Pro Hungaria Nemzeti Radikális Portál

"Élő forrás, égi láng, Szentlélek, égből szállj le ránk!"

Ráfért a mocskos, aljas pofájukra: 12 éve hagyta cserben a székely autonómiát a Fidesz-KDNP

2017. 09. 26. 18:10

Ráfért a mocskos, aljas pofájukra: 12 éve hagyta cserben a székely autonómiát a Fidesz-KDNP

Az utóbbi két hétben, a kárpátaljai magyarok jogait lábbal tipró ukrán oktatási törvény kapcsán felmerült a kérdés: vajon jól tettük-e, hogy tudván tudva a kisebbségellenes jogszabály készüléséről, homályos szóbeli ígéretekre hagyatkozva az utolsó utáni pillanatig feltétel nélkül támogattuk keleti szomszédunk uniós integrációs törekvéseit? A felvetés már csak azért is jogos, mert nem először lépünk már bele ebbe a zavaros vizű folyóba. Tizenkét évvel ezelőtt már eljátszottuk ezt Romániával - a bukaresti hálát azóta is nyögik az erdélyi magyarok. 

2005 őszén Románia az Unió kapui előtt álldogált, arra várva, hogy felvegyék az európai népek nagy, boldog családjába. A magyarnál is kudarcosabb román politikai elit egyetlen eladható politikai terméke a magyarellenes sovinizmuson kívül az EU-ba való belépés volt, amelytől ők ugyanúgy azt a tejjel-bérrel folyó Kánaánt várták, mint mi. És persze ugyanúgy nem kapták meg, de ezt akkor még nem tudhatták. 2005 őszén a román kormányt órák alatt söpörte volna el a népharag, ha az országot nem veszik fel az Euróapai Unióba. Márpedig ehhez az összes tagország - köztük hazánk - bólintására szükség volt.

Trianon óta először tehát Budapesten dőlt el a bukaresti elit sorsa.

Akkor és ott nagyon sok mindent kérhettünk volna a támogatásért cserébe erdélyi testvéreinknek. De végül nem kértünk az égvilágon semmit.

És ezért a felelősség nem csak a regnáló MSZP-SZDSZ kormányt terheli, akitől amúgy se vártunk mást.

Hanem azt a Fidesz-KDNP-t is, amely parlamenti szavazatival hozzájárult ehhez a szégyenletes kapitulációhoz. 

Orbánék viselkedését még visszataszítóbbá teszi, ha felidézzük, hogy az ezt megelőző hónapokban mit mondtak és ígértek. A Fidesz elnökének 2006-os tusnádfürdői nagykoncertjén még nem az egy évvel későbbi eurokonform balladákat, hanem kőkemény metált játszott:

"Ami az autonómiát illeti, meggyőződésem szerint ez lesz a romániai demokrácia igazi fokmérője. Ha egy országban az ott élő közösség autonómiát akar, de ezt megtagadják tőle, ez az állam nem épített ki olyan minőségű demokráciát, amely az Európai Unióban egyébként a tagság előfeltétele. Szeretném nagyon egyértelműen megfogalmazni a véleményemet:

ha megtagadják az Erdélyben élő magyaroktól az autonómiát, akkor Románia szerintem nem kellő alappal kéri felvételét az Európai Unióba,

és ez a vélemény valószínűleg nem csak magyar vélemény, hanem minden olyan ország véleménye lesz, ahol egyébként természetesnek veszik az autonómiát. Ezért arra kérek mindenkit, hogy mélyen érezzük át annak a történelmi felelősségét, hogy

a következő tizenöt-húsz évben valószínűleg nem jön vissza olyan kedvező nemzetközi csillagállás az autonómia ügyében, mint amilyen Románia európai uniós taggá válásának pillanata.

Most lehet kellő súllyal, most lehet kellő nemzetközi megértéssel és szimpátiával porondra lépni az autonómia érdekében. Attól tartok, hogy néhány év múlva már nem lehet."

Sokak retinájába égett bele a Demokrata címlapja, amelyen Szájer József csapott az asztalra: Vétó! Legendássá lett azóta Bencsik András főszerkesztő vezércikke is, amelyben azt dörögte: 

"Nem túlzás tehát azt mondani, hogy a vétóhoz való viszony fehéren feketén megmutatja majd, hogy ki az, aki nemcsak üres közhelyekben, de a tettekben is hűséges a nemzetéhez és a hazájához.”

Mi pedig, több milliónyi nemzetben gondolkodó magyar ember, na, meg másfél millióan a trianoni határ túloldalán vártunk. Sokan voltunk, akik nem bíztunk a Fideszben, de hittük, hinni akartuk, hogy most az egyszer nem elégednek meg a szájkaretéval. Ha másért nem, hát azért, mert megígérték, és egyszerűen nem férhet rá az arcukra egy ekkora égés.

Hát, ráfért a mocskos pofájukra. 

De még ezt a szószegést is sikamlós, gusztustalan sunyisággal vitték végbe. A fideszes képviselők fele - köztük maga Orbán  is - igennel szavazott,  a másik felük tartózkodott. Így végül is

pont elég voksot biztosítottak román uniós csatlakozás feltétel nélküli támogatásához.

A fideszeseket az sem hatotta meg, hogy a Székely Nemzeti Tanácstól, akkor erdélyi szövetségükön, a Magyar Polgári Párton keresztül a radikalizmussal még véletlenül se vádolható Jeszenszky Gézáig számtalan felkérést, szinte könyörgést címeztek nekik: ne váltsák ilyen nyomorultul aprópénzre a történelmi lehetőséget.

Ismert: a fideszes képviselõk fele - köztük Orbánnal - megszavazta a balkáni etnodiktatúra európai integrációját, a másik felük tartózkodott. Állítólag szigorúan megtiltották a képviselõknek, hogy nemmel szavazzanak. Hiába feszített ki transzparenst, és szórt cédulákat a képviselõk közé Novák Elõd, a Jobbik aktivistája, kérve a képviselõket, hallgassanak a lelkiismeretükre. Gyõzött a frakciófegyelem, és - mondjuk ki - a megélhetési politikusok gyávasága. A karakán állásfoglalásaiért széles körben tisztelt Simicskó Istvántól is csak egy vállveregetésre tellett, s egy Nováknak lopva odasúgott mondatra: „Én is így gondolom." Ez az egy momentum többet mond el a magyar politikai élet valódi természetérõl, mint sok oldalnyi elemzés. Egy mindeddig gerincesnek, és hazáját feltétel nélkül szolgáló embernek megismert képviselõ megtörten odaballag a Parlamenten kívüli kispárt aktivistájához, és szinte elnézést kérve szorongatja a vállát. Itt tartunk, ennyi mozgástere maradt mára egy becsületes politikusnak. Persze a becsület kevés, ha nem párosul bátorsággal. Ha Simicskó egyetért a Jobbikkal, miért nem lép ki a Fideszbõl, vagy legalább miért nem szavazott nemmel? Miért nem szólalt fel, miért hallgatott, és miért hallgat most, a világra szóló szégyent követõen is? S a frakció fele, akik - nyilván, mert nem értettek egyet a pártutasítással - tartózkodtak, miért nem mertek úgy szavazni, ahogy szívük szerint tették volna? Az igennel szavazókról szólva pedig elég annyi: világosan megmutatták, hogy magasról tesznek a nemzeti érdekre. Hogy pontosan annyi felelõséget éreznek a határon túli magyarságért, mint kormánypárti társaik. És sokak számára a legfájóbb, hogy Orbán Viktor is köztük volt, akit a Fidesz sok botlása és következetlensége ellenére addig a párt lelkiismeretének véltek. Az eddig is egyre lengébben öltözködött király most már teljesen meztelen: a jó Orbán és a gonosz tanácsadók legendáját be lehet írni az Égig érõ paszuly, a Fogtündér és a többi gyerekmese közé. A valóság könyörtelenül sivár: a nemzeti érdekek képviseletének nincs helye a magyar Országgyûlésben, és ezért elsõsorban nem Gyurcsány, nem Kuncze (tõlük ugyanis úgysem vártunk mást), és nem is a vasorrú bába felelõs: hanem a magát nemzetinek nevezõ ellenzék vezetõje: Orbán Viktor.

Novák Előd is hiába feszített ki transzparenst az Országgyűlés üléstermében "Ne legyetek hazaárulók!" felirattal.

Azok lettek. És a mi szemünkben azok azóta is.

Ha hánynod kell, magyar testvérem, kérlek ne a magyar anyaföldre tedd!
Ezeknek egy WC is megfelel!

És ennek a hazug, csaló, tolvaj, néprabló cion-kommunista Fidesz-KDNP hazaáruló  bandának állítólag még most is 1,5 millió szavazója van!

"Szebb magyar jövendőt adjon a magyarok Istene! Együtt sikerülni fog a Szebb Jövő, ha van szellem, gondolat, erő és kitartás.

Adjon az Isten!

Elrabolt hazánkért, Nagy-Magyarországért, a két zászló igazságáért." -

" Istennel a hazáért, és a szabadságért! "

Egy nemzet vár arra a pillanatra, amikor visszaszerezheti jogos jussát. Ha eljön ez az idő, nem számít eszköz, ember, áldozat, hiszen csak egy a cél, Nagy-Magyarország! A világ csodájának, az élet bölcsőjének, a szakrális Kárpát-medencének az egysége a Szent Korona és Boldogasszony Anyánk segítő oltalmazásában, egy hatalmas nemzet, Isten országa, egy szuper nagyhatalom, itt, Európa közepén."


Istenem add meg, s áld meg Nagy-Magyarországot!

"Amíg van magyar, ki nem felejt, amíg van magyar, ki nem nyugszik bele, addig van remény, hogy a szellemben megálmodott, megalkotott és ápolt Magyarország újra elnyeri teljességét és fényességét az Egy Istenben.

Amíg van magyar, velünk az Isten. Amíg van Isten, addig vagyunk és maradunk.

Mindörökkön örökké."

"Ideje lenne, hogy kisebbség helyett úgy gondoljunk magunkra, mint a Kárpát-medencei többségre."

A jövő arról kell szóljon, hogy visszaszerezzük az igazi hazánkat, Nagy-Magyarország, Isten által megáldott, büszke földjét is!

2004.12..05. A szégyen napja:


"..és nem lehet még egyszer, hogy nemmel szavazzon magyar a magyarra. Testvér árulja el, a testvért. Ezt üzenem a magyar magyaroknak, kik még tudják, hogy a nemzet, mit jelent."

Beszéljünk róla, s mindig gondoljunk reá, tegyünk érte,
hisz Nagy - Magyarország az igazi hazánk!
Igaz magyar ember számára, csak egy haza létezik: Nagy-Magyarország!
Igaz hazám, fél, retteg Tőled a világ gyarló népe, s a gyáva kufár, Európa!

- A magyar Isten nevében, mindent vissza! - ami e népet, jogosan megilleti!

Kerecseny János:


Fiamnak

Véssél be, ó, két szót szívedbe,
Csak két szót jegyezz meg, kis fiam:
E két szó él a magyar szívekbe'
Mint a Himnusz, a Honfi Dal. -
Ez legyen hő imája szádnak:
Igazságot Magyarországnak!

Tudd meg, hogy e két szó mit jelent:
Nagy, történelmi ezredévet,
A kifosztott, kirabolt jelent,
Hol a magyar süketen réved -
S legyen legszebb imája szádnak:
Igazságot Magyarországnak!

Jelenti, hogy: a Tátra másé
Árpád útja, Verecke völgye,
Ahol élt ama hős Csák Máté, -
S másé ma Erdély minden tölgye.
S legyen hát hő imája szádnak:
Igazságot Magyarországnak!

Tudd meg, hogy másé Dévény földje,
Kolozsvár, Kassa, Pozsony, Arad,
Másé a Bánát szent göröngye:
A folyó, a völgy és a bércfalak...
S legyen hát hő imája szádnak:
Igazságot Magyarországnak!

Szívedben e két szó dobogjon,
Ajkad zászlaján ez lobogjon,
Hogy esztelen, elvakult hordák
Szép hazádat feldarabolták!
S legyen vádló imája szádnak:
Igazságot Magyarországnak!

És gondoljál mindig reája,
Mint keresztény - a keresztfára.
De ököllel, s fogcsikorgatva:
A gyászos trianoni napra!
S legyen leghőbb imája szádnak:
Igazságot Magyarországnak!

És hirdesd bátran, dacos ajakkal,
Hogy szívedben csak két szó sarkall,
Hogy feledni te nem tudsz soha,
Hogy éget a bosszú láng-bora.
S legyen bátor imája szádnak:
Igazságot Magyarországnak!

S ha jön a leszámolás napja,
Veszett tigrissé válj e napra!
S omló véred hullása árán,
Keresztül millió hullák várán.
Szerezzél diadalt hazádnak
S igazságot Magyarországnak!

Megtekintések: 88

Hozzászólás

A hozzászóláshoz tagja kell hogy legyen a Pro Hungaria Nemzeti Radikális Portál –nak.

Csatlakozzon a(z) Pro Hungaria Nemzeti Radikális Portál hálózathoz

HozzászólásokAutomata szerkesztőrobot által a Október 16, 2017-on 12:27pm-kor
2017. 10. 16. 10:45

Morvai Krisztina kimondta azt, amihez az Orbán-rezsim túl gyáva

Még úgysem, hogy a kárpátaljai magyar közösség érdeke a tét.

Az ukrán kormány követelte annak a tüntetésnek a betiltását, amelyen mások mellett Morvai Krisztina is felszólalt autonómiát, szabadságot, emberi jogokat követelve a Kárpátalján élő magyaroknak.

Rámutatott: haladéktalanul fel kell bontani az EU és Ukrajna közötti társulási szerződést az őshonos nemzeti közösségek jogainak lábbal tiprása miatt, s a magyar kormánynak meg kell követelnie a teljeskörű, tényleges autonómiát Kárpátalja és a többi elszakított magyar közösség számára.

HozzászólásokAutomata szerkesztőrobot által a Október 16, 2017-on 8:49am-kor
2017. 10. 15. 11:45
A Balog nevű bűnöző  elment a reformáció emlékünnepére Erdélybe, hogy megmondja, hova kell szavazni jövőre

Balog Zoltán emberminiszter tegnap Marosvásárhelyen járt a reformáció ötszázadik évfordulójának ünnepségén - és ismét bebizonyította, hogy a kárpát-medencei közélet egyik legvisszataszítóbb alakja. 

At IttHon.ma tudósítása szerint a jubileumot ünneplő magyar hívők megtöltötték a sportcsarnokot, az ünnepség keretében pedig felavatták a vártemplom bejáratánál Kálvin János és Károli Gáspár mellszobrát. Balog bejelentette, hogy 2018-tól a világon bárhol született, tehát az erdélyi magyar gyermekeket is megilleti a babakötvény. Eddig a jó hírek. A politikus azonban az örömhírt megtoldotta néhány egész gusztustalan mondattal is. 

"Számíthatnak a magyar kormányra. És ha segítenek bennünket a jövő év áprilisában, akkor a gyarapodás ezután is lesz."

Ezt bírta mondani Balog , református lelkész a reformáció ötszázadik évfordulójának megindítóan szép erdélyi ünnepségén fél évvel a választások előtt. És ezzel lényegében

el is árulta, miért ment Vásárhelyre, és miként tekint az ott élő magyarokra.

Eleven, két lábon járó voksokként, távoli szegény rokonokként, akiknek a Keresztapa időnként küld egy szép csomagot - de a Család egyszer majd cserébe kér valamit. Egy ikszet a megfelelő helyre. 

És, ha eddig még nem fordult volna fel a gyomrunk, van folytatás is. 

 „Ne csak a pénztárca kösse össze a magyarországi és a határon túli magyarokat, hanem szívük, lelkük is”.

 - mondta a jó Balog tiszteletes, közvetlenül az után, hogy

szűkös pénztárcájukon keresztül fenyítette be az erdélyieket, ha esetleg megcsúszna a kezük a szavazólapon jövőre. 

Ez a döbrögis leereszkedés, a joviális mosollyal előadott zsarolás, az ünnep szentségén átgázoló prosztó proli tempó, és a rothadt cinizmust sztaniolpapírba csomagoló ájtatoskodás - ez maga a NER. Balog Zoltán pedig ennek a rezsimnek az egyik legkártékonyabb figurája, mert

ezt az álszent gengsztertempót vírushordozóként viszi magával abba a közegbe, amelynek komisszárjául Orbán kinevezte: az egyházakba, a kultúrába, az elszakított magyar közösségekbe. 

Mészáros, Garancsi, vagy Tiborcz lopott milliárdjait vissza lehet majd venni - de a nemzet lelkét nagyon kemény munka lesz fertőtleníteni.

HozzászólásokAutomata szerkesztőrobot által a Október 13, 2017-on 11:52am-kor
2017. 10. 12. 19:44

Rendőrt hívtak a felvidéki magyar nőre, mert anyanyelvén szeretett volna ügyintézni az OTP-ben

Egy magyar többségű városban, egy magyar tulajdonú bankban. 

Polgár Hajnalka három héttel ezelőtt tért be a somorjai OTP fiókba, ahol magyar nyelvű kiszolgálást szeretett volna kérni - írja a Körkép.sk felvidéki magyar portál.  A bank helyi promóciós anyagaiban azzal reklámozza magát, hogy erre náluk minden esetben lehetőség van. A szlovák ügyfélszolgálatos munkatárs közölte vele, hogy magyarul beszélő kollégája jelenleg elfoglalt, és felszólította, hogy adja át a helyét másnak. A hölgy azonban nem akart újra sorba állni, szerette volna megvárni, míg a magyar nyelvű kiszolgálást sikerül biztosítani számára. 

Ekkor a bankfiók több munkatársa is rátámadt és szidalmazni kezdték. 

"Nem tud szlovákul? Nem szégyelli magát? Hol él maga? Mi nem vagyunk kötelesek magát magyarul kiszolgálni! Ha magyar kiszolgálást akar, költözzön Magyarországra! Ez itt Szlovákia!"

 - hangzott a hamisítatlan 24 karátos prolisoviniszta érvelés. 

A fiók alkalmazottai végül rendőrt hívtak, aki jegyzőkönyvet vett fel az incidensről.

Tehát

egy magyar többségű városban egy magyar tulajdonú bankban, a nemzetinek mondott magyar kormány egyik kedvenc oligarchája, Csányi Sándor OTP-jének egyik fiókjában magyarellenes kirohanásokkal szidalmaztak és rendőrt hívtak egy magyarra, mert az magyar kiszolgálást szeretett volna. 

Megdöbbentő ügy - volna, ha ez lenne az első eset. De a helyzet az, hogy ez már a sokadik alkalom, amikor az OTP, vagy az Orbánékhoz még közelebb álló CBA köpi arcon a határon túli magyarokat. Júniusban szintén Felvidéken, Révkomáromban keltettek közfelháborodást az OTP kizárólag szlovák nyelvű plakátjai

Szávay István jobbikos országgyűlési képviselő többször is felhívta a figyelmet a jelenségre, Sneider Tamás pedig tavaly decemberben levélben fordult a bank vezetéséhez. A politikusnak írt válasz szerint 

"az OTP Bank elkötelezett a külhoni magyarok anyanyelv használatának biztosítása ügyében, a leánybankok irányába pedig határozott elvárásként fogalmazzák meg a levélben jelzett célok teljesülésének az elősegítését."

Ennek továbbra sem látjuk túl sok nyomát, holott 

a határon túli magyarok családoknak muszáj az OTP-nél számlát nyitni,

mert a magyar állam kizárólag a bankon keresztül utalja ki az oktatási és nevelési támogatást.

HozzászólásokAutomata szerkesztőrobot által a Október 1, 2017-on 9:19am-kor
2017. 09. 30. 17:02
Orbán: "az iszlám az emberiség nagy szellemi és lelki alkotása"

Az Orbán-rezsim  jelenlegi retorikájának igencsak ellentmondó videó került elő az internet bugyraiból.

Azt már milliószor hallottuk, hogy mi a véleménye Orbán Viktornak Brüsszelről és Soros Györgyről. No de azt hallotta-e már, hogyan vélekedik a miniszterelnök az iszlámról? 

Ha nem, akkor most megmutatjuk.

Nem erre számított, ugye?

Az Orbán-rezsimtől  sosem állt távol a kettős beszéd, mutatunk még egy-két idézetet, mit is kommunikál országunk vezetője, ha éppen külföldre vetődik.

Mintha nem éppen ezt hallanánk tőle idehaza.

"Mi hiszünk a kulturális diverzitásban. Mi hiszünk abban, hogy a kultúrák közötti különbözőség a Jóisten adománya, maga a sokszínűség, amit tiszteletben kell tartani, ezért amikor egy másik ország, egy másik kultúrához, mondjuk, az iszlám kultúrához tartozó országról beszélünk, akkor mindig a tisztelet hangján beszélünk" - mondta Orbán Egyiptomban.

"Önök egy másik civilizációból, egy másik kultúrából érkeznek, és nem mindegy, hogy egy más kultúrából érkező üzletember delegációt, befektetőt, vagy csak idelátogató családot hogyan fogadnak. Én szeretném Önöket megnyugtatni és biztosítani afelől, hogy itt mindenkit tisztelettel fogadnak, az iszlám világból érkezetteket is tisztelettel fogadják" - nyilatkozott az arab bankároknak.

"A dolog úgy áll, hogy a magyarok sosem felejtik el, hogy keletről származnak, ezért mi jól érezzük magunkat keleten, és jól érezzük magunkat keletről jött emberek társaságában, könnyen építünk ki lelki barátságokat. Értjük azt a világot, és értjük az onnan jött embereket" - hangzott el Libanonban.

HozzászólásokAutomata szerkesztőrobot által a Szeptember 28, 2017-on 3:11pm-kor
2017. 09. 28. 14:28

Nem hátráltak meg Morvaiék: a kitiltás ellenére is megtartották a kárpátaljai fórumukat

Ahogy arról tegnap beszámoltunk, Morvai Krisztinát és Gaudi-Nagy Tamást minden indoklás nélkül öt évre kitiltották Ukrajnából. A két jogvédő nem hagyta annyiban a dolgot, és a tiltás ellenére megtartották a tervezett tervezett fórumukat.

----

Az eseményt videokonferencia formában bonyolították le, a technika adta lehetőségekkel kijátszva az ukrán sovinizmust.

Morvai Krisztina, jobbikos EP-képviselő portálunkhoz eljuttatott közleményében azt írta: az előadás anyagát részletekben teszi majd közzé, a sorozat alább megtekinthető, első darabjában pedig az Ukrajna által megsértett európai normákat foglalta össze.

Előadásában Morvai az európai normákkal teljes mértékben összeegyeztethetetlennek nevezte, hogy az őshonos magyar kisebbségnek

"folyamatosan retteg a titkosszolgálatoktól, a nacionalista paramilitáris csoportoktól, a véleménynyilvánítási szabadságuk, gyülekezési joguk, szólásszabadságuk sárba taposásától"

kell tartania.

Az EP-képviselő ígéretet tett:

részletes beszámolóban hívja majd föl Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnökének figyelmét a  kárpátaljai magyarság szenvedéseire és az ukrán jogtiprásokra.

Bréking: Morvait és Gaudit is kitiltották Ukrajnából

HozzászólásokAutomata szerkesztőrobot által a Szeptember 27, 2017-on 4:19pm-kor
2017. 09. 27. 15:10

Bréking: Morvait és Gaudit is kitiltották Ukrajnából

Morvai Krisztina jobbikos EP-képviselő és Gaudi-Nagy Tamás jogvédő is ki van tiltva Ukrajnából - derült ki szerdán.

---

Erről maguk az érintettek küldtek lapunknak közleményt, egyenesen a határról. Mint írják, a döntés értelmében

5 évig nem léphetnek be az országba, de indoklást nem kaptak.

„A magyar-ukrán határról jelentkezünk, ahol - természetesen jogszabálysértő módon kizárólag ukrán nyelven - kezünkbe nyomták a határozatot, mely szerint Dr. Gaudi-Nagy Tamás és Dr. Morvai Krisztina ki vannak tiltva Ukrajnából.” - fogalmaztak.

Azt írták, egyelőre az oda érkezett magyar konzullal és a határőrökkel tárgyalnak.

HozzászólásokAutomata szerkesztőrobot által a Szeptember 27, 2017-on 4:17pm-kor

Szart sem ér a "magyar" külpolitika!

Ukrán vélemény: „Nem kell megijedni a magyar fenyegetőzéstől”

2017. szeptember 27.szerda 14:27

Magabiztosságot sugallva fenyegetőzik az oktatási törvény körül Budapest és Kijev között kibontakozott vitában az ukrán sajtó. A közbeszédet eluraló nacionalista lázban azt üzenik a magyar kormánynak, hogy foglalkozzon inkább a saját gondjaival, s biztosak abban, hogy az Európai Unió előbb vagy utóbb helyre teszi Budapestet.

„Állni kell az ütéseket, amelyek immár nemcsak Keletről, hanem Nyugatról is záporoznak ránk! Persze nyugati szomszédainkkal könnyebb dolgunk van, hiszen ők nem tankokkal jönnek, hanem a puha expanzió politikáját folytatják. A gyengéket mindig megverik, s az utcai verekedések törvényei eluralkodtak a nemzetközi politikában. Ha Kárpátalja magyar falvaiban a magyar állam hozza rendbe az utakat, akkor ne csodálkozzunk, ha Budapest ilyen magabiztos! A legfontosabb, hogy ne legyünk többé szegény rokon!” – írja az egyik közösségi portálon az Unian ismert újságírója Roman Cimbaljuk.

A magyar és a román kisebbségi oktatást felhozva példaként védi a mundér becsületét, ám többi kollégájához hasonlóan láthatóan ő sem ismeri sem a magyarországi, sem pedig a romániai kisebbségek helyzetét. Posztja ennek ellenére még a mérsékeltebb ukrán megszólalások közé tartozik, a hozzá fűzött kommentekhez képest mindenképpen. A magyarokat mostanában nem igazán szerető „ukrán néplélek” melegebb éghajlatra küldi, és az oroszok bérencének nevezi Szijjártó Pétert. A magyarok nyelvtudásán élcelődnek, s a hozzászólók egymást hergelve bizonygatják, hogy erőt kell mutatni a puha Európával szemben.

Nem fogja vissza magát a vitát értékelő elemzők többsége sem. Az ismert kárpátaljai kötődésű politológus, Vitalij Bala például a Krímre és a Donbaszra utalva azt ajánlja a hatalomnak, hogy szabaduljon meg az oktatási törvényt bíráló kárpátaljai képviselőktől és tisztviselőktől. „Nem kell megijedni a magyar fenyegetőzéstől, ki kell állni a nemzeti érdekek mellett!” – ajánlja az ukrán hatalomnak Tarasz Berezovec politikai tanácsadó, megjegyezve, hogy az Orbán-kormány által beígért vétó miatt fájjon az Európai Unió feje.

Az elemző felemlegeti, hogy a populista magyar kormány nemcsak a szomszédait, hanem Brüsszelt is folyamatosan sértegeti, s a nyelvkérdésben összeveszett már Romániával és a Szlovákiával is. Berezovec biztosra veszi, hogy az EU előbb vagy utóbb helyre teszi Budapestet, s a jelenlegi vitában nem a magyarokat, hanem Ukrajnát támogatja majd.

Ez a meggyőződés vissza-visszaköszön több megszólalásban is, s Kijev érezhetően abban bízik, hogy a hidegháborús hangulatban a nyelv kérdésében is politikai döntést hoz majd az Európa Tanács, s Oroszország kiszorítását tartja fontosabbnak az Európai Unió is.

Ebből indult ki az európai integráció kérdéseivel foglakozó miniszterelnök-helyettes Ivanna Klimpus-Cincadze is, amikor arra hívta fel a figyelmet, hogy a törvény nyelvi részének vizsgálata az Európa Tanácsban majd véget vet a szomszédos országok nemzeti kisebbségek jogaival kapcsolatos manipulációjának.

Az Európa Tanács ukrán delegációját vezető Volodimir Arjev szintén megpróbált a magyar kormány rossz európai megítélésére apellálni, amikor arról beszélt, hogy a közelmúltbeli antidemokratikus események fényében Magyarország mindenki szemében megbízhatatlan. Porosenko elnök pártjának képviselője kilátásba helyezte azt is, hogy a Budapest zsarolására van mivel válaszolniuk, hiszen a Magyarországon eluralkodó nacionalista hangulat már régóta nyugtalanítja az Európa Uniót. Kijev megpróbálja kihasználni azt is, hogy Lengyelország Magyarországnál és Romániánál jóval visszafogottabban bírálja az oktatási törvényt, s hallgat Szlovákia is. 

Az ukrán érvelések állandó motívuma a kárpátaljai magyarok nyelvtudásának hiánya is. A kormányzó Perto Prosenko Blokk képviselője, Konsztantyin Uszov ennek kapcsán azt írta, vége annak az időnek, hogy a magyar iskolákban a gyerekek egy szót sem tudnak ukránul, a román tanárok pedig lenézik az ukránokat.

A már idézett Berezovec még messzebb megy. „Ukrajna pénzén akarnak magyarul taníttatni ukrán állampolgárokat! Maguknak akarnak munkaerőt kinevelni, más meg fizesse!” – fakad ki az elemző, arról valószínűleg nem is tudva, hogy a magyar állam milyen összegekkel támogatja a kárpátaljai oktatást. Nemcsak a magyart, hanem az ukránt is. Ehhez a kórushoz csatlakozott Vadim Prisztajko külügyminiszter-helyettes is, amikor arról beszélt, hogy az ukrán kormánynak nem kötelessége a magyar felsőoktatás számára gyerekeket képezni.

Ha elvétve, de azért akadnak más hangok is az ukrán sajtóban. Szerhij Sergun külpolitikai elemző például úgy véli, hogy komoly következményei lehetnek annak, ha Budapest megvétózza az Európai Unióban az Ukrajna integrálását célzó határozatokat. Az Obozrevatyel internetes portálnak nyilatkozva megjegyzi azt is, hogy hasonlóképpen léphet fel a nemzetközi porondon Románia is.

A magabiztosság álarca mögött azonban meg-megvillan némi kompromisszum készség is. Lilija Grinevics oktatási miniszter szerint például a törvény végrehajtásakor lehet arról tárgyalni, hogy hány tantárgyat oktassanak két nyelven.

HozzászólásokAutomata szerkesztőrobot által a Szeptember 27, 2017-on 11:21am-kor

Az első Orbán-rezsim idején történt

2017. szeptember 25.

Az 1998-as választások idején még kétfordulósak voltak a választások. Az első fordulót a szocialisták nyerték, de a két forduló közötti két hét alatt a kisgazdákat rábeszélték a Fidesz javára történő visszalépésre. Ennek köszönhetően lett meg a Fidesz-győzelem. Két év múlva a kétéves költségvetéssel ki is golyózták őket a kormánykoalícióból.

Néhány gyöngyszem az intézkedéseik közül:

2000-ben 85 évre titkosították a rettenetes olajmaffia aktáit. Néhány perben történtek kimazsolázások, de a titkosítást a titokgazda (valószínűleg jelenleg Pintér Sándor) mind a mai napig nem oldotta fel. Olyan eset is történt, hogy a kimásolással valaki hibázott, és néhány órán keresztül nevek is elérhetők voltak. Aztán néma csend. Most azonban Rohács, a szlovákiai bérgyilkos beszélni akar. Lehet, hogy újra mazsolázni kell…

2001-ben megalkották a 88/2001 (VI. 15.) számú kormányrendeletet, amellyel lehetővé vált a devizahitel folyósítás. A folyósítást már a következő választást megnyerő szocik vitték tökélyre, amely miatt mind a mai napig családok ezrei vannak bajban. Ennyire mentette meg őket a nemzeti kormány attól, hogy az út szélére kerüljenek. Legutóbb egy kéthetes kisbabával és a kétéves kistestvérével tettek utcára egy házaspárt. Egy időre a nagymamánál meg tudják húzni magukat, de mivel a kilakoltatás ellenére viszik tovább a törlesztési kötelezettséget, új élet kezdésére nincs lehetőségük nekik se.  

„Orbán Viktor 2001-ben az Európai központi Bank befolyása alá helyezte a Magyar Nemzeti Bankot. Azóta se a magyar kormány, se a magyar Parlament, se a magyar választópolgárok nem gyakorolhatnak felügyeletet „saját” Nemzeti Bankjuk felett. Ezzel persze nem nagyon dicsekszenek!” (Részlet a Miért nincs pénze a magyarnak? című cikkből) Mindennek ellenére a jegybank minden kiadása a magyar adófizetőket terheli! Nyereségét a jegybank-elnök hat alapítványba következmények nélkül folyamatosan kiszervezi.

Mindez a három eset csak a jéghegy csúcsa.

Az igazi nagy bumm a 2010-es nagy fülkeforradalmi győzelem után következett, amikor szabályos törvénygyárat csináltak az Országgyűlésből, és a törvények nagy részét saját fazonjukra igazították... A legelképesztőbb talán az alaptörvény, amelyből kihagyták a magyar társadalom négy alaptételét. Nincs alkotmányos védelem alatt a magyar termőföld, a vízbázis, az egészségügy és a nyugdíj. A gyalázatos egykulcsos adót viszont levédték. A havi ötmilliós jövedelműek és a minimálbéresek egyaránt 15 százalékkal adóznak. Ezt nevezik magyar igazságnak! Elkészült a munkavállaló ellenes munkatörvénykönyv, és a fazonra igazított választójogi törvény. Ezzel a választójogi törvénnyel megy neki Magyarország a 2018. évi választásoknak. Eszerint a törvény szerint CSAK A FIDESZ lehet a nyerő amiatt is,  mert a határainkon túlról jelentős számú levélszavazat fog rájuk érkezni. Ezek alapján a szavazatok alapján dől el, hogy melyik párt lesz Magyarország legerősebb pártja, és ebből következően a miniszterelnöke. Orbán Viktor Tusnádon rá is ijesztett a kedves közönségre mondván, hogy amennyiben nem rájuk szavaznak, el lesznek zárva a pénzcsapok. Azok a pénzcsapok, amelyek itthon már nagyrészt elzáródtak, legalább is a legfontosabb ágazatokra nincs elegendő pénz.

Ukrajnába nemcsak jelentős nyugdíj áramlik ki, hanem ingyenes a betegellátás is. Erről egy öt évvel ezelőtti tájékoztató elérhető ITT !

Emlékeztető: „A Fidesz-kormány eltörölte a járulékplafont és eltörölte a havi kétmilliós jövedelemhatárt is. Így fordul az elő most már, hogy a sok esetben veszteséges állami cégek vezéreinek a fizetése ötmillió forint lett, és kapnak jutalmat, prémiumot is. Matolcsy György jegybankelnök túl a hatvanon is ennyit kap, és még néhány jegybanki alapítványból is jövedelmet húz. A jegybanki alapítványokba kiszervezett pénz ugyanúgy közpénz, mint a társasági adóba (TAO-ba) kiszervezett pénzek, amiből stadionok, focipályák sokasága épül már nemcsak itthon, hanem a határokon túl is. Ezeket persze fenn is kell tartani, mert átadás után veszteséget termelnek, hiszen se foci, se néző. Ezek pénzek bizony nagyon hiányoznak például az egészségügyből, az oktatásból és a szociális ágazatból. A nyugdíjkasszát az ukrajnai nyugdíjasok immár évi 15 milliárd forinttal terhelik meg. Egy 1962 évi, Szovjetunióval kötött KÖLCSÖNÖS szociális szerződés alapján történik a folyósítás. Vajon hány magyar jár át Ukrajnába nyugdíjért? Az is költői kérdés, hogy ezt a bolsevik időkben kötött szerződést a magyar hatóságok miért nem bontják fel végre?” (Részlet a Közérdekű nyugdíjas szövetkezetek létrehozását javasolják című cikkből)

HozzászólásokAutomata szerkesztőrobot által a Szeptember 27, 2017-on 9:59am-kor

Az erdélyi magyarokat is igen becsapták....

Két évtizede vált egyeduralkodóvá a Neptun-logika az RMDSZ politikájában.

Az erdélyi magyarság politikai érdekképviseletének körében a kezdet kezdetétől két egymással ellentétes filozófia, két egymást kizáró stratégia és célrendszer ütközött.

Az egyik a helyzetelfogadó, konfliktuskerülő, minden áron megegyezésre törekvő irányzat, amit neveztek mérsékeltnek, labancnak, tájbasimulónak, ki-ki vérmérséklete és pártállása szerint. Ez az irányzat a tények belső logikájából fakadóan képtelen perspektívát nyújtani a közösségnek, hiszen célhorizontját a román elvárásokhoz és a feltételezett tűréshatárhoz igazítja. Márpedig a román politikum belátható időn belül nem fogad el egyetlen olyan létmodellt sem, mely biztosítaná az erdélyi magyarság hosszú távú fennmaradását.

A másik irányzat arra a kérdésre keresi a választ, hogy miként oldható az meg intézményesen, hogy közösségünk megőrizze önazonosságát akár évszázadokon át saját szülőföldjén. E kérdésre egyértelműen az autonómia a válasz. E politika szükségképpen konfliktusos, az ugyanis egyértelmű, hogy a román politikum csakis külső nyomásra lenne hajlandó intézményesíteni az erdélyi magyarság nemzeti önkormányzatát. Fő eszköz tehát ebben a prizmában az erdélyi kérdés nemzetköziesítése. Erre kellett volna törekedni kezdettől fogva.

A neptuni tárgyalás azért váltott ki szabályos belső vihart, mert a tárgyalók pont a fordítottját tették annak, amit tenniük kellett volna, amennyiben céljuk az akkor már hivatalos programmá emelt autonómia kivívása. Nem azt a hamis látszatot kellett volna igazolni, hogy Románia gesztusokat tesz az erdélyi magyarság irányában, hanem a külpolitikai nyomást fokozni az ország küszöbön álló Európa Tanácsi felvétele előtt. Neptun azért negatív szimbólum mindmáig, mert épp legfőbb politikai eszközünket, a külpolitika fegyverét csorbította ki nem kis mértékben.

Ez a logika vált fősodratúvá 1996. november 28.-án az RMDSZ SZKT bukaresti ülésén, ahol három ellenszavazat (amit Csapó József, Katona Ádám és e sorok írója adott le) valamint 2 tartózkodás (Toró T. Tibor és Sógor Csaba) mellett megszavazták, hogy a döntésre hivatott testületet, a Szövetségi Képviselők  Tanácsát kész helyzet elé állító Operatív Tanács szabad kezet kapjon a kormánykoalíciós tárgyalások tekintetében. Implicit nyilván azt is meg szavazták, hogy az RMDSZ részt vegyen a következő kormányban. Ez pedig azzal volt egyenértékű, hogy a szervezet feladja az önálló külpolitika eszközét, amint azt egy interjúban maga Markó Béla is elismerte.

A nyugati hatalmak “vették a lapot”, nekik nem kellett még egy Koszovó, örvendtek, hogy megoldódott helyzet külső beavatkozás nélkül, mi több, szépen lassan egyre többen átvették azt az ordas hazugságot, amit addig csak az Iliescu-féle hatalom emberei és maga Ion Iliescu ismételgetett szinte mániákusan, miszerint „Romániában mintaértékűen megoldották a kisebbségi kérdést”. Ezt három év kormányzati szintű RMDSZ-politizálás után az Egyesült Államok akkori elnökétől, Bill Clintontól is visszahallhattuk.

Hiába figyelmeztetett a nemzeti autonomista oldal arra, hogy Románia EU-csatlakozása előtt van esély sarokba szorítani a román diplomáciát és rákényszeríteni a román vezetést a magyar autonómia intézményesítésére, Frunda Györggyel, az egyik neptuni tárgyalóval és a kormányzati szerepvállalás főideológusával az élen a hivatalos RMDSZ úgy állította be a csatlakozást, mintha az megoldást jelentene a kisebbségi kérdésre is.

Az RMDSZ azóta is csak konjunkturális, mobilizációs okokból nyúl az autonomista retorikához, egyébiránt bukaresti zsákmánypártként viselkedik.

Most éppen Bukarest-ellenes szólamokat hangoztat, hogy mérsékelje népszerűségvesztését. Azt azonban aligha hihetjük, hogy 20 év komprádor-politika után hirtelen megváltoztak attól, hogy keblükre ölelték a Magyar Polgári Pártot, mely egyébként 2012 óta az ő nótájukat fújja.

Kommunista kutyából nem lesz demokratikus szalonna, mutatott rá tíz esztendeje a napjainkban az RMDSZ mellett korteskedő kommunista Kövér László, aki feledni látszik, hogy a román érdekeknek alájátszó, komprádor RMDSZ-ből sem lesz elvszerű magyar képviselet attól, hogy felengedték a listájukra a házelnöki védnökség alatt működő látszatpárt két vezetőjét

HozzászólásokAutomata szerkesztőrobot által a Szeptember 27, 2017-on 9:07am-kor

"Magyar számomra az, akinek fáj Trianon.

Aki testvérének érez egy 56-ost. Magyar, akinek 2004. december 5-én éjjel nem jött álom a szemére. Akinek összeszorul a szíve, ha megtaposnak egy magyar zászlót, ha felakasztja magát egy tönkretett gazda, ha csődbe megy egy tisztességes hazai kisvállalkozás. Aki nem tud belenyugodni abba, hogy bár a magyar fiatalok akarják a legtöbb gyermeket Európában, mégis a legkevesebb nálunk születik, hogy a magyar föld külföldiek kezébe vándorol, hogy hazánkat gyarmatosítják, és hogy a magyar embert rabszolgának szánják a saját hazájában. Akinek a Gyurcsány és Orbán átkozott, örökre megátkozott, kollaboráns, nép, haza és nemzetáruló, gazember kormányok, ország és nemzet rombolásából nem csak az anyagi, hanem a lelki-szellemi pusztítás fáj igazán. És aki hisz egy szebb jövőben, aki hisz Magyarország feltámadásában, a Szent Koronában.

Magyar az, aki sajátjának érzi mindezt a szenvedést. Aki vállalja. Aki rálép a magyar Golgotára, és aki aztán vállaira veszi a magyarság keresztjét. Ehhez képest egy igazolvány vagy egy szépen megfogalmazott mondat semmivé foszlik, hiszen semmit sem ér. Amikor élet-halál küzdelme zajlik, amikor saját sorsunk és gyermekeink jövője a tét, nincs lehetőség jótékony semlegességre. Élet és halál áll szemben egymással. Centrum és közép nem létezik, azt csak a halál találta ki. Magyarnak születni most kevés, beszélni róla még kevesebb, tetteink és vállalásaink döntenek rólunk. Az én felfogásomban nem az a magyar tehát, aki állampolgára ennek a csonka hazának, még kevésbé az, aki csupán szavak szintjén vállal közösséget.

Magyar az, aki magyarként ébred fel reggel, magyarként lélegzik egész nap, hogy aztán magyarként térjen este nyugovóra."

Ezt a magyart kívánom keblemre ölelni  2018. évben, a győzelem estéjén!

Ha most, mielőtt igazán elkezdődne, már fel is adjuk a harcot, ne álmodjunk szebb holnapot, gyermekeink elmenekülnek, szétszélednek a világba, elfogyunk e tájról, s száz év múlva már legfentebb a sírok árulkodnak arról, hogy egyszer valamikor éltek itt magyarok.