Pro Hungaria Nemzeti Radikális Portál

"Élő forrás, égi láng, Szentlélek, égből szállj le ránk!"

Az Elit És A Mohó Vállalatok Megsemmisítik A Több Ezer Éves Mezőgazdaságot

Hogy Az Elit És A Mohó Vállalatok Megsemmisítik A Több Ezer Éves Mezőgazdaságot


1
2137
 

Az egyre inkább globalizált ipari élelmiszer-rendszer, amelyet a transznacionális agrárgazdaság előmozdít,  nem táplálja a világot,  és felelős a bolygó  legsürgetőbb politikai, társadalmi és környezeti válságainak . Lokalizált, hagyományos módszerek az élelmiszer-termelés adtak utat globalizált ellátási láncok uralják a transznacionális vállalatok politikák és intézkedések, amelyek azt eredményezték, hogy a pusztítás az élőhely és a megélhetést és a bevezetése vállalati vezérelt, vegyi-intenzív (monocrop) mezőgazdaság, hogy  házasok gazdák és régiókat  a neoliberális globalizáció teljesen kizsákmányoló rendszere felé.

Függetlenül attól, hogy  aláássa vagy megsemmisíti  az egykor nagyrészt önellátó agrárgazdaságokat Afrikában, vagy az oroszországi szója-termesztés pusztító hatásait  Argentínában  vagy az indonéziai pálmaolaj-termelésben  , a transznacionális agráripar és a globális kapitalizmus nem lehet zöld mosogatás.

A neoliberális dogmák és a vállalati PR-k könnyedén előmozdításáért sokan úgy gondolják, hogy a nyereségorientált transznacionális vállalatoknak jogosan követelik magukat a természeti értékek letéteményeseinek. Az a feltételezés, hogy a víz, a magvak, a föld, az élelmiszer, a talaj és a mezőgazdaság a hatalmas, korrupt  transznacionális vállalatoknak adják át a nyereséges tejet, azzal  a kifogással, hogy  ezek a szervezetek valahogy szolgálják az emberiség igényeit.

Ezeket a természeti erőforrásokat ("commons") mindenkihez tartoznak, és a közérdeklődést a közintézmények és a nevükben eljáró kormányok, nem pedig az önérdek által ösztönzött magán-transznacionális vállalatok és a maximalizálás a nyereség bármilyen módon.

A Guardian újságírója George Monbiot megállapítja a gazdagság a gazdasági elit felhalmozódott saját költségén keresztül lefoglalását a közvagyon. A közösségeket nem a tőke vagy a haszon felhalmozása, hanem egy bizonyos csoport jólétének vagy jólétének folyamatos termelésére irányítják, akik élhetnek, vagy mellette, vagy akik létrehozzák és fenntartják azt.

Az állami kiadásokkal ellentétben, a Monbiot szerint a közösségek arra kötelezik az embereket, hogy működjenek együtt, tartsák fenn erőforrásaikat és eldöntsék, hogyan kell a jövedelmet felhasználni. Tökéletes középpontba helyezi a közösségi életet, és a demokráciától a valóságos formájától függ. Mindazonáltal a kommunákat évszázadok óta támadják mind az állami hatalom, mind a kapitalizmus. Valójában azokat az erőforrásokat, amelyeket senki sem talált fel és nem hozott létre, vagy hogy sok embert együtt teremtettek, ellopják azok, akik profitálnak.

Csak azt kell megvizsgálnunk, hogy Cargill mennyire ragadta meg az étkezési olajfeldolgozó iparágat Indiában, és ebben a folyamatban több ezer falusi munkást végeztek a munkából. Vagy hogyan szökött össze a Monsanto a szellemi tulajdonjogok rendszerének kialakításával, amely lehetővé tette a magok szabadalmaztatását, mintha gyártott volna és feltalálta volna azokat. Vagy hogyan India bennszülött népek már erőteljesen ki akár a régi erdőterületek miatti állami összejátszás bányászati társaságok.

Ahogy Monbiot mondja, az eredmény egy nyugdíjas gazdaság: azok, akik az alapvető erőforrásokat rögzítik, igyekeznek elárusítani őket - például fát, fa-, ingatlan- vagy mezőgazdasági magvakat -, és mindenkit kényszerítenek a hozzáférésért.

Miközben a "választás", a "demokrácia" és a "táplálkozás a világról", a vállalati agrárgazdaság / agritech ipar  megsemmisíti  a közösségeket és a demokráciát, és a meglévő helyhez kötött termelési rendszereket kiszorítja. A gazdaságokat "a meglévő termelési rendszerek egyidejű elmozdulásával nyitják meg. A kis- és középvállalkozások szorul csőd- vagy el kell készítenie egy globális forgalmazó, az állami vállalatok magánkézbe vagy bezárt, önálló mezőgazdasági termelők elszegényedett”(Michel Chossudovsky a globalizációs szegénység, p16).

Amint azt itt leírjuk  , évezredek óta a gazdálkodók kísérleteztek a különböző migrációs, kereskedelmi hálózatok, ajándékcserék vagy véletlen diffúzió révén szerzett növényi és állatmintákkal. A tanulás és a tett, a próba és a hiba miatt az új ismeretek összekapcsolódtak az idősebb, hagyományos tudásrendszerekkel. A gazdálkodó akut megfigyeléssel, jó részletességgel és a tanítással és történetírással történő átvitelre képes. Ugyanazok a gazdák, akiknek a vetőmagjait és ismereteit  a vállalatok  megfosztották a saját kémiafüggő hibridekig, most pedig genetikailag módosított

A magántulajdonú magvak és szintetikus kémiai behozatalok révén működő nagyvállalatok megszüntették a hagyományos vetőmagcsere-rendszereket. Hatékonyan eltulajdonították a magokat, a kalózok csírasejtjét, amelyet a gazdák évezredek alatt fejlesztettek ki, és visszavették a magokat a gazdáknak. Az élelmiszernövények genetikai sokféleségét drasztikusan csökkentették, rossz táplálékot és étrendet, degradált talajokat, vízszennyezést és szűkösséget, valamint a rossz egészségi állapotot.

A vetőmag sokféleségének felszámolása messze meghaladta a vállalati magvak elsőbbségét: a Zöld forradalom szándékosan elzárta a hagyományos  termesztésű vetőmagokat , amelyek ténylegesen magasabb hozamot produkáltak.

A gazdálkodási gyakorlat megváltozott a mechanikus ipari méretű vegyi-intenzív monokrómálás felé, gyakran az exportra vagy a távoli városok helyett a helyi közösségekre, és végső soron az önálló vidéki gazdaságok, hagyományok és kultúrák aláaknázására vagy felszámolására. Most látjuk az élelmiszerségtöbbletet a Nyugaton és az élelmiszer-hiány területeit a Globális Délen, valamint egy globalizált geopolitikai élelmiszer- és mezőgazdaság rendszert.

Indiában a Zöld forradalom technikája és ideológiája pusztán arra szolgált, hogy aláássa az olyan hazai gazdálkodási ágazatokat, amelyek középpontjában a rendkívül termelékeny kis gazdaságok tartoznak, amelyek az ország különféle étkezési szükségleteit és éghajlati adottságait szolgálják. Valójában  termelt és felszívta az  aszályokat és a  lebomlott talajokat, és hozzájárult a betegségekhez és az alultápláltsághoz , a mezőgazdasági termelők problémájához és sok más problémához.

Ami valójában a mezőgazdaság jelenlegi ipari modelljét táplálja, a kritikusok valódi alternatívákat kínálnak. Szorgalmazzák a szerves alapú mezőgazdasági rendszerek felé való elmozdulást, amely magában foglalja a kisgazdaságok támogatását és az agroökológiai mozgalmat, amely politikai, társadalmi és gazdasági szempontból képes az emberek számára.

Agroecology: visszaszerzés

Sokan írták  az agroökológiáról, annak sikeréről és kihívásairól (lásd  ezt  ez  és  ez ). Az agroökológiai mozgalom kiemelkedő szálaként a mezőgazdaságnak ez a modellje a radikális változások erőinek tekinthető. Politikai-gazdasági kritikát kínál a modern mezőgazdaság és az azt meghatározó érdekeltségek szempontjából.

Ebben a tekintetben Eric Holtz-Gimenez, az élelmiszer-ügyvezető igazgató elmondja, hogy az agroökológia konkrét és gyakorlati megoldásokat kínál   a világ számos olyan problémájára, amelyek túlmutatnak a mezőgazdaságon. Ennek során kihívásokat - alternatívákat kínál - az uralkodó, haldokló doktriner-gazdaságtan és a neoliberalizmus kifogásolásáért , ami viszont  a GM / vegyianyag-intenzív ipari mezőgazdaság hibás rendszerét vezeti  .

Az agroökológia növelése leküzdheti az éhséget, az alultápláltságot, a környezeti degradációt és az éghajlatváltozást. Biztosan fizetett, munkaigényes mezőgazdasági munkák létrehozásával foglalkozhat a gazdag országokban a munkaerő-átengedés és a vidéki lakosság eltávolításának egymás közötti kapcsolatai között is, amelyek vészhelyzetben végződnek a kiszervezett munkák elvégzéséhez: a neoliberális kétlábú folyamat  az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság gazdaságait pusztító globalizáció,  amely a  meglévő hazai élelmiszer-termelési rendszereket kiszorítja és aláássa a vidéki infrastruktúrát olyan helyeken, mint India  , hogy olcsó munkaerő tartalék hadsereget állítson elő.

A Nyeleni Nemzetközi Agrárgazdaságtani Fórum 2015-ös nyilatkozata azzal érvelt, hogy olyan helyi gyümölcsfedezeti rendszereket építenek fel, amelyek új vidéki-városi kapcsolatokat hoznak létre, amelyek valóban agroökológiai élelmiszer-termelésen alapulnak. Továbbra is elmondható, hogy az agroökológia nem válhat az ipari élelmiszer-termelési modell eszközévé, hanem mint a modell alapvető alternatívája. A nyilatkozat kimondta, hogy az agroökológia politikai, és a helyi termelőket és közösségeket arra kötelezi, hogy kihívást és átalakulást teremtenek a társadalomban a hatalmi struktúrákban, nem utolsósorban a vetőmagok, a biológiai sokféleség, a földek és a területek, a vizek, a tudás, a kultúra és a közösségek ellenőrzését. azok, akik a világot táplálják.

Minél többet értenek a modern mezőgazdaságot alakító hatalmi struktúrák, és az ebből adódó pusztító hatások nyilvánosak, annál sürgetőbbé válik a lakosság tömegének javára működő társadalmak létrehozása, ez pedig olyan élelmiszer- és mezőgazdaságrendszert jelent, amely demokratikusan birtokolja és ellenőrzi. Ez magában foglalja a lokalizált vidéki és városi élelmiszer-gazdaságok és a kisvállalkozások (vidéki és városi) gazdaságok rangsorolását, amelyeket védeni kell a kovácsolt kereskedelem és a nemzetközi piacok hatásaitól  . Ez azt jelentené, hogy mi lesz az élelmiszerünkben és hogyan termesztik azt a közjavak, nem pedig a hatalmas magánérdekek, amelyek kereskedelmi haszonszerzéssel és kényszerrel vannak a gazdálkodók, a fogyasztók és az egész régiók alárendelésére, miközben  az áldozatot játsszák minden alkalommal, amikor a kampányok megtámadják a cselekedeteiket

Számos példa van a világ minden tájáról, amelyek transzformációs modellekként szolgálnak, a szocialista Kubától  való gazdálkodástól  az afrikai  és  indiai agroökológiára koncentráló  gyökérmozgásokig .

Az agroökológiát az élelmiszer-termelők, valamint a városi és vidéki közösségek legfontosabb formájának kell tekinteniük az egyre inkább globalizálódó gazdasági rendszer számára, amely profitál a környezet előtt. Akár Európában, Afrikában, Indiában, akár az Egyesült Államokban, az agroökológia védheti és újra megerősítheti a közösségeket, és erõ a gyökérváltozásra, amelyet a biotechnológiai / agrárgazdasági társaságok kartellje nem vehet fel, hígít vagy torzít. Ez a mezőgazdaságmodell már  valós megoldásokat kínál  a fenntartható, termelékeny mezőgazdaság számára, amely kiemelten kezeli a gazdálkodók, a fogyasztók és a környezet igényeit.

Érme Todhunter egy független író. Csatlakozzon hozzá a Twitteren

 az eredeti cikk

Megtekintések: 35

Hozzászólás

A hozzászóláshoz tagja kell hogy legyen a Pro Hungaria Nemzeti Radikális Portál –nak.

Csatlakozzon a(z) Pro Hungaria Nemzeti Radikális Portál hálózathoz