Pro Hungaria Nemzeti Radikális Portál

"Élő forrás, égi láng, Szentlélek, égből szállj le ránk!"

Áldott zsidó mentes Húsvéti Ünnepeket kívánok erőben, egészségben, nemzetünk feltámadásának rendíthetetlen reményében.

A Pro Hungaria Nemzeti Radikális Portál nevében kívánok  Részetekre és kedves Családotok részére, lelkiekben gazdag, Áldott Húsvéti Ünnepeket!

A húsvét mindkét napja keresztény és keresztyén ünnep, ekkor mi, keresztények, a zsidók által megfeszített Krisztusra és az ő feltámadására emlékezünk.

A  Húsvét napjainkban a keresztények egyik legfontosabb ünnepe

A Biblia szerint Jézus – pénteki keresztre feszítése után – a harmadik napon, vasárnap feltámadt. Kereszthalálával nem szabadította meg a világot a szenvedéstől, de megváltotta minden ember bűnét, feltámadásával pedig győzelmet aratott a halál felett.

A valláson kívül is a tavaszvárás, a tavasz eljövetelének ünnepe is, amelyet március vagy április hónapban (a Hold állásának megfelelően) tartanak.

A húsvét egybeesik a tavaszi napéjegyenlőség idején tartott termékenységi ünnepekkel is, amelynek elemei a feltámadás, az újjászületés.

Húsvét az azt megelőző időszak, Jézus sivatagi böjtjének emlékére tartott negyvennapos nagyböjt lezárulását jelzi. A kereszténységben böjtnek nevezett, valójában „húshagyó” táplálkozási időszak után ezen a napon szabad először húst enni. (Erre utal a magyar húsvét szó is: a hús magunkhoz vételének első napja.) A böjt utolsó hetének neve: „nagyhét”, a húsvét utáni hét húsvét hete, egyes magyar vidékeken „fehérhét” – fehérvasárnapig tart.

Húsvétvasárnap

Virágvasárnap a húsvétvasárnap előtti vasárnap, nagyböjt utolsó vasárnapja. Jézus bevonulása Jeruzsálembe, ahol a keresztény nép ünnepelte. Ilyenkor hagyományosan barkát szentelnek, s körmenetben vonulnak be a templomba.

Délelőtt ünnepi szentmisét tartanak.

A húsvét ünnepe akkora ünnep az egyházban, hogy nem egy napon keresztül, hanem nyolc napon keresztül ünnepelik. Utána még több héten át húsvéti idő van.

Ehhez a naphoz tartozott az ételszentelés hagyománya. A délelőtti misére letakart kosárral mentek a hívők, melyben bárányhús, kalács, tojás, sonka és bor volt. A húsvéti bárány Jézus áldozatát, a bor Krisztus vérét jelképezi. A tojás pedig az újjászületés jelképe. Az egészben főtt tojás ugyanakkor a családi összetartást is jelképezi. A magyar néphagyomány szerint a családtagoknak együtt kellett elfogyasztaniuk a húsvéti tojásokat, hogy ha valamikor eltévednének az életben, mindig eszükbe jusson, hogy kivel fogyasztották el a húsvéti ételeket, és mindig hazataláljanak. A húsvét ünnepe akkora ünnep az egyházban, hogy nem egy napon keresztül, hanem nyolc napon keresztül ünnepelik. Utána még több héten át húsvéti idő van.

Húsvéthétfő

Ezen a napon sok népszokás él, például a locsolkodás, a hímes tojás ajándékozás. A víz megtisztító, megújító erejébe vetett hit az alapja ennek a szokásnak, mely aztán idővel, mint kölnivízzel való locsolás maradt fenn napjainkig. Bibliai eredetet is tulajdonítanak a locsolkodás hagyományának, eszerint a Krisztus sírját őrző katonák a feltámadás hírét vevő, ujjongó asszonyokat igyekeztek lecsendesíteni úgy, hogy lelocsolták őket. Régi korokban a piros színnek védő erőt tulajdonítottak. A húsvéti tojások piros színe egyes feltételezések szerint Krisztus vérét jelképezi. A tojásfestés szokása és a tojások díszítése az egész világon elterjedt. Más vélekedések szerint a húsvét eredetileg a termékenység ünnepe, amely segítségével szerették volna az emberek a bő termést, és a háziállatok szaporulatát kívánni. Így kötődik a nyúl a tojáshoz, mivel a nyúl szapora állat, a tojás pedig magában hordozza az élet ígéretét. A locsolkodás is az öntözés utánzásával a bő termést hivatott jelképezni.

Locsolkodás

A locsolkodás magyar húsvéti hagyomány. E szokás szerint húsvéthétfőn hajnaltól kezdve a fiúk vízzel, újabban csak illatos kölnivel locsolják meg az ismerős lányokat.

Vízbevető, vízbehányó hétfőnek nevezték, ugyanis még ötven évvel ezelőtt is elterjedt formájában vödörnyi vízzel locsoltak, vagy az itatóvályúba dobták a lányokat, akik a nemes alkalomra a legszebb ruhájukban pompáztak. A városokban, illetve napjainkban a finomabb formája az elterjedt, amikor illatos parfümféleséggel, locsolóvers elmondásával kell kiérdemelni a jutalmul kapott festett piros tojást.

Tojásfestés

A locsolásért cserébe hímes, de legalábbis festett tojás jár a fiúknak. Sok változata és technikája létezik mind a tojáshímzésnek, mind a festésnek.

Egy legenda szerint mikor Krisztus a keresztfán függött, előtte egy asszony egy nagy kosár tojással állt meg imádkozni, és Krisztus vére rácseppent a tojásokra. Ezért szokás a húsvéti tojást pirosra festeni. A vallásos magyarázaton túl a piros szín nemcsak a vért, az életet, hanem a szerelmet is jelképezi, és ezért a piros tojás szerelmi ajándék, szerelmi szimbólum is lehet húsvétkor.
Locsolóvers

Külön műfajjá fejlődött a locsolkodáshoz párosuló – néha engedélyt kérő, néha humorosan fenyegető – rövid vers elmondása. Sok közismert változata létezik, de rögtönzöttek is vannak.
Vesszőzés
A locsolkodással egyenértékű szokás volt a vesszőzés. Sibának nevezték az általában fűzfavesszőből font vékony korbácsot, amellyel a legények megcsapkodták a lányokat. A vesszőre ezután a lányok szalagot kötöttek és a fiúkat borral vendégelték meg.
Hajnalfa

Húsvéthétfő hajnalán a legények a kiszemelt lány kerítéséhez egy fiatal fát erősítettek, majd másnap bebocsátást kérve alaposan megöntözték a leányzót.
Kókányolás
A legények az ajándékba kapott tojásokkal játszották, két tojást addig kocogtattak össze, míg az egyik el nem tört. Akié ép maradt, az nyert. Kókányolásnak nevezték a tojásvágást is. A tojást letették a fal tövébe, és öt tyúklépés távolságból kellett belevágni a pénzérmét. Ha beletalált a pénzzel úgy, hogy az megállt a tojásban, akkor a kókányoló nyerte a tojást.

Kívánom minden Pro Hungariás család részére, hogy bőséges  igaz magyar terítéket  adjon a Jó Isten!

A Portál tulajdonosa és szerkesztői nevében a Szerkesztő

Lásd még és legyél a Csoport tagja!:

http://prohungarianemzetiportal.ning.com/group/nazareti-jezus-krisztus

Jézus Urunk élete

Szent Jézus Urunk
A Nagyboldogasszony első gyermeke, Ki 28.000 évvel ezelőtt született először a földre.
209. életét Jézusként élte.
Isten, Fia anyjaként, Szűz Máriát jelölte.
Mária, gyermekét, Betlehemben, királyi palotában szülte.
Négy éves korától a földi hatalmasság üldözte.
Édesanyjával Egyiptomba, majd Magyarországra - Mária nagyanyjához - kell menekülni.
Egyiptomból felnőtt fejjel – 26 évesen – tért vissza Jeruzsálembe.
Az embereket gyógyította, tanította, térítette.
A halottakat életre keltette.
Mária Magdala a felesége lett, kivel igaz, szép szerelemben élhetett.
Közös gyermekük – Inana – boldoggá tette őket.
Tisztelte a természetet, a mágikus elemeket.
A politizálástól távol maradt, nem volt sem pogány, sem más vallás képviselője.
Ő volt az igaz Istentudat megtestesítője.
Az embereket erre az útra vezette.
Célja volt a dogmáktól, félelemtől, gyűlölettől, irigységtől mentes Istenerő közvetítése.
Azt gondolta a gonoszt legyőzi szeretete.
Sajnos tévedett. A rosszindulat föléje emelkedett.
A gonosz minden jót és szépet megmételyez.
A görög, római és zsidó papok elfogatták Magdalát,
- Ki testi, lelki, szellemi kincse volt – verték, rugdosták.
Őt akarta megmenteni, de csúnyán becsapták.
Haszon reményében többen elárulták.
Kegyetlenül megkínozták, 33 évesen keresztfán lelte halálát.
Gyötrelmei elviselhetetlenek voltak, a lelki sebei még nagyobbak.
Halála után fénnyé vált,
A torinói lepel őrzi ennek nyomát.
Lelke az Atyához szállt, a mennyek királyává vált.
A szentkeresztet – melyen Jézust megfeszítették – hosszú évekig kegytárgyként őrizték.
Attila és felesége – Ildikó – Montserratba vitték.
950-ben Gyula – erdélyi törzsfő – hozta Magyarországra, a Pilis relytekébe.
Szent László idejében négy – öt évig volt a Bükkben.
Onnan vitték vissza a Pilisbe, biztonságba helyezve.
Sajnos a keresztet Róma fellelte és elégette.
Több vallás – csalárd módon – magát az ő eszméiből eredeztette.
Örökre megmarad Jézus Urunk emléke.
Míg a világ világ lesz, ő minden korban a legnagyobb csodatevő,

Az emberek szellemi, lelki vezetője, reménysége.

Megtekintések: 591

Hozzászólás

A hozzászóláshoz tagja kell hogy legyen a Pro Hungaria Nemzeti Radikális Portál –nak.

Csatlakozzon a(z) Pro Hungaria Nemzeti Radikális Portál hálózathoz

HozzászólásokAutomata szerkesztőrobot által a Április 6, 2015-on 6:50pm-kor

A sátán fajtájának a cionista zsidók húsvéti ajándéka: Jézust feleségével és fiával együtt temették el

2015. április 06. 17:03
Kincses Albin - Hunhír.info

A Háárec és a The Jerusalem Post című izraeli zsidó újság újság honlapja kellemes húsvéti ünnepeket kívánt a nemzsidóknak, és a legnagyobb keresztény ünnepre időzítve számolt be egy zsidó mutatványosok legújabb szemfényvesztéséről, miszerint Jézust Jeruzsálem melletti családi temetkezési helyén helyezték örök nyugalomra, együtt állítólagos feleségével és fiával. A zsidó varázslók még azt is tudni vélik, hogy Jézus felesége Maria volt, fia pedig Jehuda.

Cionista zsidók egy csoportja szerint egy geológiai vizsgálat megerősítette elméletüket arról, hogy Jézust Jeruzsálem melletti családi temetkezési helyén helyezték örök nyugalomra, együtt állítólagos feleségével és fiával.

Arie Simrón geológus közölte: az általa végzett munka során százötven vegyi elemzésben talált egyértelmű kapcsolatot a kelet-jeruzsálemi barlangban 1980-ban felfedezett osszáriumok, elhunytak csontjait tartalmazó kőurnák és a Jézus testvére néven elhíresült csontház között.

Bejelentésével kiújult a Jézus állítólagos temetkezési helyéről folyó több évtizedes tudományos vita Izraelben. Harmincöt évvel ezelőtt, az Armón Hanecív nevű új lakónegyed földmunkálatainál egy mintegy kétezer évvel ezelőtti temetkezési barlangra bukkantak, amelyről a Szimha Jakobovicsi kanadai zsidó újságíró-régész vezetésével működő csoport azt állítja, hogy a názáreti Jézus családjáé lehetett – írta hétfőn a Háárec és a The Jerusalem Post című izraeli újság honlapja.

Elméletüket most megerősítette Arie Simrón, miután kémiai elemzéseket végzett a barlangban talált csontházakon és a Jézus testvérének csontháza néven ismert kőurnán. A barlangban talált feliratok szerint Jézusnak kilenctagú családja, Maria nevű felesége és Jehuda nevű fia is lehetett, akiket mind ezen a helyen temethettek el.

A lakónegyed építési munkálatainak előkészítésekor a régészek több mint nyolcszáz kőosszáriumot találtak a második szentély, azaz Heródes idejéből, köztük olyanokat, amelyeknél a rájuk vésett nevek ugyan igen gyakoriak voltak abban a korban: József fia Jehosua, Mária, Mariamne, Jehosua fia Jehuda és Josza.

Szimha Jakobovicsi statisztikushoz fordult, aki a korszakban ismert nevek gyakoriságának elemzése alapján azt állította, hogy más korabeli család valószínűleg nem viselhette ezeknek a neveknek ilyen, az Újszövetségből ismert kombinációját.

Közben 2002-ben egy másik, Jézus testvére feliratú csontház ügye is borzolni kezdte a kedélyeket. Erre azt írták, hogy "József fia Jakóv, Jehosua testvére". Ez Oded Golán műgyűjtő tulajdonában áll, akit az izraeli hatóságok azzal vádoltak, hogy meghamisította a kőtartály szövegét, hogy magasabbra srófolja értékét.

Hosszas pereskedés után három éve a jeruzsálemi bíróság elutasította ezt a keresetet, mert nem sikerült bebizonyítani a csalást. Az izraeli műgyüjtő egy hónapja visszakapta az osszáriumot és engedélyezte Simrónnak, hogy bevonja kutatásaiba.

A Golánnál lévő csontház eredete bizonytalan. Ő azt állítja, hogy már 1976-ban a birtokában volt, de a régészeti napló az 1980-as feltárásnál még tíz osszáriumot említ, noha az Izraeli Régészeti Hatósághoz (IAA) már csak kilenc kőurna jutott el, egy eltűnt közülük.

Golán szerint az általa megvett csontház eladója egy másik jeruzsálemi lakónegyedet nevezett meg lelőhelyként, de ettől még elképzelhetőnek tartja, hogy az Armón Hanecív nevű negyedben találták.

Ha bebizonyosodik, hogy ez a csontház is ugyanabból a barlangból származik, akkor tovább nő annak a valószínűsége, hogy a bibliai szent család temetkezési helyéül szolgáló barlangra bukkantak.

Amikor megtalálták a barlangot, az teljesen el volt zárva, - valószínűleg egy 363-ban zajlott földrengés nyomán. Ez Simrón szerint megkönnyítette geológusi munkáját, mert a hely afféle kémiai időkapszulává lett.

A zsidó geológus úgy véli, az általa elvégzett geológiai vizsgálatok egyértelműen bebizonyították, hogy a bizonytalan eredetű, később magántulajdonba került Jézus testvére csontház is ugyanabból a barlangból származik, mint a család többi tagjának osszáriuma - írják a zsidó lapok.Ha Jézus Krisztusról, a zsidók által megfeszíttetett Megváltónkról van szó, akkor bármilyen "tudományos kísérletről" kutatásról beszámolhatnak az izraeli lapok, természetesen gondosan úgy időzítve, hogy a "szenzáció" bejelentése a világvallás legnagyobb legnagyobb ünnepére essen. Most nem számít, hogy nem izraelita vallásúak százmillióit sértik meg lelkiségükben, és a kétezer éves világvallás legfontosabb téziseit teszik hamissá mindenféle zsidó "kutatók" felfedezéseire hivatkozva. De azt, hogy mi történt valójában a zsidó holokauszt kultikus helyszínen, a haláltáborokban, nemhogy vizsgálni nem lehet, hanem egyből börtönnel jár, ha valaki a hivatalos állásponttól eltérő bizonyítékokkal szolgál. Pedig 70 évvel ezelőtti dolgokat talán pontosabban fel lehet térképezni, mint az ezer évekkel ezelőttit, aminek évezredek óta tanított formájában százmilliók hisznek.

HozzászólásokSzerkesztő által a Április 6, 2015-on 10:41am-kor
HozzászólásokAutomata szerkesztőrobot által a Április 6, 2015-on 9:22am-kor

Húsvéti rovásüzenetek

 

2015. április 06. hétfő, 08:00

altAz Átrovó Oskola nap mint nap ontja magából a rovásos gyakorlószövegeket. Húsvétra is készültek.

Áldott Húsvétot!

alt

alt

alt

Ha kedvet kapott az olvasó ahhoz, hogy naponta olvasgasson rövidebb átrovásokat, vagy maga is szeretné közölni saját átrovásait, akkor csatlakozzon az Átrovó Oskola egyre gyarapodó csoportjához!

(Rovás Infó)

Kapcsolódó cikkek:

HozzászólásokSzerkesztő által a Április 5, 2015-on 8:48pm-kor

Jézus Krisztus feltámadásával bebizonyította istenségét

husvetitojas.jpg

                                           A feltámadt Krisztus

Kicsoda Jézus Krisztus? Egy csodálatos próféta, nagyszerű néptribun, bölcs tanítómester csupán, vagy magának az Istennek fia? Mindazok, akik csak egy kicsit is ismerik a történelmet, tudják, Rajta kívül nem volt a történelemben még személy, akiről annyi hiteles forrás állna rendelkezésünkre, mint róla. De ami a legfőbb: feltámadásával bebizonyította istenségét.

HozzászólásokStribikné Horváth Margit által a Április 4, 2015-on 9:45pm-kor

Köszönöm. Áldott Húsvéti Ünnepet Kívánok a portál szerkesztőjének és minden tag társunknak.

HozzászólásokOrgován Gábor által a Április 4, 2015-on 7:11pm-kor

Köszönjük , mi is örömteli boldog békés húsvéti ünnepet kívánunk a portál szerkesztőjének !

HozzászólásokAutomata szerkesztőrobot által a Április 4, 2015-on 9:55am-kor

Innen  تهران,  távol a hazától a családom és a magam nevében kívánok minden Tagtársunk  és kedves Családja részére, lelkiekben gazdag, Áldott  Magyar Húsvéti Ünnepeket!

Isten Fia, Jézus: feltámadott!

 

"Szeretteim!

Ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket, vajon Istentõl vannak-e, mert sok hamis próféta áradt ki a világba. Errõl ismerhetjük meg Isten Lelkét: Minden lélek, amely vallja, hogy Jézus Krisztus testben eljött, Istentõl van. És minden lélek, amely nem vallja Jézust, nem Istentől van. Az Antikrisztusé az, akirõl hallottátok, hogy eljön, és már most a világban van." (1Ján 1,1-3)

 

Názáreti Jézus, más néven Jézus Krisztus, vagy egyszerűen csak Jézus, a kereszténység központi személye. Említik a Próféta, az Úr, az Isten Fia, a Messiás, az Üdvözítő és a Megváltó megnevezéssel is.

Minden igaz keresztény felekezet a megtestesült Isten Fiaként tiszteli őt, aki az evangéliumok szerint feltámadt a halálból, miután a zsidók keresztre feszítették.

Jézus saját magáról a következőket mondta:

„ Az Úr lelke van rajtam, azért kent fel engem, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek. Elküldött, hogy hirdessem a foglyoknak a szabadulást, a vakoknak a látást, hogy szabadon bocsássam az elnyomottakat, és hirdessem az Úr kegyelmének esztendejét. ”
– Lukács evangéliuma 4, 18-19

 

„A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített.”

Isten áldja, és óvja meg  a magyarok hazáját!

HozzászólásokAutomata szerkesztőrobot által a Április 4, 2015-on 9:26am-kor

Van feltámadás!

Ifj. Tompó László - Hunhír.info

Hányszor halljuk, Jézus feltámadása amolyan szép rege, tömeghipnózis eredménye, csakhogy mindazok, akik ezt állítják, nem tudják, hogy ami embernél nem lehetséges, Istennél igen, így a feltámadás nem természetellenes, hanem természeten kívüli valóság. És így van ez a népek, nemzetek életében is. Mindegyikük története ugyanis (államfő mondta, lehet kutatni, melyik) nagypéntekek és feltámadások sorozata. Különösen is a miénk, Mohácstól Trianonon át az idők végezetéig. Van tehát feltámadás!

A jeles hitvédő, Bangha Béla jezsuita meg is felel a feltámadást lehetetlennek tartóknak könyvében (Világnézeti válaszok. Összegyűjtött Művei, 11. kötet):


„Ilyen tömeghipnózis és tömegszuggesztió a tudomány egész mezején ismeretlen. A szuggesztió álomképszerű, zavaros és logikátlan elképzeléseket hozhat létre, de akkor sem pontosan egyformán és azonosan nagyobb számú embertömegben, főleg, ha ez a tömeg kételkedésre hajló, józan és egészséges egyedekből áll. Főkép lehetetlen azonban, hogy mély logikai és erkölcsi tartalmú kijelentések és cselekmények egész hosszú sorozatát merő képzelgés folytán azonosan és teljes egyezéssel szuggeráljon bele magába egész sor ember.

Jézus feltámadásának és megjelenésének alkalmával a tanítványok valamennyien ugyanazt látták, hallották, tapintották, ugyanazokat a végtelen bölcsességre, isteni kijelentésekre valló tanításokat, intézkedéseket, rendelkezéseket, feddéseket és oktatásokat vették. Ezt mind valamennyien puszta beteges elképzelés alapján látták és hallották volna? Ilyen szuggesztivitásról a lélektan és az orvostudomány nem tud semmit.”

Nem bizony, ráadásul Jézus személye, egyénisége meglehetősen mély nyomokat hagyott kortársaiban. Például Suetonius, Josephus Flavius többször emlegeti, Tacitus megjegyzi, Pontius Pilátus halálra ítélte, Phlegón pedig, hogy halálakor a nap elhomályosult, az ifjabb Plinius pedig a császárnak híveiről és tanításairól részletesen beszámolt, de még az őt támadó Celsus sem kérdőjelezte meg közismert tetteit.

Nem volt tehát még történelmi személy, akiről egybehangzóan annyi forrás maradt volna fenn, mint Őróla, Aki földi életében is megmutatta az Örökkévalóság útját mindazoknak, akik tudják, ha levetik evilági életük saruit, odaát Atyját fogják látni színről színre. Ezért, hogy Szent Pál így intette követőit (Kol 3, 1-4.):

„Fratres: Si consurrexistis cum Christo, quae sursum sunt quaerite, ubi Christus est in dextera Dei sedens: quae sursum sunt sapite, non quae super terram. Mortui enim estis, et vita vestra est abscondita cum Christo in Deo. Cum Christus apparuerit, vita vestra: tunc et vos apparebitis cum ipso in gloria.”

Magyarul:

„Testvérek: Ha feltámadtatok Krisztussal, keressétek az odafent valókat, ahol az Isten jobbján ülő Krisztus vagyon. Az odafent való dolgokat keressétek, ne a földieket. Hiszen meghaltatok és életetek el van rejtve Krisztussal az Istenben. Amikor Krisztus a ti életetek megjelenik, akkor ti is megjelentek vele együtt a dicsőségben.”

Igen, el van rejtve a feltámadott Krisztusban, Aki által a legnagyobb fájdalomban, a legrettenetesebb szenvedésben is megjelenik kegyelme. Mi ennek a titka? Csókay András agysebészt idézzük:

„Minden pillanatomban tudom, hogy a földi életem összes eseménye, benne a fogantatásom, a születésem, a házasságom, a gyermekeim születése, és a halálom a létemnek egy-egy pillanata, de nem a vége. Ha ezt tudom, akkor ugyan félek a haláltól, mert ember vagyok, de Isten segítségével legyőzöm a félelmemet, és így már át tudok venni terheket mástól úgy, hogy az közben ne nyomjon agyon.”Igen, halálunk létünknek csak egy pillanata, de nem a befejezése. És így van ez a népek, nemzetek életében is. Mindegyikük története ugyanis (államfő mondta, lehet kutatni, melyik) nagypéntekek és feltámadások sorozata. Különösen is a miénk, Mohácstól Trianonon át az idők végezetéig. Van tehát feltámadás!

HozzászólásokAutomata szerkesztőrobot által a Április 4, 2015-on 9:25am-kor

Nagy Kata - A megfeszített nemzet feltámadása


Ismét eltelt egy év. Keresztény hitünk újabb mérföldkövéhez értünk. Húsvét. Testben és lélekben. Térben és időben. Jelenben és múltban. A megtisztulás. Emberi természetünk, hétköznapjaink analizálása. A negyvennapos böjt. A sivatagi semmi.

Bár nem önként utasítjuk el a nekünk tetsző dolgokat, mégis minden nap egyre távolabb kerülünk tőlük. Ebben vagyunk. S nem csak keresztényi értelemben. A gyötrődés. A fájdalom. A csend. Megkaptuk a keresztünket. Hátunkra tették, nem kérdezték, érdemeljük-e. Igaz, mi magunk sem. Csak visszük, mert vinnünk kell. Menni előre újabb és újabb stációkat érintve. Megkaptuk a szögeket is. Nem egyszerre döfték belénk, szépen, lassan rögzítettek. Újabb és újabb kimért, kegyetlen csapással. Adták a keserves vésetet. Töviskoszorút. Véreset, fájdalmasat. Gondolatmosót. S igen, megfeszítettek ismét egy nemzetet.

És mit sem változott az ember az ősidők óta! Újra és újra körbeállnak, gúnyolódnak. Már nem számít. Semmi nem lényeges. Mert minden gúnyos nevetés közelebb visz a mi Istenünkhöz. Minden ránk mutató ujj megerősít hitünkben. A tudatunkat építi, hogy egy család vagyunk. Hogy csak egymásra számíthatunk. Mi, itt a kereszten. Amit ácsoltak bosszúból, megvetésből. Amit megbélyegeztek kabátujjból előkapott jelzőkkel, ingoványos vádakkal. Melyet a kiválasztottak tervezgettek, kopogtattak, gyalulgattak éveken át a sufniban. A mi saját telkünkön. Hozott anyagból. S előálltak vele. Váratlanul. Nekünk szánták, megkaptuk. Cipeljük rogyadozó lábakkal. Verejték csöppen tisztán, szépen. Oldja az út mocskát.

Igen, itt a hittétel ideje. A kérdés: elég erősek vagyunk-e a feltámadáshoz? S a nagypénteki hősöket le tudjuk-e győzni? Értjük-e a kacajukat? Látjuk-e a lényegi dolgokat? Merünk-e hinni a megváltásban?

Hiszem, hogy igen. Tudom, hogy eljött a virágvasárnap. A mi virágvasárnapunk. Majd eljön a mi boldog feltámadásunk. A boldog tudat, hogy történjék bármi, soha nem leszünk egyedül. Mert az irigység csak látszat-erő. A kegyetlenség nem összetartás. S akiket most a közös gyűlölködés tart össze, holnapra szétfújja a szél.

Itt tartunk. Várjuk, hisszük a feltámadást. Alkalmunk nyílik arra, hogy megvizsgáljuk saját magunkat. Hogy kitépjük az irigységet. Hogy ne egymás torkának essünk. Hogy ne a magunk fejére tegyük a töviskoszorút. Hogy együtt tudjuk kibírni a szenvedést, ne egymásnak okozzuk. Aztán pedig győzedelmesen újulhassunk meg. Csak a jó dolgokat vigyük tovább. Mert ez az egyetlen módja annak, hogy felülkerekedjünk megfeszítőinken. Hogy bármekkora a kísértés, ne álljunk melléjük gúnyosan nevetni egymáson. Az én hitem a Tied. A Te erőd az enyém. Ilyen legyen a mi feltámadásunk! Újabb tanúbizonyság legyünk arra, hogy az élet mindenkor legyőzi az elmúlást! Hogy a tavasz a legzordabb telet is felváltja.

Gyermekhangok. Ártatlanok. Szívből jövő nevetés. Az én gyermekem. Nevet boldogan. Érted már? A megtisztulás örök útja. Az új remény. A lehetőség. Értük, miattuk kell feltámadnia ennek a tépett, marcangolt nemzetnek. Ennek szellemében várjuk a húsvéti győzelmet. A saját kis szokásainkkal. A saját lelkünkkel.

Nagyböjt hete

Jer 11,18-20
Az Úr tudatta velem, és megtudtam. Akkor megmutattad nekem tetteiket. Én pedig olyan vagyok, mint egy kezes bárány, melyet levágni visznek; és nem tudtam, hogy ilyen terveket szőttek ellenem: „Pusztítsuk el a fát gyümölcsével együtt, és vágjuk ki az élők földjéből, hogy nevére se emlékezzenek többé!” Seregek Ura, igazságos bíró, vesék és szívek vizsgálója, hadd lássam bosszúdat rajtuk, mert eléd tártam ügyemet!

Jn 7,40-53
Akik a népből ezeket a szavakat hallották, azt mondták: „Ez valóban a próféta!” Mások így szóltak: „Ez a Krisztus!” Némelyek pedig megjegyezték: „Csak nem Galileából jön a Krisztus? Nem ezt mondta az Írás: »Dávid utódaiból és Betlehem helységből jön a Krisztus, ahonnan Dávid származott?«” És a sokaságban szakadás támadt miatta. Közülük egyesek el akarták őt fogni, de senki sem emelt rá kezet. A szolgák elmentek a főpapokhoz és a farizeusokhoz. Azok azt mondták nekik: „Miért nem hoztátok el?” A szolgák azt felelték: „Soha ember így nem beszélt!” Erre a farizeusok megkérdezték őket: „Talán bizony titeket is félrevezetett? Vajon a főemberek vagy a farizeusok közül hitt-e valaki benne? De ez a népség, amely nem ismeri a törvényt, átkozott.” Erre Nikodémus, aki korábban nála járt, azt mondta nekik: „Vajon a mi törvényünk elítéli-e az embert, mielőtt kihallgatták volna őt, és meg nem tudták, mit cselekedett?” Azok azt felelték neki: „Csak nem vagy te is galileai? Nézz utána és lásd be, hogy Galileából nem támad próféta!” Azután mindannyian hazamentek.

Nikodémus a főtanács tagjaként már pusztán személyében is cáfolja a főpapok és a farizeusok azon kijelentését, mely szerint csak az „átkozott népség”, a tanulatlan és befolyásolható tömeg hisz Jézusban, a tanács tagjai közül senki sem. Arra hivatkoznak, hogy aki ismeri a törvényt, az nem „dől be” Jézus tanításának; és különben is, Galileából nem származik próféta. Nikodémus viszont éppen azért kereste fel éjnek idején Jézust, mert figyelmesen tanulmányozta az Írásokat, nem olyan felületesen, mint ők. Amikor viszont Jézus védelmében a törvényre hivatkozik, a farizeusok idegesen leintik. Ez is árulkodó: ha már a törvényre való hivatkozás is kihozza őket a sodrukból, bizonyára az írásoknál és a törvénynél is fontosabb számukra, hogy Jézus vesztét okozzák. Ennek a célnak rendelnek alá mindent.

Aki befogja fülét, hogy ne hallja Jézus szavát, az előbb-utóbb az emberi szóra sem fog hallgatni. Saját maga megfellebbezhetetlen ítéletének rabjaként, egyre bonyolultabb ideológiákat gyártva sodródik a lelki halál felé. Egyfajta megszállottság lesz rajta úrrá, és az irányítja egészen a végkifejletig. Mégis övé a felelősség, mert a gonosz indulat csíráját szívébe fogadta, és hagyta, hogy felnőjön s indáival behálózza gondolatait, érzelmeit, akaratát.

Úr Jézus Krisztus, évről évre részesei vagyunk annak a drámának, mely elkerülhetetlenné tette kínszenvedésedet és halálodat. A Nagyhét közeledtével most is döbbenten állunk a gonoszság titka előtt, melynek mechanizmusa kérlelhetetlenül beindult, és feltartóztathatatlanul halad a tragikus végkifejlet felé. Azonban nem a sötétség hatalmára és gyilkos gépezetére akarunk figyelni, hanem mindenekfölött Rád, aki most is az Atya akaratát keresed. Tudjuk, hogy hiába lesik ellenségeid a kedvező alkalmat, semmit sem tehetnek addig, míg meg nem találod a módját, hogy hogyan állíthatod halálodat is az Atya megdicsőítésének és az emberek megmentésének szolgálatába.

HozzászólásokAutomata szerkesztőrobot által a Április 4, 2015-on 9:24am-kor

Híd, amely a halálból az életre vezet

Nagypénteki Via Crucis a Colosseumnál 

A nagypénteki Via Crucis elmélkedéseit libanoni fiatalok írták, Béchara Boutros Raï bíboros, a maroniták antióchiai pátriárkája vezetésével.


„Melyik út vezet az örök életre? Jézus adott választ erre a lelkünk legmélyén égő kérdésre, azzal, hogy végigment a keresztúton”. Ezekkel a szavakkal kezdődik a nagypénteki elmélkedés, amelyet március 29-én, nagypénteken este olvasnak fel a Colosseum mellett a Ferenc pápa által vezetett Via Crucis szertartásán. Az elmélkedéseket libanoni fiatalok írták, Béchara Boutros Raï bíboros, a maroniták antióchiai pátriárkája vezetésével.

 

Első állomás: Jézust halálra ítélik

Pilátus, a hatalom birtokosa elismerhette volna Jézus ártatlanságát és szabadon engedhette volna. A római kormányzó azonban inkább személyes érdekeinek logikáját szolgálta és meghajolt a politikai és társadalmi nyomások előtt. Elítélt egy ártatlant, hogy elnyerje a tömeg tetszését ahelyett, hogy az igazságosságot szolgálta volna.

Napjainkban sok „Pilátus” van, akik hatalmukat az erősek szolgálatába állítják. Sokan gyáván meghajolnak e hatalmak előtt lábbal tiporják az emberi méltóságot, az élethez való jogot.

Urunk Jézus! Ne engedd, hogy az igazságtalanság az ártatlanokat a kétségbeesésbe, a halálba vezesse. Erősítsd meg őket a reményben és világosítsd meg a hatalmasok lelkiismeretét, hogy igazságosan kormányozzanak.

 

Második állomás: Jézus vállára veszi a keresztet

Az ember minden történelmi korban azt hitte, hogy Isten helyébe léphet és önmaga meghatározhatja, hogy mi a jó és mi a rossz. Mindenhatónak képzeli magát, aki képes kizárni Istent életéből az értelem, a hatalom és a pénz nevében.

A világ ma is enged annak a nézetnek, amely el akarja űzni Istent az ember életéből, mint a vak laicizmus, amely az ember állítólagos védelme nevében megfojtja a hit és az erkölcs értékeit.

Urunk Jézus! Te, aki magadra vállaltad a megaláztatást és azonosítottad magad a gyengékkel, rád bízunk minden megalázott és szenvedő embert és népet, különös tekintettel a meggyötört Közel-Keletre. Add meg nekik, hogy benned megtalálják az erőt és veled hordozzák a remény keresztjét. Kezedbe ajánljuk az eltévelyedetteket, hogy általad megtalálják az igazságot és a szeretetet.

 

Harmadik állomás: Jézus először esik el

Az, aki előtt megremegnek az egek, földre hull a kereszt súlyos igája alatt. Az, aki elhozta a békét a világnak, bűneinktől megsebezve elesik vétkeink terhe alatt.

„Nézzétek, ó hívek, Üdvözítőnk a Kálvária felé halad. Menjünk, és nézzük meg ezt a hihetetlen eseményt, amely meghaladja értelmünket és nehéz elbeszélni. A föld alapjaiban rendült meg és a jelenlévőkön rettenetes félelem lett úrrá, amikor Teremtőjük és Istenük összeesett a kereszt súlya alatt. Az egész emberiség iránti szeretetből hagyta, hogy a halálba vezessék” – részletek a káld liturgiából.

Urunk Jézus! Emelj föl bennünket, amikor elbukunk, vezesd vissza eltévelyedett lelkünket Igazságodhoz. Ne engedd, hogy az emberi értelem, amelyet te teremtettél, megelégedjen a tudomány és a technológia részigazságaival, anélkül, hogy feltenné a lét értelmére vonatkozó alapvető kérdéseket.

 

Negyedik állomás: Jézus találkozik Édesanyjával

A sebzett és szenvedő Jézus, vállán az emberiség keresztjével, találkozik Anyjával és benne az egész emberiséggel. Mária, Isten Anyja, a Mester első tanítványa volt. Befogadta az Angyal szavát és elsőként találkozott a megtestesült Igével: az élő Isten templomává vált.

Jézus szenved, hogy látja szenvedni Anyját. Mária szenved, hogy látja szenvedni Fiát. Ebből a közös szenvedésből azonban új emberiség születik.

A kopt liturgia így fohászkodik: „Békesség neked! Könyörögve kérünk, dicsőséggel teli Szent, Örökös Szűz, Isten Anyja, Krisztus Anyja. Terjeszd imáinkat szeretett Fiad elé, hogy megbocsássa bűneinket!”.

 

Ötödik állomás: Cirenei Simon viszi Jézus keresztjét

A találkozás csöndben megy végbe. Isten nem akarja a szenvedést és nem fogadja el a rossz létezését. Ez vonatkozik az emberekre is. De a hittel elfogadott szenvedés az üdvösség útjává válik. Mi is fogadjuk el keresztünket Jézushoz hasonlóan és segítsünk neki, követve Cirenei Simon példáját.

Urunk, nyomodban haladva mi is hordozzuk a szenvedés és a betegség keresztjét. Tanítványaid akarunk lenni: minden nap örömmel és reménnyel visszük keresztedet, mert te velünk haladsz és értünk legyőzted a halált. Hálát adunk neked minden betegért és szenvedőért, akik tanúskodnak szeretetedről.

 

Hatodik állomás: Veronika kendőjével letörli Jézus arcát

Arcodat keresem, Uram! Veronika keresett téged a tömegben és végül rád talált. Miközben fájdalmad a legnagyobb volt, ő enyhíteni akarta szenvedésed és letörölte arcodat kendőjével. Egy kis gesztus, de kifejezte egész szeretetét, beléd vetett hitét: mélyen bevésődött keresztény hagyományunk emlékezetébe.

Veronika arra emlékeztet, hogy jelen vagy minden szenvedőben, aki a Golgota útján halad. Add, hogy felismerjünk téged a szegényekben, hogy letöröljük a sírók könnyeit, gondját viseljük a szenvedőknek és támogassuk a gyengéket.

 

Hetedik állomás: Jézus másodszor esik el

Jézus egyedül van a kereszt belső és külső súlya alatt. Látszólag semmi sem szab gátat az igazságtalanságnak és az erőszaknak. Azonban Jézus ismét feláll, az Atyába vetett végtelen bizalom erejében. A Lélek ereje teljesen az Atya akaratával egyesíti, amely a mindenre képes szeretet akarata.

Urunk Jézus! A keresztútnak ebben az állomásában ráismerünk azokra a helyzeteinkre, amelyek látszólag megoldhatatlanok. Ezek közé tartoznak azok a problémák, melyek az előítéletekből és a gyűlöletből fakadnak, amelyek megkeményítik szívünket és vallási konfliktusokhoz vezetnek. Világosítsd meg lelkiismeretünket, hogy elismerjük: az emberi és vallási különbözőségek ellenére arra kaptunk meghívást, hogy a vallásszabadság tiszteletben tartásával az igazság felé haladjunk, amely csak Istenben létezik.

Jöjj Szentlélek, vigasztald és erősítsd meg főleg a Közel-Kelet keresztényeit, hogy Krisztussal egyesülve, az igazságtalanságoktól és konfliktusoktól meggyötört földön tanúságot tegyenek Isten egyetemes szeretetéről.

 

Nyolcadik állomás: Jézus találkozik a jeruzsálemi asszonyokkal

Ezek az asszonyok sírva fakadnak, amikor látják az Úr szenvedését, mintha reménytelen szenvedésről lenne szó. A keresztfát pusztán átoknak tekintik, miközben az Úr azt akarta, hogy a Megváltás és az Üdvösség eszköze legyen.

Világunk tele van szenvedő anyákkal, méltóságukban megsebzett nőkkel, akiket erőszak, hátrányos megkülönböztetés, igazságtalanság sújt. Jézus Máriától való megtestesülésében magasra emelte minden nő méltóságát.

Urunk, add, hogy szenvedéssel teli utunk legyen mindig a remény útja. Tartsunk veled és feléd, mivel te vagy életünk és Üdvösségünk menedéke.

 

Kilencedik állomás: Jézus harmadszor esik el

Bűneink súlya alatt Jézus harmadszor is elesik. Megpróbálja összeszedni maradék erejét, hogy tovább folytassa útját a Golgota felé. Megtestesülése pillanatától kezdve Jézus hordozza az emberi szenvedés és bűn keresztjét. Teljesen és örökre magára vette emberi természetünket, megmutatta nekünk, hogy a győzelem lehetséges és az Istengyermekség útja nyitva áll.

Urunk Jézus! Az egyház oldalsebedből született, a megosztottságok keresztjét hordozza, amelyek eltávolítják a keresztényeket egymástól és az egységtől, amelyet te akartál nekik. Ez a kereszt teljes súlyával ránehezedik életükre és közös tanúságtételükre. Add meg Urunk a bölcsességet és az alázatot, hogy ismét talpra álljunk és az egység útján haladjunk az igazságban és a szeretetben, a nélkül, hogy engednénk a személyes vagy szektás érdekek kísértésének.

 

Tizedik állomás: Jézust megfosztják ruháitól

Azt hittük, hogy meg tudjuk valósítani önmagunkat tőled függetlenül. Ismét mezítelenek lettünk, de végtelen szeretetedben felöltöztettél bennünket az Istengyermekséggel és megszentelő kegyelmeddel.

Add meg Urunk a keletei egyházak híveinek a bátorságot, hogy hazájukban maradjanak, hogy hirdethessék az evangéliumi jó hírt. Adj erőt, hogy legyőzhessük a félelmet az élet eseményeivel szemben, amelyek megfosztanak bennünket ruháinktól. Add, hogy magunkra ölthessük a keresztségben kapott új embert, hirdetve, hogy egyedül te vagy az igaz Isten, aki a történelmet vezeti.

 

Tizenegyedik állomás: Jézust keresztre feszítik

Íme, a Messiás két lator között. Két keze, amelyek megáldották az emberiséget, szöggel van átszúrva. Két lába, amely földünket taposta, hogy hirdesse az evangéliumi jó hírt, az ég és a föld között feszül. Szeretettel teli tekintete, amellyel betegeket gyógyított meg és megbocsátotta vétkeinket, már csak az ég felé fordul.

Szereteted betöltötte a világegyetemet. Átszúrt kezed a mi menedékünk. Te mindig befogadsz bennünket, amikor a bűn szakadéka fenyeget, sebeidben gyógyulást és megbocsátást találunk.

Imádkozzunk minden fiatalért, akiket a kétségbeesés sújt, akik a kábítószer, a szekták, a perverziók áldozatai.

 

Tizenkettedik állomás: Jézus meghal a kereszten

A keresztről egy kiáltás hangzik fel: a halál pillanatának kiáltása, a bizalom kiáltása a szenvedés közepette, az új élet születésének kiáltása. Az Élet Fáján lelked az Atya kezébe ajánlod. Mi is minden nap szembenézünk a világ kihívásaival: érezzük, hogy az aggodalmak közepette meggyengül bizalmunk. Urunk, add meg annak a belső bölcsességnek az erejét, amelyet semmilyen halál sem győz le, amíg nem találunk örök nyugalmat annak kezében, aki megalkotott és elkísért minket.

Imádkozzunk mindazokért, akik abortusz pártiak: ébredjenek tudatára, hogy a szeretet csak az élet forrása lehet. Azokra is gondolunk, akik az eutanáziát védelmezik, akik olyan technikákat bátorítanak, amelyek veszélyeztetik az emberi életet. Nyisd ki szívüket, hogy megismerjék igazságodat és elkötelezzék magukat az élet és a szeretet civilizációjának építésében.

 

Tizenharmadik állomás: Jézus testét leveszik a keresztről és anyja ölébe fektetik

A haláltusa órájában, amikor a világ azt hiszi, hogy a gonosz győzött, az igazság és a szeretet, az igazságosság és a béke hangja elhallgatott, akkor azoknak a hite, akik szerették Jézust, nem fogyatkozott meg.

Mária, a te kezedbe ajánljuk földünket. Látszólag semmi nem tudja felszámolni a gonoszt, a terrorizmust, a gyilkosságokat, a gyűlöletet.

Imádkozzunk a Közel-Keletet és a világ többi részét sújtó háborúk és erőszak áldozataiért, a kitelepítettekért, hogy mielőbb visszatérhessenek otthonukba. Az ártatlan áldozatok vére legyen egy új, testvéribb, békésebb, igazságosabb Kelet magva. Ez a Kelet szerezze vissza ragyogását, mint a civilizációk, a spirituális és emberi értékek bölcsője.

 

Tizennegyedik állomás: Jézus testét sírba teszik

Nikodémusnak kiszolgáltatják Krisztus testét. Gondosan egy sírboltban helyezi el, egy kert közepén. Jézus hagyja, hogy eltemessék, mint ahogy hagyta, hogy keresztre feszítsék. A sír bejáratához gördített követ majd elhengerítik és új élet fog fakadni.

Megkaptuk az Istengyermekség szabadságát, hogy soha ne térjünk vissza a szolgaságba. Bőséges életet kaptunk, hogy soha többé ne elégedjünk meg egy jelentéktelen, értelmetlen élettel – írták elmélkedésükben a libanoni fiatalok.

Forrás: Vatikáni Rádió/Magyar Kurír

 

A bizalom imája, a bizalomé, amely annyira hiányzik a mindennapjainkból!

„Istenem, Atyám, erősen hiszem, hogy szeretettel őrködsz mindazok felett, akik benned bíznak, és meg vagyok győződve arról, hogy semmi sem hiányozhat annak, aki mindent tőled remél. Reád bízom minden gondolatomat, távol legyen tőlem minden nyugtalanság. A betegség elveheti erőmet, vagyonomat elveszthetem, az emberek megfoszthatnak becsületemtől, az eszközök hiányozhatnak, hogy neked szolgálja, a bűn megfoszthat kegyelmedtől – de benned való bizalmamtól soha. Az én bizalmam, Uram, a szeretet. Ebben bízva remélem, hogy örökre boldog leszek, mert ezt tőled remélem. Akik tebenned bíznak, Uram, mindörökké meg nem szégyenülnek. Ámen. (A Szent Kereszt előtt ).