt, 5 dkg darált dió, 1 dl sûrû tejföl, 2 csokor snidling, 2 gerezd fokhagyma, só, törött bors, currypor, piros fűszerpaprika ízlés szerint.

Elkészítés: A reszelt rokfortot 5 dkg vajjal, 1 teáskanál tejföllel, csipetnyi sóval, borssal és 1 gerezd összezúzott fokhagymával habosra keverjük. A krémsajtot a dióval összekeverjük. A körözöttet pirospaprikával és a snidling felével kikeverjük. A szalámi felét nagyon apróra vágjuk, és 5 dkg vajjal meg 1 teáskanál tejföllel ugyancsak kikeverjük. Végül a megmaradt vajat a reszelt sajt felével, 1 kanál tejföllel, a curryporral, törött borssal és az összezúzott fokhagymával habosra keverjük. A kenyeret nagyon éles késsel 5 lapba vágjuk. Az alsó lapot alufóliára fektetjük, és megkenjük a rokfortkrémmel, majd ráborítjuk a második lapot. Erre körözöttet kenünk.

A harmadik lapot a szalámis vajjal, a negyediket a diós krémsajttal, az ötödiket pedig a currys sajtkrémmel kenjük meg. A megmaradt kenyérbõl egy szeletet levágunk, és apróra morzsoljuk. Ezt a morzsalékot rászórjuk a currys krémmel bekent torta oldalára. Tetejét kirakjuk a megmaradt szalámiból csavart kis tölcsérekkel, és meghintjük a finomra metélt snidlinggel meg a reszelt sajttal. Hűtõszekrényben legalább 1 napig dermesztjük. Tortacikkekre szeletelve tálaljuk.

Egészben sült pisztráng mandulamártással

Hozzávalók 4 személyre: 4 egész pisztráng, só, szerecsendió, 1 gerezd fokhagyma, 4-4 szál friss rozmaring és kakukkfû, 8 levél bazsalikom, 6 evõkanál olívaolaj, 25 dkg tisztított mandula, 6 evõkanál vaj, 1 dl fehérbor, fél szál póréhagyma, 1 teáskanál szójaszósz, 6 dl zöldségleves,
2 dl fõzõtejszín, 80 dkg burgonya, 2 babérlevél, 1 csokor petrezselyem, zsálya.

Elkészítés: a pisztrángok belsejét bedörzsöljük sóval és a zúzott fokhagymával, majd mindegyikbe teszünk rozmaringot, kakukkfüvet és bazsalikomot. Serpenyõben 4 evõkanál olívaolajon mindkét oldalát megpirítjuk, majd tepsibe tesszük, és 180 °C-os sütõben 5 perc alatt készre sütjük.
A tisztított mandulát megpirítjuk 2 evõkanál olívaolaj és 1 evõkanál vaj keverékén, három evõkanállal félreteszünk a tálaláshoz. A többi mandulához adjuk a fehérbort, az apróra vágott póréhagymát és a szójaszószt, majd a bort elforraljuk.

Felengedjük a zöldséglevessel, 20 perc fõzés után az egészet összeturmixoljuk, majd átszűrjük. Sóval, reszelt szerecsendióval ízesítjük, a tejszínnel összemelegítjük. A megtisztított burgonyát sós, babérleveles vízben megfõzzük, leszűrjük. Pürésítjük 5 evõkanál vajjal, a vágott petrezselyemmel és zsályával. Tálaláskor a pürét szépen kiformázzuk (használhatunk csillagcsõrös habzsákot), melléhelyezzük a pisztrángot és a szószt, majd a félrerakott pirított mandulával díszítjük.

Óévbúcsúztató koktélok és bólék

Ha szilveszter, akkor a legtöbben fogyasztanak alkoholt, de természetesen nem mindegy, mit. Keverni sosem jó, mondják a tapasztaltabb alkoholkedvelõk, azonban koktélok és bólék esetében ez nem állja meg a helyét.

bole_b

Forró angyal

Hozzávalók: 2 l almalé, 10 rúd fahéj, ujjnyi gyömbér, 2 evõkanál méz, 15 cl Amaretto.

Elkészítés: Az almalevet a fahéjakkal és a gyömbérrel felmelegítjük, de nem fõzzük. Körülbelül 15 percig állni hagyjuk, majd leszűrjük, hozzáöntjük az Amarettót, és mézzel ízesítjük. Keskeny, magas poharakban kínáljuk.

Erősítő meleg tej

Hozzávalók: 4 tojás sárgája, 8 dkg cukor, 8 dl tej, 4 dl konyak.

Elkészítés: A cukorral kikeverjük a tojássárgáját, felöntjük forró tejjel és összekeverjük. Elkeverjük a rummal vagy konyakkal. Különösen téli hidegben frissítõ és erõsítõ ital.Méz-tojás flip

Hozzávalók: 4 tojás, 2 evõkanál akácméz, 7,5 dl tej, 3 evõkanál konyak, õrölt szerecsendió, õrölt fahéj.

Elkészítés: A tojások sárgáját a mézzel habosra keverjük. A tejet felforraljuk, a tojásfehérjéket habbá verjük. A felforralt tejet és a konyakot a tojássárgája-masszához öntjük, jól elkeverjük, majd az egészet hozzákeverjük a fehérjehabhoz. Teáscsészékbe osztjuk, és a tetejüket megszórjuk szerecsendióval és fahéjjal.

Pezsgőbólé

Hozzávalók: 1 tányér mélyhűtött gyümölcs, 1 citrom leve, 2 dl tejszínhab, 1 üveg pezsgõ, 5 cl cseresznyepálinka.

Elkészítés: A gyümölcsökhöz hozzáadjuk a citromlét, majd egy órát állni hagyjuk. Felszolgáláskor a bóléspohárba rakunk néhány gyümölcsöt majd felöntjük pezsgõvel, s végül poharanként egy-egy evõkanálnyi cseresznyepálinkával ízesített tejszínhabot adunk hozzá.

Alkoholmentes ünnepi bólé

Hozzávalók: 2 dl citromlé, 2 dl 100%-os narancslé, 2 dl 100%-os ananászlé, 1 dl málnaszörp, 1,5 l szénsavas gyömbérszörp, mentalevél.

Elkészítés: A gyömbér és a menta kivételével összekeverjük a hozzávalókat. Behűtjük, majd behűtött tálba, sok jégkockával szervírozzuk. A gyömbért közvetlenül tálalás elõtt hozzáöntjük, és mentalevelekkel díszítjük.

Fantáziabólé

Hozzávalók: 1 cl vodka, 1 cl baracklikõr, száraz pezsgõ,  gyümölcsök.

Elkészítés: A vodkát és a barack likõrt összekeverjük, és nagy méretű pezsgõskehelyben lévõ gyümölcsökre öntjük, végül pedig száraz pezsgõvel feltöltjük.

Téli bólé

Hozzávalók: 40 dkg õszibarackbefõtt, 1 doboz ananászkonzerv, 2 narancs, 1 citrom, 1 dl konyak, 1 dl Triple Sec, 1 l száraz fehérbor, 7 dl száraz pezsgõ.

Elkészítés: A barackokat kockára vágjuk, és levükkel együtt bóléstálba öntjük. A kockára darabolt ananászt levével együtt hozzákeverjük az õszibarackhoz. A gerezdekre szedett narancsokat is a tálba tesszük. Hozzáadjuk a citrom levét és reszelt héját, a konyakot, a Triple Secet, és felöntjük a borral. Jól lehűtjük, majd közvetlenül a fogyasztás elõtt hozzáöntjük a pezsgõt.

Fűszeres puncs

Hozzávalók: 2 dl sherry, 2 dl konyak, 3,5 dl édes vörösbor, 7 dkg mazsola, 7 dkg porcukor, fél rúd fahéj, fél narancs héja, 2 szem kardamommag, 3 szem szegfűszeg, fél citrom.

Elkészítés: Elõzõ este annyi vízbe áztatjuk be a mazsolát, hogy teljesen ellepje. Másnap leöntjük róla a vizet, és lábosba tesszük. Hozzáadjuk a nagyon vékony csíkokra vágott narancshéjat és a fűszereket, majd a sherryvel leöntve éppen csak forráspontig hevítjük. Közben egy kis edényben barnára pirítjuk a cukrot, majd a karamellát beleöntjük a sherrys keverékbe. Hozzáöntjük a bort és a konyakot, ezután csak annyira melegítjük, hogy a karamella elolvadjon benne. Mély üvegtálban hajszálvékonyra karikázzuk a citromot, és a forró puncsot rászűrjük. Azonnal fogyasztható, és nagyon finom.

HozzászólásokAutomata szerkesztőrobot által a December 29, 2015-on 9:22am-kor

Újévi jókívánságok SMS-ben  

Bal lábad a Karácsony, jobb lábad a Szilveszter. Jöhetnék a két ünnep között?
Én ma már nem teszek-veszek egésznap csak sokat eszek egy kismalaccal piálok, Boldog Új ÉVET KÍVÁNOK!


Langy esőben, tömör ködben, hót részegen mély gödörben, Szilveszternek nehéz napján, négykézláb az árok partján, átölelem a világot, Boldog Új Évet Kívánok!


Szilveszter van, hát piálok, az erkélyre kiállok, jó nagyokat kiáltok: boldog újévet kívánok!


A szerencse banknál a 2015-ös számú számládra átutaltam 365 nap szerencsét, egészséget, és jókedvet. Minden jót az elköltéséhez! Boldog újévet!


Bő bort, bő búzát, piros farkú malackát szekerednek kereket, poharadnak feneket, úgy igyon a gazda belőle eleget. B.U.É.K.


Egy angyalt küldök néked, tegye szebbé életed, Tegyen pénzt a zsebedbe, Vigyen boldogságot a szívedbe, Vegyenek körül barátok, Boldog Új Évet Kívánok!


Itt az újév, új jót hozzon, régi jóktól meg ne fosszon, de ha az új jót nem is hozhat, vigye el a régi rosszat! Boldog Új Évet Kívánok!


Múlik a nap múlik az év, ami rossz volt elmúlt rég. Holnap egy új évre ébredsz, ehhez kívánok nagyon sok szépet! B.U.É.K.


Újév alkalmából köszöntelek téged, Ne feledd, hogy jövőre is találkozok véled!


Üres a hordó, repül a korsó, mindenki fekszik az alkoholtól, micsoda álmok és még milyen lányok! Én azért is BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNOK !!!!!!!


Buborék van a pohárban, malac repül a szobában, pezsgőt inni most nem szégyen, önts úgy is ha nem kérem, ma még nagy bulit csinálok, Boldog Új Évet Kívánok!


Mielőtt lefekszel, tárd ki az ablakod, elküldöm hozzád az én angyalom. Egy pillanatra kérlek, figyelj rá mert a nevemben Boldog Új évet kíván!


Újév hajnalán megsúgom én néked, nem lesz túl boldog az új éved! Jönnek szépen, sorban a bajok s a gondok, de bízzunk benne Te ügyes vagy és megoldod!


Végy álarcot, tarka-barkát, húzzad meg a malac farkát. Kívánok minden jót, szépet, szerencsés Boldog Új Évet!


Bort, búzát, békességet, sötétségben fényességet! Új esztendő újat hozzon, régi jótól meg ne fosszon. Ki barát volt, az maradjon, ki elindult az haladjon.


Erdő szélén ezüstfenyő havas ággal büszkélkedő őz és nyuszi körbe járja, tekintetük megcsodálja. Képzeld el, hogy ott állok és BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNOK!


Ma van az év utolsó napja, a hírt mindenki smsben kapja. Kopogtat az újév, már csak néhány óra, ne gondolj most másra csak a szépre, jóra. Boldog újévet!


Gondolj az elmúlt 12 hónapra, minden gondod múljon el holnapra. Nemsokára vége lesz az évnek smsben kívánok BOLDOG ÚJ ÉVET néked!


Újévi kismalac farka lógjon szádba, hajnali 6 előtt ne kerülj az ágyba! Durranjon a pezsgő szóljon hát az ének. Ilyen Boldog újévet kívánok én néked!


Virradjon rád szép nap, köszöntsön rád jó év, kedves hajlékodba költözzön a jólét. A lelkedbe boldogság, a szívedbe béke, ezt kívánom neked az újévre.


Az újévben legyen részed minden szépben, szexben 7szer minden héten, de légy ma éjjel disznó részeg, így búcsúztasd az óévet! BUÉK!


Elmúlik az ó-év, beköszönt egy újabb, szívünkben ismét új remények gyúlnak. Teljesüljön vágyunk, legyen minden még szebb, kívánunk nektek egy boldogabb évet. B.Ú.É.K !


Ha olykor mégis gyötör az élet, azért most örülj a jónak, a szépnek. S szívedbe csendüljön mindig az ének: Hogy vannak, akik szeretnek téged!


Mikor kigyúlnak a fények, pajkos tündérek zenélnek. Huncut mosollyal egy rád kacsint, kicsi kendőből csillámport hint. Így adja át az üzenetet: Boldog Új Évet neked!


Utolsó napján ennek az évnek a szerencsemalackák megint útra kélnek. Azt kívánom néked, hogy ha arra járnak, térjenek be hozzá, s maradjanak nálad! B.U.É.K.


Az újévre mit kívánjak neked? Legyen egy jó asszonykád, 3 szép gyereked, az istállóban hat borjas tehened. Kívánok, tejet, vajat, fejedre több hajat, izmos, kockahasat. De amit szívből kívánok, legyen jobb szagod, télen, mint nyáron. BÚÉK


Bár az évnek még nincsen vége, lehet, hogy négykézláb érünk a végére, de addig, míg stabilan állunk: Boldog Új Évet Kívánunk!


Csillagszóró csillogása, pezsgős üveg durranása keltse fel szívedben a boldogságot, az én szívem már felébredt, küldöm is az sms-t!. Boldog Új Évet Kívánok Sok Szeretettel
Elsején, mikor kialszanak a fények, a detoxban akkor kezdődik az élet, komás tekintetek, a fejek kékek, kívánok most neked Boldog újévet


Ennek az évnek még nincs vége, lehet hogy négy kézláb ér véget, míg stabilan állok boldog új évet kívánok!


Havas téli lepedő borítja a tájat, ilyenkor a jó pezsgő serkenti a májat. Sült malacka vándorol, surran a bendőbe, kívánok sok minden jót, az újesztendőbe!


Kívánok neked 12 hónap egészséget, 53 hét szerencsét, 365 nap nyugalmat, 8760 óra szerelmet, 525600 boldog percet és 31536000 másodperc szexet! B.U.É.K.


Ma be fogsz rúgni, mint a szamár holnap olyan leszel, mint a lajhár, sarokba csak azért fogsz állni, hogy kapaszkodva tudjál hányni! BUÉK!


Szilveszterkor azt kívánom, váljon valóra álmod, szívedet hatja át a szeretet, fejedet a pezsgő ereje. BUÉK


A jövő évben legyen részed minden szépben, szexben hétszer mindenhéten, de légy ma éjjel disznó részeg, így búcsúztasd a múlt évet. Kívánok neked Boldog Új Évet!


Hópihécske száll az égen, kis csengettyű szólal szépen. Az angyalok ma táncra kelnek, gyertyafényben énekelnek, mosolyogva mondják nektek: BÉKÉS BOLDOG ÚJ ÉVET!


Az év utolsó napján, ha leszáll az éj szívünk egyet dobban valami véget ér. Ahogy búcsúzunk úgy köszöntünk is egyben, mindenkire áldás szálljon az újesztendőben.
Eljött hát az ó év utolsó napja, vedel is a város apraja nagyja, Koccintunk hát mi is az egészségetekre, teljesüljenek álmaitok a jövő esztendőben! BUÉK !


Részeg vagyok, mint az állat, telehánytam már a kádat. De a pezsgőpukkanásra felállok, s neked Boldog Új Évet Kívánok!


A mai nap szebb, mint más, a mai nap senki sem hibás. A mai nap öntse el szívedet a jóság és a szeretet, s ez tartson ki, ameddig lehet! Boldog Újévet!


Disznó sivít, petárda robban, részeg feje a padlón koppan, róka család a WC-ben, Lagzi Lajcsi a TV-ben, Több rímet ide nem vágok, Boldog új évet kívánok!


Irigykedve néz most a húsvéti nyúl, mert a mai buliban a Jézuska az úr. Táncolnak az angyalok, szikráznak a fények, legyen ma szép napod, s utána Boldog Új Éved!
Mint lyukas zsákból a lencse, úgy hulljon rátok a szerencse!


Autocross és terepgumi, angyalkákon tanga bugyi, balra kanyar, szemben árok, Boldog Új Évet Kívánok!


Élt egyszer egy kismalacka, kurta farkú, huncut fajta, szilveszterkor jól becsípet, semmire sem hederített, én bezzeg gondolok rátok, mielőtt bepiálok. Boldog Új Évet Kívánok!


Lágy esőben, tömör ködben, hót részegen, mélygödörben, szilveszter nehéz napján, négykézláb az árokpartján, átölelem a világot, BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNOK


Képeslapra nem volt időm, hozzád mennék, de nincs cipőm. Szánkón csúsznék, ha hó esne, de maradjunk az sms-be B.U.É.K.


Adjon az Isten minden jót ez újesztendőben, fehér kenyér dagadjék nyárfa tekenőben. Hús, bor, gyümölcs, ruha, legyen mindig bőven a patikát felejtsük el ez újesztendőben. Adjon az Isten bő termést aratást..., nyakig érő sarjút, hogy bosszantsa a kaszást.. Adjon az Isten sok fát a kályhába... házi békességet a meleg szobába.. B.Ú.É.K..


Eldöcögött már az ó-év szekere, Ez a szekér sok-sok gonddal volt tele. Pusztuljon hát nyikorogva-zörögve, Búját-baját felejtsük el örökre. Asztalunkon mindig legyen friss kenyér, Jó anyámnak mosoly legyen két szemén. S a Jó Isten, kit félünk és imádunk, Áldja meg két szent kezével családunk.


Jó berúgtam nagyot hányok... Boldog újévet kívánok!


Járd a vadászösvényt serényen, fegyvered és farkad használd keményen! Puskád hegyét tedd sok nemes vadba, és még vagy 50 évig ne kelljen VIAGRA! BUÉK!


Eljött a nap, mely lezár egy évet, a jövőtök rejtsen sok boldogságot, és szépet! Álmotok s vágyatok valóra váljon, MINDENKIRE BOLDOG ÚJ ESZTENDŐ VÁRJON!


Örömöd sok legyen. Bánatod semmi, segítsen az Isten boldognak lenni. Legyél mindig vidám, örülj minden szépnek, én így kívánok nektek boldog újévet!