Pro Hungaria Nemzeti Radikális Portál

"Élő forrás, égi láng, Szentlélek, égből szállj le ránk!"

Sikerekben gazdag Boldog Új Esztendőt Kívánunk, minden igaz magyar Nemzeti Radikális Tagtársunknak és kedves Családjának!

Boldog Új Esztendőt Kívánunk, a világ minden igaz hitű nemzeti radikális magyarjának, minden Tagtársunknak és kedves Családjának!

BÚÉK - 2016.

Eredményekben, kitartásban gazdag Boldog Új Esztendőt kívánunk  Magyarország!

Boldog Új  Esztendőt  magyarok!

Ballag már

Ballag már az esztendő,
vissza-visszanézve,
nyomában az öccse jő,
vígan fütyörészve.

Beéri az öreget
s válláról a terhet
legényesen leveszi,
pedig még csak gyermek.

Lépegetnek szótlanul
s mikor éjfél eljő,
férfiasan kezet fog
Múlttal a Jövendő.


 
ADJON ISTEN MINDEN JÓT


Adjon Isten minden jót
Ez új esztendőben:
Jobb időt, mint tavaly volt,
Ez új esztendőben;
Jó tavaszt, őszt, telet, nyárt,
Jó termést és jó vásárt
Ez új esztendőben;


Adjon Isten minden jót
Ez új esztendőben:
Zsíros esőt, kövér hót,
Ez új esztendőben;
Bő aratást, szüretet,
Egészséget, jó kedvet
Ez új esztendőben!


Adjon Isten minden jót
Ez új esztendőben:
Drága jó bort, olcsó sót
Ez új esztendőben;
Jó kenyeret, szalonnát
Tizenkét hónapon át
Ez új esztendőben!


Adjon Isten minden jót
Ez új esztendőben:
Vegye el mind a nem jót,
Ez új esztendőben;
Mitől félünk, mentsen meg,
Amit várunk, legyen meg,
Ez új esztendőben!
Évköszöntő


Elment az aggastyán csoszogó léptekkel,
behúzván az ajtót, elköszönt még egyszer.
Léptei nyomára feledés pora száll,
s múltunk őrangyala ködpermetet szitál.

Vigadjunk, újszülött évünk már fel is sírt!
Ő hozhat számunkra vigaszt és elixírt.
Terveket készített mielőtt érkezett,
nem tűr gonosz párkát, ingatag végzetet!

Bájos az új évünk, gyönyörű kisgyerek,
gőgicsél, rád nevet. Mit akar? Értheted!
Két szeme úgy ragyog, egyik Hold másik Nap,
pilláin terelget csillagfény-álmokat.

Őbenne van a tér, s a teremtő idő,
az év összes napja, az alkotó erő.
Testvéred, társad ő, fogadd szeretettel,
s szívében jobb jövőt remélhet az ember!

Köszöntünk mi újat, búcsúztatunk régit,
elválás sóhaja felsajog az égig.
Üdvözlünk Új évünk, benned van bizalmunk,
hitünk, s a céljaink... minden mit akartunk.
Boldog új esztendőt...    

Eljött hát a szilveszter,
Éjfélt üt az óra.
Legtitkosabb vágyaid
váljanak valóra.

 

Váltsd valóra terveidet,
legyen, ahogy kéred,
Kívánok egy sikeresebb,
boldogabb új évet!

Bort, búzát, békességet, sötétségben fényességet! Új esztendő újat hozzon, régi jótól meg ne fosszon. Ki barát volt az maradjon, ki elindult az haladjon.

Itt állunk az Újesztendő piros hajnalánál.

Vajon együtt leszünk-e, majd az alkonyatnál?

Ez Újévben merre vezet életünknek útja?

Tövisek vagy virágok közt csak az Isten tudja.

Ő vezessen igaz úton minden egyes léptet,

Őrizze meg viharoktól e boldog piciny fészket.

Adjon Isten mindnyájunknak víg kacagást, csengőt!

Adjon Isten mindnyájunknak Boldog magyar Újesztendőt!

Évek jönnek, évek mennek
Talán egyre sebesebbek.
Mindenkiben él egy álom,
Az életet szebbnek látom.
Azt kívánom a világon
Boldog legyen minden áron
Az az ember ki jót akar.
Ki a szépet úgy imádja,
Hogy azt mindig másban látja.
Lássa azt a jó pajtásban,
Lássa azt a legszebb lányban,
Lássa azt, hogy boldog lélek
Lakik minden jó emberben.
Jó az ember, ha lelke van,
Jó az ember, ha szíve van.
Nemcsak dobog, hanem érez,
Ha jót akar meg is kérdez.
Mi bántja a lelked, szíved
Részvételem legyen tied.
Embert látok mindenkiben
Neki adom lelkem, szívem.
Az ember az úgy született,
Mint a harmat és lehelet.
Legcsodásabb ő lehetett.
Mi nem volt benne szeretet,
Másik fele úgy született.
Benne méreg édes mézzel,
Nem fogható fel ez ésszel.
Kérdésem van, de nem mondom
Szóval én ezt el nem rontom.
Meghagyom az utókornak
Hol emberek vágyakoznak
Csodát látni a másikban.
Ez a másik egy csoda lény
Ő a nő ki mindig szerény.
Nő az álmok legszebb vágya
Nincs, ember ki nem kívánja.
Nélküle nincs élet, remény
Minden ember mondja enyém.
Légy enyém, életem párja
Lelkem szívedet bezárja.
Örök napsugár az álom
Lelked szívembe bezárom.
Így repül az élet tova,
Vele együtt az évek sora.
Újévkor új álmok jönnek,
Lelkünkben gyújtanak tüzet
Ígérjük azt, hogy jók leszünk
Rosszat soha nem cselekszünk.
Földön éljünk minden áron,
Akkor is, ha száll az álom.
Álom viszi a világot
Előre, kedvesnek virágot.
Boldog újévet kívánok!
 


Hitben, erőben, harcban és kitartásban bővelkedő Új Esztendőt Kívánunk,  minden kedves igaz magyar Honleánynak, és Hazafinak!!

 

Újévi köszöntő 

Az idő dajkája ma éjjel egyik kezével újévet ringat
Miközben a másikban bús ravatalon óévet takargat.
Virrasszuk ugyan a régit, de inkább az újat köszöntjük
S a telt élmény-poharat ma éjfélkor mind kiöntjük.
Újesztendő, állj elébünk, hadd lássunk a velődig ma éjjel!
Lám veled is vénebb lett minden létező egy évvel.
Újesztendő, áldott hajnala újabb vágynak, tettnek.
Termő méhe légy emberséges tiszta becsületnek!
Újesztendő, előlegezz feleletet sok-sok kérdő szóra,
Lám sír a harang már s minden házban búcsút ver az óra.
Újesztendő, hozz békét, jót, boldogat, termőt,
Oszlass el egünkről minden vészt; poklot-rejtő felhőt.
Üsd ki a fegyvert merénylők markából bátran.
Hűtsd le forró fejét, ki őrjöng betegen, megszálltan.
Ne hallgasd meg imáját annak, ki vérért könyörög,
Holttestének se adjon nyugalmat temetőben a rög.
Keserű legyen falatja annak, ki másnak halált készít
S ki bút kovácsol, add ki abból először neki a részit.
Újesztendő, harsonázz riadót számára annak, kiben kihűlt a vágy.
Állítsd talpra a beteget, kinek jussa a gyógyszer és az ágy.
Könnypatak árkát tömd be mosollyal, ó minden arcon,
Ne lelje gyönyörét ember, kínon, börtönön, harcon.
Összekuszált fonalát létünknek bogozd ki, ó kérünk
S tüzelj, késztess, bátoríts, hogy semmitől meg ne riadjon a vérünk.
Gályatesteden új erő új vitorlát feszítsen
S minden tiszta álmot boldog part felé repítsen.
Hol nem hóhéra már többé ember az embernek,
Jóért nem sújt a vas s bűnért nem fizetnek.
Üdvözlégy új év, minek kereszteljünk mondd, ó mondd tégedet?
Légy a béke éve! E szent szóval csókoljuk minden léptedet.
Megoldatlanságok kiáltanak feléd, ím, mint éhes gyermekszájak,
Légy kulcs, mely kinyit minden beszakadt nagy kérdés-zárat.
Teremtő nagy tervek intenek feléd fehér zsebkendővel,
Hogy révbe jussanak, áldj meg ésszel, nagy erővel.
Kevés legyen a könny s csilingeljen sok gyermek-nevetés,
Magva szakadjon ősi búsulásnak s tűnjön rút szenvedés.
Vénhedett vénül ne nyögjön erőtlen, ziháló kebel,
Mikor a légben a március tavaszillatot kever.
Újesztendő! Idők méhéből szülj nekünk békét, színes szent jövendőt,
Ily vággyal kívánjunk Istentől minden jó embernek boldog újesztendőt!

 


Áldd meg, Isten, a magyart itthon és a világ minden táján!

A magyarságnak küldetése van, a Szeretet, az Igazság és Szabadság kiteljesítése, és ezért kell közösen megtennünk minden tőlünk telhetőt! Egészségben, örömökben és sikerekben gazdag boldog újesztendőt kívánunk a szebb jövő reményében!

Isten áldja Magyarországot!

Sikerekben gazdag Boldog Új Esztendőt  Kívánunk, minden igaz magyar Tagtársunknak és kedves Családjának!

A  Pro Hungaria Nemzeti Radikális Portál tulajdonosa és szerkesztői.

2016. esztendőben egy  Új, Igaz Nemzeti Radikális  Magyarország születik!

 

Szilveszter éjjelén

 

Szilveszter éjjelén a nemzet vígan ünnepel,
míg Erdélyben egy nénike, könnyes szemmel énekel!
ISTEN ÁLD MEG A MAGYART.....! szól az ének csendesen,
szeretteit MAGYAR HONBAN, így köszönti kedvesen!
Bízik bennünk MAGYAROKBAN, változást hoz a tavasz,
  a kormányváltást követően, MAGYARORSZÁG ÚJRA NAGY!


Ha jövő télen, karácsonykor, jászol előtt térdepel,
köszönti a kis JÉZUSKÁT, s boldog szívvel ünnepel!
ISTEN ÁLD MEG A MAGYART...! zeng az ének rendesen.
NAGY NEMZET LESZÜNK ÚJRA, s ezt, soha többé nem veszi el senki sem!!!

2016

Az idő dajkája ma éjjel egyik kezével újévet ringat
Miközben a másikban bús ravatalon óévet takargat.
Virrasszuk ugyan a régit, de inkább az újat köszöntjük
S a telt élmény-poharat ma éjfélkor mind kiöntjük.
Újesztendő, állj elébünk, hadd lássunk a velődig ma éjjel!
Lám veled is vénebb lett minden létező egy évvel.
Újesztendő, áldott hajnala újabb vágynak, tettnek.
Termő méhe légy emberséges tiszta becsületnek!
Újesztendő, előlegezz feleletet sok-sok kérdő szóra,
Lám sír a harang már s minden házban búcsút ver az óra.
Újesztendő, hozz békét, jót, boldogat, termőt,
Oszlass el egünkről minden vészt; poklot-rejtő felhőt.
Üsd ki a fegyvert merénylők markából bátran.
Hűtsd le forró fejét, ki őrjöng betegen, megszálltan.
Ne hallgasd meg imáját annak, ki vérért könyörög,
Holttestének se adjon nyugalmat temetőben a rög.
Keserű legyen falatja annak, ki másnak halált készít
S ki bút kovácsol, add ki abból először neki a részit.
Újesztendő, harsonázz riadót számára annak, kiben kihűlt a vágy.
Állítsd talpra a beteget, kinek jussa a gyógyszer és az ágy.
Könnypatak árkát tömd be mosollyal, ó minden arcon,
Ne lelje gyönyörét ember, kínon, börtönön, harcon.
Összekuszált fonalát létünknek bogozd ki, ó kérünk
S tüzelj, késztess, bátoríts, hogy semmitől meg ne riadjon a vérünk.
Gályatesteden új erő új vitorlát feszítsen
S minden tiszta álmot boldog part felé repítsen.
Hol nem hóhéra már többé ember az embernek,
Jóért nem sújt a vas s bűnért nem fizetnek.
Üdvözlégy új év, minek kereszteljünk mondd, ó mondd tégedet?
Légy a béke éve! E szent szóval csókoljuk minden léptedet.
Megoldatlanságok kiáltanak feléd, ím, mint éhes gyermekszájak,
Légy kulcs, mely kinyit minden beszakadt nagy kérdés-zárat.
Teremtő nagy tervek intenek feléd fehér zsebkendővel,
Hogy révbe jussanak, áldj meg ésszel, nagy erővel.
Kevés legyen a könny s csilingeljen sok gyermek-nevetés,
Magva szakadjon ősi búsulásnak s tűnjön rút szenvedés.
Vénhedett vénül ne nyögjön erőtlen, ziháló kebel,
Mikor a légben a március tavaszillatot kever.
Újesztendő! Idők méhéből szülj nekünk békét, színes szent jövendőt,
Ily vággyal kívánjunk Istentől minden jó igaz magyar embernek Boldog Újesztendőt!

Egy nemzet vár arra a pillanatra, amikor visszaszerezheti jogos jussát. Ha eljön ez az idő, nem számít eszköz, ember, áldozat, hiszen csak egy a cél, Nagy-Magyarország! A világ csodájának, az élet bölcsőjének, a szakrális Kárpát-medencének az egysége a Szent Korona és Boldogasszony Anyánk segítő oltalmazásában, egy hatalmas nemzet, Isten országa, egy szuper nagyhatalom, itt, Európa közepén."


Istenem add meg, s áld meg Magyarországot!

"Amíg van magyar, ki nem felejt, amíg van magyar, ki nem nyugszik bele, addig van remény, hogy a szellemben megálmodott, megalkotott és ápolt Magyarország újra elnyeri teljességét és fényességét az Egy Istenben.

Amíg van magyar, velünk az Isten. Amíg van Isten, addig vagyunk és maradunk.

Mindörökkön örökké."

A magyar nép hite, és földje, erősebb a gonosznál és követőinél!

Próbálják az  ÁTKOZOTT FAJTÁK megtörni, próbálják megnyomorítani, de évezredek óta  Isten ereje VÉDI, és ŐRKÖDIK  felette!

Légy erős magyar testvérem, hisz közeleg az igazságod! Hamarosan a jó, győzedelmeskedik a gonosz felett, s akkor ér majd véget a szenvedésed! Mert a magyar nép sorsa mindig is Isten kezében volt, lesz és van! Fogalmazhatnánk úgy, hogy a sorsunk Isten szenvedése! S mindaddig így lesz, míg nem győzedelmeskedünk a gonosz és a kiszolgálói felett!

A magyar nép, Isten kiválasztott népe!

 A magyar nép, Isten megáldott népe, s míg föld a föld, míg világ a világ, földi erő által legyőzhetetlen!"

Botond Mark Karady

Közeleg az az idő amikor a nép, haza és nemzetáruló, csaló, tolvaj, néprabló mocskos csürhét, minden vagyonát vesztve, világgá zavarjuk!

Ti ócska mocskos haza és nemzetáruló kollaboráns gazemberek, és a megélhetési kommunista, posztkommunista, liberális, cionista sleppetek.

Átok szálljon reátok, átkozottak legyetek, mindörökké, örökkön örökké átkozott legyen minden gyermeketek, és leendő unokáitok, mindaddig, míg magyar földön élnek!

Közeleg az az idő, amikor a magyar nép, a magyar haza, és a magyar nemzet kollaboráns árulóinak nem lesz kegyelem!

"A kínhalál mindezeknek (kommunisták, poszt-kommunisták, liberálisok és cionisták) kegyelem, akik ilyen sorsra juttatták a magyar népet! Büntesse a magyarok Istene mindegyiket, a magyarság elleni bűneiért, tetteiért. Örök szenvedésre ítéltessen mindegyik, nép, haza és nemzetáruló rabló, kollaboráns   gazember!  "

A cionizmus és a posztkommunizmus, mai és egykori, kollaboráns, megélhetési, nép, haza és nemzetáruló szolgálói..... együtt tették tönkre Magyarországot!

Teljes vagyonvesztés terhe mellett börtönökben, munkatáborokban, kőbányákban fogtok elpusztulni!

Megtekintések: 717

Hozzászólás

A hozzászóláshoz tagja kell hogy legyen a Pro Hungaria Nemzeti Radikális Portál –nak.

Csatlakozzon a(z) Pro Hungaria Nemzeti Radikális Portál hálózathoz

HozzászólásokÉberlein Madlen által a Január 4, 2016-on 3:12pm-kor

Évek óta a túlélés és a kifárasztás tendenciája feszül egymásnak, nemcsak hazánkban, de az egész világon! Az Igazságért való küzdésbe a lélek soha nem fárad bele, mert a lélek igazsága elpusztíthatatlan!...., ezért rongálják az emberi elméket félelem keltéssel, álságos tévhitekkel, romlott erkölcsű, de csalóka ábrándképekkel, nevetségesen ostoba, de kegyetlen koholmányokkal félrevezető, aljas hazug módon, és gyötrik az emberi testeket alattomos fizikai behatásokkal mérgezve eget, s földet, provokálják, kényszerítik és hajszolják az emberiséget gyilkos háborúkba! ..., de az emberi tiszta lelkületből kiáradó energiával nem tudnak mit kezdeni és elbánni sem vele, mert magasan felette áll minden aljasságnak és gonoszságnak!

A tiszta lelkületű energiáknak kell összegeződniük, mert ez az energia semmisíti meg az emberek életét eddig is megkeserítő, tönkre tevő, az emberiséget a pénz hatalmával megrontó gonosz erőket és az azt kiszolgáló érdekcsoportokat a földi lét selejtjeit, az önkényesen hatalmaskodó hitványokat!!!

HozzászólásokAutomata szerkesztőrobot által a Január 4, 2016-on 10:23am-kor

Üzenet a jóérzésű magyaroknak, kik tudják még, hogy a haza  s a nemzet mit jelent!

Tudom, hogy azt érzed, lassan egyedül maradsz. Az elmúlt hetekben rengeteg emberben kellett csalódnod. Nem csak a gazember politikusokban, nem csak az ideálokban, de a legközelebbi ismerőseidben is. Tudom, hogy forog a gyomrod. Tudom, hogy azon gondolkozol, hová kéne emigrálnod. Tudom, hogy mélységesen, mélységesen elfáradtál. Nem adhatod fel! Az első üzenet:


Nem a te hibád. Vannak - és iszonyatosan sokan vannak! -, akiket az igazság egyszerűen nem érdekel. Aki nem teszi fel a kérdést: "miért van így", csak a könnyebb utat választva szajkózza a véleményt, amit a szájába adnak. Százezrek? Milliók. Tenger. És ez a tenger most tajtékos, felkeveredett az alja. Te pedig egy sziget vagy, ami ellenáll a cunaminak. Amíg lehet.

A második üzenet:

Nem vagy mégsem egyedül. Százezer, sőt millió olyan sziget van még ebben a demagógiától, Orbántól - Gyurcsánytól gyötört kis hazában, mint te. Csak már ők is elfáradtak. Ők is ugyanazt érzik, mint te.

A harmadik üzenet:

Védd magad! Nyugodtan tiltsd le. Szólj, hogy hagyja abba. Kapcsold ki. Nem ér ennyit az egész. Nem miattuk - te mész rá.

A negyedik üzenet:

Tedd meg, amit megtehetsz. Ossz gyógy - "növény" - szert, vigyél vizet, süss kenyeret. De ne menj bele értelmetlen csatába. Csak az energiád pazarolod. Nem fogja megérteni. Nem, ő sem. Hiába ismered régről. Tudom, hogy tiszteled. Az igazság a legfontosabb.

Az ötödik üzenet:

Ne ess át a ló túlsó oldalára. Legalább te legyél eszednél. Tényleg van veszély. Tényleg bajban van Magyarország. Tényleg minden csaló, hazug, tolvaj, néprabló kollaboráns politikus a másikra próbálja tolni vagy éppen tőkét akar belőle kovácsolni. Informálódj. Nézz utána. A tudás hatalom.

Ez is el fog múlni. Jön a tél, elcsendesedik majd minden. Aztán körbeálljátok a karácsonyfát, alatta a hitelből vett ajándékokkal. Ez a karácsony már nem volt olyan, mint eddig volt. Megerőszakolták az emberekbe vetett hitünket. De ettől még lehetett szép. Meghitt. Meleg. Csak tudd, hogy ki számít.

De Magyarországon a jövő már nem a béke emberéé. A jelen nem. Nem tudok mást tenni érted, mint átölellek és hagyom, hogy sírj.

Sokunk  szeme  könnyes, mégis ökölben a kezünk.Mi sokan vagyunk már s nagyon erősek vagyunk!

De mondom én, hogy ez a Te hazád! A Te kezedben van gyermekeink és unokáink jövője! Gátlástan gazemberek kirabolták hazádat! S teszi ezt nap mint nap tovább a kapzsi, telhetetlen hitvány söpredék!

Harcolj  MAGYAR! Harcolj, hogy tudj gyermekeid és unokáid szemébe nézni!

Ha otthon ülsz s csak sajnálkozol a szíved megszakad ha látod rabigába hajtott gyermeked és unokád!

Te döntesz! Vagy szeretteid vagy az idegen bérenc gazemberek?

A  hatodik üzenet:

A hírek szerint tegnap éjfél táján különböző helyeken átlépte Nagy-Magyarország zöld határát, a külföldön kiképzett magyar harcosok első egységei.

Testvér nem vagy egyedül!

De nélküled és a magyar nép nélkül nehéz lesz.....

HozzászólásokAutomata szerkesztőrobot által a Január 3, 2016-on 4:24pm-kor

Jön a havazás, néhol akár -16 fok is lehet

Hétfőn napközben délnyugat felől ismét egyre többfelé megvastagszik a felhőtakaró és havazás kezdődik – jelentette az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Északkeleten délelőtt még szűrt napsütésre, délután viszont már ott is hószállingózásra számíthatunk. Hazánk nagy részén pár centi friss hó hullhat.

Éjszakára mérséklődik, majd hétfőn ismét többfelé megélénkül, a Dunántúlon és az ország középső részén meg is erősödik a keleti, délkeleti szél.

Folytatódik a fagyos idő, az éjszakai legalacsonyabb hőmérséklet általában -6, -12 fok között alakul, de a tartósabban derült, szélvédett helyeken -12, -16 fok is lehet. Hétfő délután -1 és -6 fok közötti hőmérséklet valószínű.

HozzászólásokOrgován Gábor által a Január 3, 2016-on 1:52pm-kor

   Ma van egy kedves alapító tagunk a mindenki Erzsike nénijének , az az Elizabeth Kiss nek a születés napja !

   Kívánjunk  hát neki mindnyájan  nagyon sok boldog születés napot , jó erőben egészségben hitben , és szeretetben !

    Kedves Erzsike néni ! Hát nagyon sok boldog név napot ! :)

   KITARTÁS ADJON AZ ISTEN SZEBB JÖVŐT !

HozzászólásokOrgován Gábor által a Január 3, 2016-on 1:47pm-kor

                                    Kedves Madlen !

           Nagyon Boldog Új Évet kívánok önnek is innen a Tisza partjáról , erőben egészségben kitartásban !

                                         KITARTÁS , ADJON AZ ISTEN SZEBB JÖVŐT

  Sohase hagyja el a remény Nagy Magyar ország feltámadásáért !

HozzászólásokÉberlein Madlen által a Január 3, 2016-on 1:10pm-kor

Ez a weboldal számomra olyan, akárha hazatérnék! ...., mindig az az őszinteség és tiszta lelkület fogad, mely a magyarság túlélésének a záloga! Minden elismerésem azért a szellemiségért, őszinte gondolatokért, kemény szavakért, a lélekből fakadó bátorításért...., mindenért, amit ez oldal képvisel!!! 

Köszönöm a lelkileg emelő jó kívánságokat és viszont kívánom az új évre az oldal tulajdonosának és szerkesztőinek és az idelátogatóknak! ......, de minden tiszta lelkületű magyarnak is, a felismerésben elöljáróknak, és a még csak ébredőknek egyaránt! Isten vezessen bennünket!

sok szeretettel Madlen

HozzászólásokSzerkesztő által a Január 2, 2016-on 11:54am-kor

Ábrányi Emil:


Él a magyar...

Fessétek bár sötétre a jövőt,
Mondjátok, hogy már torkunkon a kés,
Beszéljetek közelgő, hosszú gyászról,
Mély sülyedésről, biztos pusztulásról:
Engem nem ejt meg gyáva csüggedés!
Szentül hiszem, akármit mondjatok,
Hogy a magyar nem vész el s élni fog!


Többet ki küzdött és ki szenvedett?
Hiszen vértenger, temető a mult!
Vetettek rá halálos szolgaságot,
Irtották szörnyen. ámde a levágott
Törzsek helyén még szebb erdő virult.
Ezért hiszem, akármit mondjatok,
Hogy a magyar nem vész el s élni fog!


Ki a saját pártos dühét kiállta,
Annak nem árthat többé idegen!
Hányszor harsogták kárörömmel: Vége!
S csak arra szolgált minden veresége,
Hogy még kitartóbb, még nagyobb legyen.
Ezért hiszem, akármit mondjatok,
Hogy a magyar nem vész el s élni fog!


Szükség van arra nemzetem, hogy élj!
Mert bár hibád sok s bűnöd sorja nagy,
Van egy erényed, mely fényt vet te rád,
S melyért az Isten mindent megbocsát -
Hogy a szabadság leghűbb véde vagy!
Ezért hiszem, akármit mondjatok,
Hogy a magyar nem vész el s élni fog!


Ha minden nemzet fásultan lemond,
S a szent rajongás mindenütt kiég,
S a büszke jognak minden vára megdől:
A te szabadság-szerető szívedtől
Új lángra gyullad Európa még!
Ezért hiszem, akármit mondjatok,
Hogy a magyar örökre élni fog!


Bízom s hiszek, míg Isten lesz fölöttünk,
Ki trónusán bírói széket űl!
És hogyha minden búra, bajra válik,
Romok között is hirdetem halálig,
Erős, nagy hittel, rendületlenül:
Legyen bár sorsunk még oly mostoha,
Él a magyar s nem veszhet el soha!

Pest 1850 - Szentendre 1920

HozzászólásokSzerkesztő által a Január 1, 2016-on 1:37pm-kor

HozzászólásokSzerkesztő által a Január 1, 2016-on 1:28pm-kor

HozzászólásokAutomata szerkesztőrobot által a Január 1, 2016-on 11:18am-kor

Egy vérből, egy nemzetből valók vagyunk – Vona Gábor újévi köszöntője

Egy vérből, egy nemzetből valók vagyunk! Ezt az év folyamán folytatott harcaink és csatározásaink során sem feledhetjük. A Jobbik 2015-ben a második legerősebb politikai erővé vált.

Nem Gábor!
Nem vagyunk (nem vagyunk hajlandó elméletileg sem) egy nemzetből valónak lenni a pufajkásokkal, az utódaikkal, a szadeszosokkal, és utódaikkal, a cionista zsidesz-kdnp tolvajaival, de a látszat "magyarosított nevű" magyarokkal sem.
Sajnálom, de azért jó, hogy már ti is jobban éltek, miközben a magyar nép nemzeti radikális része alig!!!

Sajnos nagyon az látható, hogy a felhígult Jobbik egy megélhetési látszatpolitika irányába sodródott.

S ennyi elvesztegetett év után ti is röhögve mondhatjátok, hogy a hülye szavazók jóvoltából már, MI IS JÓL ÉLÜNK!!!