Pro Hungaria Nemzeti Radikális Portál

"Élő forrás, égi láng, Szentlélek, égből szállj le ránk!"

Áldott cion-kommunista zsidó mentes Húsvéti Ünnepeket kívánok erőben, egészségben, nemzetünk feltámadásának rendíthetetlen reményében.

A Pro Hungaria Nemzeti Radikális Portál nevében kívánok  Részetekre és kedves Családotok részére, lelkiekben gazdag, Áldott Húsvéti Ünnepeket!

A húsvét mindkét napja keresztény és keresztyén ünnep, ekkor mi, keresztények, a zsidók által megfeszített Krisztusra és az ő feltámadására emlékezünk.

A  Húsvét napjainkban a keresztények egyik legfontosabb ünnepe

A Biblia szerint Jézus – pénteki keresztre feszítése után – a harmadik napon, vasárnap feltámadt. Kereszthalálával nem szabadította meg a világot a szenvedéstől, de megváltotta minden ember bűnét, feltámadásával pedig győzelmet aratott a halál felett.

A valláson kívül is a tavaszvárás, a tavasz eljövetelének ünnepe is, amelyet március vagy április hónapban (a Hold állásának megfelelően) tartanak.

A húsvét egybeesik a tavaszi napéjegyenlőség idején tartott termékenységi ünnepekkel is, amelynek elemei a feltámadás, az újjászületés.

Húsvét az azt megelőző időszak, Jézus sivatagi böjtjének emlékére tartott negyvennapos nagyböjt lezárulását jelzi. A kereszténységben böjtnek nevezett, valójában „húshagyó” táplálkozási időszak után ezen a napon szabad először húst enni. (Erre utal a magyar húsvét szó is: a hús magunkhoz vételének első napja.) A böjt utolsó hetének neve: „nagyhét”, a húsvét utáni hét húsvét hete, egyes magyar vidékeken „fehérhét” – fehérvasárnapig tart.

Húsvétvasárnap

Virágvasárnap a húsvétvasárnap előtti vasárnap, nagyböjt utolsó vasárnapja. Jézus bevonulása Jeruzsálembe, ahol a keresztény nép ünnepelte. Ilyenkor hagyományosan barkát szentelnek, s körmenetben vonulnak be a templomba.

Délelőtt ünnepi szentmisét tartanak.

A húsvét ünnepe akkora ünnep az egyházban, hogy nem egy napon keresztül, hanem nyolc napon keresztül ünnepelik. Utána még több héten át húsvéti idő van.

Ehhez a naphoz tartozott az ételszentelés hagyománya. A délelőtti misére letakart kosárral mentek a hívők, melyben bárányhús, kalács, tojás, sonka és bor volt. A húsvéti bárány Jézus áldozatát, a bor Krisztus vérét jelképezi. A tojás pedig az újjászületés jelképe. Az egészben főtt tojás ugyanakkor a családi összetartást is jelképezi. A magyar néphagyomány szerint a családtagoknak együtt kellett elfogyasztaniuk a húsvéti tojásokat, hogy ha valamikor eltévednének az életben, mindig eszükbe jusson, hogy kivel fogyasztották el a húsvéti ételeket, és mindig hazataláljanak. A húsvét ünnepe akkora ünnep az egyházban, hogy nem egy napon keresztül, hanem nyolc napon keresztül ünnepelik. Utána még több héten át húsvéti idő van.

Húsvéthétfő

Ezen a napon sok népszokás él, például a locsolkodás, a hímes tojás ajándékozás. A víz megtisztító, megújító erejébe vetett hit az alapja ennek a szokásnak, mely aztán idővel, mint kölnivízzel való locsolás maradt fenn napjainkig. Bibliai eredetet is tulajdonítanak a locsolkodás hagyományának, eszerint a Krisztus sírját őrző katonák a feltámadás hírét vevő, ujjongó asszonyokat igyekeztek lecsendesíteni úgy, hogy lelocsolták őket. Régi korokban a piros színnek védő erőt tulajdonítottak. A húsvéti tojások piros színe egyes feltételezések szerint Krisztus vérét jelképezi. A tojásfestés szokása és a tojások díszítése az egész világon elterjedt. Más vélekedések szerint a húsvét eredetileg a termékenység ünnepe, amely segítségével szerették volna az emberek a bő termést, és a háziállatok szaporulatát kívánni. Így kötődik a nyúl a tojáshoz, mivel a nyúl szapora állat, a tojás pedig magában hordozza az élet ígéretét. A locsolkodás is az öntözés utánzásával a bő termést hivatott jelképezni.

Locsolkodás

A locsolkodás magyar húsvéti hagyomány. E szokás szerint húsvéthétfőn hajnaltól kezdve a fiúk vízzel, újabban csak illatos kölnivel locsolják meg az ismerős lányokat.

Vízbevető, vízbehányó hétfőnek nevezték, ugyanis még ötven évvel ezelőtt is elterjedt formájában vödörnyi vízzel locsoltak, vagy az itatóvályúba dobták a lányokat, akik a nemes alkalomra a legszebb ruhájukban pompáztak. A városokban, illetve napjainkban a finomabb formája az elterjedt, amikor illatos parfümféleséggel, locsolóvers elmondásával kell kiérdemelni a jutalmul kapott festett piros tojást.

Tojásfestés

A locsolásért cserébe hímes, de legalábbis festett tojás jár a fiúknak. Sok változata és technikája létezik mind a tojáshímzésnek, mind a festésnek.

Egy legenda szerint mikor Krisztus a keresztfán függött, előtte egy asszony egy nagy kosár tojással állt meg imádkozni, és Krisztus vére rácseppent a tojásokra. Ezért szokás a húsvéti tojást pirosra festeni. A vallásos magyarázaton túl a piros szín nemcsak a vért, az életet, hanem a szerelmet is jelképezi, és ezért a piros tojás szerelmi ajándék, szerelmi szimbólum is lehet húsvétkor.
Locsolóvers

Külön műfajjá fejlődött a locsolkodáshoz párosuló – néha engedélyt kérő, néha humorosan fenyegető – rövid vers elmondása. Sok közismert változata létezik, de rögtönzöttek is vannak.
Vesszőzés
A locsolkodással egyenértékű szokás volt a vesszőzés. Sibának nevezték az általában fűzfavesszőből font vékony korbácsot, amellyel a legények megcsapkodták a lányokat. A vesszőre ezután a lányok szalagot kötöttek és a fiúkat borral vendégelték meg.
Hajnalfa

Húsvéthétfő hajnalán a legények a kiszemelt lány kerítéséhez egy fiatal fát erősítettek, majd másnap bebocsátást kérve alaposan megöntözték a leányzót.
Kókányolás
A legények az ajándékba kapott tojásokkal játszották, két tojást addig kocogtattak össze, míg az egyik el nem tört. Akié ép maradt, az nyert. Kókányolásnak nevezték a tojásvágást is. A tojást letették a fal tövébe, és öt tyúklépés távolságból kellett belevágni a pénzérmét. Ha beletalált a pénzzel úgy, hogy az megállt a tojásban, akkor a kókányoló nyerte a tojást.

Kívánom minden Pro Hungariás család részére, hogy bőséges  igaz magyar terítéket  adjon a Jó Isten!

 

Golgota-kereszten

Fényárban lebegő Fenség, ó, halld, Atyaisten!
Ostoba bűn, ha kiserked drága Fiadnak a vére!
Tán nem elég megrázó látnod a kínt a szemében?
Hőn szeretett, a magányos, halhat-e fenn a kereszten,
megfeszítetten, mint útonállók-gaz-sunyi latrok?
Síró széllel várni a percet, földre ledöntse
kínjai fáját, bűnhődéstől megszabaduljon.
És lőn semmisítő-e az óra, vagy égbe emel majd?
Áldani fogják úgy a nevét még több ezer évig..

Jézus Urunk élete

A Nagyboldogasszony első gyermeke, Ki 28.000 évvel ezelőtt született először a földre.
209. életét Jézusként élte.
Isten, Fia anyjaként, Szűz Máriát jelölte.
Mária, gyermekét, Betlehemben, királyi palotában szülte.
Négy éves korától a földi hatalmasság üldözte.
Édesanyjával Egyiptomba, majd Magyarországra - Mária nagyanyjához - kell menekülni.
Egyiptomból felnőtt fejjel – 26 évesen – tért vissza Jeruzsálembe.
Az embereket gyógyította, tanította, térítette.
A halottakat életre keltette.
Mária Magdala a felesége lett, kivel igaz, szép szerelemben élhetett.
Közös gyermekük – Inana – boldoggá tette őket.
Tisztelte a természetet, a mágikus elemeket.
A politizálástól távol maradt, nem volt sem pogány, sem más vallás képviselője.
Ő volt az igaz Istentudat megtestesítője.
Az embereket erre az útra vezette.
Célja volt a dogmáktól, félelemtől, gyűlölettől, irigységtől mentes Istenerő közvetítése.
Azt gondolta a gonoszt legyőzi szeretete.
Sajnos tévedett. A rosszindulat föléje emelkedett.
A gonosz minden jót és szépet megmételyez.
A görög, római és zsidó papok elfogatták Magdalát,
- Ki testi, lelki, szellemi kincse volt – verték, rugdosták.
Őt akarta megmenteni, de csúnyán becsapták.
Haszon reményében többen elárulták.
Kegyetlenül megkínozták, 33 évesen keresztfán lelte halálát.
Gyötrelmei elviselhetetlenek voltak, a lelki sebei még nagyobbak.
Halála után fénnyé vált,
A torinói lepel őrzi ennek nyomát.
Lelke az Atyához szállt, a mennyek királyává vált.
A szentkeresztet – melyen Jézust megfeszítették – hosszú évekig kegytárgyként őrizték.
Attila és felesége – Ildikó – Montserratba vitték.
950-ben Gyula – erdélyi törzsfő – hozta Magyarországra, a Pilis relytekébe.
Szent László idejében négy – öt évig volt a Bükkben.
Onnan vitték vissza a Pilisbe, biztonságba helyezve.
Sajnos a keresztet Róma fellelte és elégette.
Több vallás – csalárd módon – magát az ő eszméiből eredeztette.
Örökre megmarad Jézus Urunk emléke.
Míg a világ világ lesz, ő minden korban a legnagyobb csodatevő,

Az emberek szellemi, lelki vezetője, reménysége.

Lásd még és legyél a Csoport tagja!:

http://prohungarianemzetiportal.ning.com/group/nazareti-jezus-krisztus

http://prohungarianemzetiportal.ning.com/group/konyhamuveszet-gaszt...

Megtekintések: 1477

Hozzászólás

A hozzászóláshoz tagja kell hogy legyen a Pro Hungaria Nemzeti Radikális Portál –nak.

Csatlakozzon a(z) Pro Hungaria Nemzeti Radikális Portál hálózathoz

HozzászólásokAutomata szerkesztőrobot által a Április 17, 2017-on 2:27pm-kor

Az átkozott Fidesz-KDNP rezsim által az éhező, nyomorulttá tett magyaroknak ételt osztanak a Blaha Lujza téren! Nem a  hazug, csaló, tolvaj, néprabló Fidesz-KDNP rezsim családtagjai!

2017. 04. 17. 10:50

Órákon át gyülekeztek a rászorulók a húsvéti ételosztásra a Blahán

Már lelki gondozói szolgáltatással is várják az ellátottakat a Krisna-hívők hagyományos húsvét hétfői ételosztásukon.

Az Ételt az Életért Alapítvány 1600 embernek segít, az ebéd és az élelmiszercsomagok kiszolgálása 11 órakor kezdődik a fővárosi Blaha Lujza téren.

Bizony, rengetegen vannak, akiknek nem az a legnagyobb gondjuk, hogy milyen recept szerint készítsék el a húsvéti sonkát.

Húsvéti ételosztást tart délelőtt 11 órától az Ételt az Életért Alapítvány a Blaha Lujza téren.

Az ételért rengetegen álltak sorba.

Amint azt a szervezők a Facebookon közzétették, már reggel hétkor tömeg várakozott az ételre, holott azt csak négy óra múlva kezdték el osztani.

Az ételosztás tizenegykor kezdődik majd, de a karszalagokat már kilenctől elkezdték kiosztani.

A krisnások tavaly karácsonyi ételosztására vidékről is sokan érkeztek, voltak, akik már hajnal háromkor elkezdtek sorakozni.

Az április 17-i húsvéti kiemelt ételosztáson a meleg ebéd mellé most is 22 féle tartós élelmiszerből álló bőségcsomagot kapnak a sorban állók, ez tartalékoláshoz, további főzéshez és spóroláshoz segíti a családokat.

A kiszolgálás 11 órakor kezdődik, a karszalagokat azonban már reggel 9-kor elkezdik osztani. Az ellátást bajba került és önmagáról – átmenetileg vagy tartósan – gondoskodni képtelen személyek veszik igénybe. Idősek, kisgyermekesek, munkanélküliek, mozgásukban korlátozott vagy beteg emberek. A szegénységnek szinte végtelen arca létezik. A tapasztalat az, hogy szinte bármely életkorban és mindenféle élethelyzetben előfordulhat, hogy az ember önhibáján kívül egzisztenciális válságba kerül. A négynapossá vált húsvéti ünnepek ráadásul számos családnak csak a túlélésről szólnak. Vannak, akik nélkülöznek és vannak, akik a szó szoros értelmében éheznek az ünnepek alatt – ezt már az ellátottak mesélik az ételosztóknak mindennapos városligeti és kerületi ételosztásaikon.

Lelki gondozás szakemberekkel és lelkészekkel

A sokszor kilátástalan és valóban a remény minden szikráját nélkülöző élethelyzetek az emberek lelkét sebzik meg leginkább. Ilyenkor elsősorban a biztonságérzet sérül. A helyzetet külön tetézi, hogy ünnepek alkalmával a tömegkommunikációból árad az élvezetekre, a bőségre, a finomságokra, családi örömökre utaló tartalom. Mindez a nélkülözők számára erős kontrasztot képez a valósággal és ez belső feszültségekhez vezet. Azok pedig, akiket természetszerűleg önmagukra való felelősségvállalásra, munkára és szorgalomra neveltek, leggyakrabban szégyellik és titkolják tarthatatlan helyzetüket. Ezek az emberek a belső lelki biztonságuk elvesztése ellenére minden erejükkel azon vannak, hogy terheik súlya ne látszódjon a kívülállók számára. A magány, a kilátástalanság érzése és a biztonság teljes hiánya azonban belülről őrli fel őket.

Az Ételt az Életért Alapítvány az élelmiszerosztáson túl is tenni kíván a nélkülözőkért, a megszokott élelmiszertámogatás mellett ezért ezúttal lelki gondozók részvételével és Lelkisegély sátorral is igyekszik enyhíteni ellátottai lelki terhein. A szegénység lelki és mentális hatásai ugyanis olyan rossz szokásokat, berögződéseket alakíthatnak ki, amelyek még a társadalomba való visszailleszkedést is akadályozhatják.

Az Ételt az Életért így kíván egy még komplexebb és hatékonyabb szolgáltatást nyújtani ételosztásain.

Ezek a mocskos rohadékok nem éheznek!

Az átkozott féreg is meglocsolta milliárdos unokáját!

Nagy kérdés, hogy a kölyök mennyi milliárdos közbeszerzést nyert már?

Orbán először locsolta meg húsvétkor legkisebb unokáját, Alízt. A locsolkodásról egy fényképet is feltöltött a közösségi oldalára.

Orrbán te legalja hitvány söpredék kommunisták fattya, mocskos címeres gazember, átok szálljon reátok, átkozottak legyetek, mindörökké, örökkön örökké, átkozott legyen minden gyermeketek, unokátok, és leendő unokáitok!

HozzászólásokAutomata szerkesztőrobot által a Április 17, 2017-on 11:02am-kor

A bal és a jobboldali cionkommunista zsidók, és a nemzeti radikális oldal

Mocskos legalja hitvány söpredék, teljes vagyonvesztés terhe mellett, gödörbe veletek élve, forró meszet rátok s a természet majd elvégzi önmaga munkáját!

ÉBREDJ MAGYAR, HA VAN MÉG ISTENED!

Fel kell, hogy ismerjük, hogy valójában kik a népünk ellenségei.

A mocskok Orbán, Gyurcsány és bandájuk igen nagy károkat okozott az országnak s a mai napig okoz. Az EU a támogatásaival igencsak meggazdagította a mindenkori ország vezetőit, ez történt most is.

Az EU-támogatás túlnyomó része a cionkommunista zsidó vezetői réteg zsebébe vándorolt.

Így jutalmazza az EU a kiszolgálóit.

Azt, hogy nemzetibe bújtatják magukat, ez csak egy szemfényvesztés.

A cionizmus és a posztkommunizmus, mai és egykori, kollaboráns, megélhetési, haza és nemzetáruló szolgálói.....

Mindaddig, amíg nem fedjük fel az ellenségeinket nehéz lesz ezt az országot, az ország lakosságát, a népet egy nemzetté formálni és újból egy jólétben és boldogságban igazságos teremtői megvalósulásba visszavezetni.

A harangokat megkongatták, itt az ideje a cselekedetnek!

HozzászólásokSzerkesztő által a Április 16, 2017-on 7:26pm-kor

               a legcsodásabb húsvéti tojás amit valaha láttunk, mintha csipkéből lenne

Húsvéti ima vers
 
Kun Magdolna

Húsvéti ima

Uram adj nekem kitartást a mindennapokhoz,
ne érezzem, bárkinél is kevesebb vagyok,
mert egyedül már nincs erőm a sorssal küzdenem,
kell, hogy védj és óvj, ha lelkem védtelen.
Sok időt megéltem, sok könnyet hullattam,
de bátran elviseltem, ha alulmaradtam,
mert volt hozzá akarat és kellő méltóság,
hogy hinni tudjam azt, több vagyok, mint más.
Sokszor szembenéztem a világ erejével,
akkor is, ha arcul csapott élet-tenyerével,
mert hittem, ha mellettem állsz minden bírható,
és nem lesz olyan veszély, mely át nem hágható.
Hozzád fohászkodom Uram, ahogy eddig mindig,
ne hagyj el, ha létem bűn-lángokban izzik,
te legyél majd, ki felemel egyszer,
hogy magasabbra szárnyalhassak
mint a többi ember,
s te legyél majd az is, ki otthonába fogad,
ha elgyengült testemre súlyos kereszt szakad,
mert általad válunk azzá, akik voltunk,
azok a test nélküli lelkek,
kiket hozzád fűz a sorsunk.

HozzászólásokAutomata szerkesztőrobot által a Április 16, 2017-on 2:53pm-kor
2017. 04. 16. 13:55

Tibi atya, ha a szükség úgy hozza, megvédi a kibelezésre, meglincselésre, felkoncolásra váró cionzsidó Bayer Zsóttikát a pogromtól

Tibi atya blogján üzent a Fidesz házi csahos kutyájának, aki a Békemenettel támadná meg az Orbán-rezsimmel elégedetlenkedőket.

A teljes bejegyzést ITT olvashatja.

"Azért nem szerencsés pogromot hirdetni, mert eljöhet még az idő, amikor a tömeg, ami most nem csak a CEU-ért tüntet, hanem általános elégedetlenségből tölti ki Budapest utcáin a rendelkezésére álló teret, a te ajtód előtt sorakozik majd, hogy retorikád útmutatásait követve meglincseljen a flaszteron.

Talán nem túlzás, hogy én a világon semmiben nem értek veled egyet, de nyugtasson a gondolat, hogy aznap, amikor ez bekövetkezik, én is a házad előtt leszek. Azért megyek oda, hogy óvva intsem a nyilvánosság előtt a véredért kiáltókat, nehogy az öklükkel akarják elvégezni azt a munkát, amit a polgári szellemnek kell. Ez azért kibaszott fontos, mert nekik is meg kell érteniük, hogy az ütések puffanása alatt nem csak a koponyád zúzódna szét, hanem a jogállamiság minden eszméje is, amiért most egy nép vonult fel. Ez pedig, bármennyi indulat is feszül egymásnak veled kapcsolatban, meghaladja még a kérdést is, hogy egyáltalán megérdemled-e vagy nem.

Bevallom, az én gyomrom is a tiéddel együtt vet bukfencet attól a naptól, amikor téged kell majd védenem. Félek attól, hogy ki kell majd állnom meggyőzni a tömeget, hogy az általam preferált jogállamiság legyen a mérvadó veled szemben is, ne pedig az általad propagált ősközösségi ököljog. Addig is arra kérlek, hogy finomabban buzdíts pogromra, mert minél keményebben szítod magad alatt a parazsat, annál nehezebb lesz a tömeg ellenében eloltania annak a maréknyi embernek, aki velem együtt még hisz a humánumban, aminek a felszámolásán eddig szellemed teljes erejében ügyködtél. Remélem, ennek tükrében belátod, miért fontos, hogy ebben Te is segíts. Dicsértessék!"

Ahogy arról beszámoltunk, szombaton Gáti Oszkár színművész is üzent a dühös Bayer Zsoltnak.

HozzászólásokAutomata szerkesztőrobot által a Április 16, 2017-on 2:15pm-kor

Orbán évek óta először magyarázkodott,  elfelejtett áldott ünnepeket kívánni, már a vesztét érzi

2017. 04. 15. 14:58

Ahogyan beszámoltunk róla, Orbán szerint Magyarországon a „nemzeti” kormányzás folyamatos nyomás és támadás alatt áll. Úgyhogy szerinte a jövő évi választás legfontosabb tétje az lesz, hogy „a magyar emberek érdekét szolgáló Országgyűlésünk és kormányunk lesz-e, vagy idegen érdekeket szolgál majd”.

Orbán egy mindenre elszánt milliárdos, aki strómanokon keresztül összelopott vagyona és megrendült hatalma megtartása érdekében nem ismer se istent, se embert. A bukott diktátorok módszere szerint ő is azt próbálja magával és környezetével elhitetni, hogy az ellene lázadó milliók mind “külföldi pénzen, külföldi érdekeket szolgálva, külföldi megbízásból végzik a tevékenységüket.” Ez a szöveg persze ismerős: minden zsarnok ezt rikácsolja közvetlenül a bukása előtt.

Orbán magyarázkodik, hosszú évek óta először.

Hatalma megroppant, személyével és politikájával szemben egyre nő az ellenállás. Mostani nyilatkozatát is a kényszer szülte, de az ellene fellépő kritikus tömeget már csak a lemondásának bejelentésével tudná hazaküldeni.

A magyar nép szólásszabadságot, tanszabadságot és tisztességes feltételekkel lebonyolított szabad választásokat követel és csak idő kérdése, mikor csatlakoznak hozzájuk a becsapott emberek: a gyárak és üzemek dolgozói, a nyugdíjasok, a közszolgák, az egészségügy és az oktatás megalázott napszámosai.

Ha ezek az emberek egymás mellé állnak, Orbán és a gazdagokat képviselő Fidesz-KDNP megbukik. Ez a pillanat pedig bármikor bekövetkezhet – mert a változást követelő tömeget még egyetlen diktátor rikácsolása sem tudta megállítani.

A "vészkorszak" miatt kell ajvékolni húsvétvasárnap is – hála a kommunista zsidókból álló az első Orbán-csürhének

A vészkorszakban magyar zsidók (sic!) ezreit a deportálástól megmentő egykori svéd diplomata, Raoul Wallenberg segítőinek állítottak emléktáblát Budapesten vasárnap a holokauszt emléknapon – fogalmaz a "Magyar" Távirati Iroda.

Sebes József, a Raoul Wallenberg Egyesület elnöke az ünnepségen elmondta: 19 név szerepel a táblán, de ennek többszöröse is lehetett volna. Felidézte, mielőtt Raoul Wallenberg Budapestre érkezett volna, már folyt svéd "mentőakció", és már mintegy százan segítették a tevékenységét, a létszámuk később csaknem háromszázra emelkedett. Adósok vagyunk azzal, hogy feldolgozzák az ő sorsukat is – tette hozzá.


Raoul Wallenberg, egy holoszent

A "svéd "diplomata" meg amellett, hogy spicli volt, begyűjtötte a zsidók minden még megmaradt értékét! Csak azzal nem számolt, hogy ezen annyira összevesznek majd bűntársával, hogy az besúgja őt a szovjeteknek, aki elfogták, majd elvitték és szovjet fogságban halt is meg...

A táblán szereplőkkel kapcsolatban szólt arról, hogy többek között az egészségügy, szállítás, ellátás területén segédkeztek. Ismertette az emléktáblát társfinanszírozásban támogató Nemzetközi Wallenberg Alapítvány levelét is, amelyben a szervezet kifejezte: fő küldetésüknek tekintik, hogy elismerjék a "jó cselekedeteket" és tisztelettel adózzanak az emberkereskedőnek embermentőknek.

Kate Watz "holokauszt-túlélő" arról beszélt, hogy a fivére futárként dolgozott a követségen. Elmondta: ő maga is Raoul Wallenberg "megmentettjei" közé tartozik, és a svéd emberkereskedő "humanitáriusságának" továbbadását hangsúlyozta a jövő generációinak. Mint mondta, a diplomata a szimbóluma lett az "emberi jogoknak" és az "igazságnak".

Szita Szabolcs, a Holokauszt Emlékközpont igazgatója egyebek közt azt állította, hogy 850-nél jár azoknak a keresztény magyaroknak a száma, akik segítettek a "mentésben". Felhívta a figyelmet arra, hogy ezek az emberek a saját életüket is kockáztatták, egy részüket gulágra küldték, illetve moszkvai börtönökbe.

Az igazgató csalódott

Csalódottságának adott hangot amiatt is, hogy ma sok háznál nem engedik meg, hogy az embermentőknek emléktáblát állítsanak, s ezáltal az emberség példáit megőrizzék. Úgy vélte, ma is rengeteg gyűlölet feszül egymásnak az országban, és véleménye szerint szükség lenne az oktatásban az emberségre nevelésre.

Ács Tamás, a Budapesti Zsidó Hitközség elnöke azt hangsúlyozta: azoknak állítanak emléket, akik Magyarország és a magyar zsidóság (sic!) legsötétebb 20. századi történelmi időszakában (nem, nem a zsidóbolsevik diktatúrákra gondolt – a szerk.), az antiszemitizmus totális kiterjedése idején életüket kockáztatva mentették zsidó származású, zsidó vallású (akkor most származás, vagy vallás? – a szerk.) emberek ezreit. Felidézte: Raoul Wallenberg irányításával széles kiterjedésű "embermentő" hálózat alakult ki, az abban részt vevők munkájáért pedig köszönetét és elismerését fejezte ki.

Forgács András, Wallenberg egyik munkatársának unokája egyebek közt arról beszélt: az "embermentők" utóbb nem beszéltek róla, mit csináltak, ezért kevés információ maradt ránk. Hozzátette: nagyapja sem mesélt erről az időszakról, mert megfogalmazása szerint a háborúban cselekedni nem félt, de utána erről beszélni igen. Hozzátette: számára legfőbb tanulsága mindennek az, hogy minden korban fel kell emelni szavunkat minden ellen, ami az embereket szabad döntéseikben korlátozza, megélhetésüket fenyegeti, gyerekeik jövőjét rombolja. Nem csak bátran beszélni kell erről, hanem bátran cselekedni is – tette hozzá.

Az első Orbán-csürhe döntése

Az eseményen képviseltette magát a Külügyi és Külgazdasági Minisztérium, a Cseh Köztársaság nagykövetsége, civil szervezetek. Az Országgyűlés 2000-ben született döntése értelmében 2001 óta minden évben április 16-án tartják az ún. holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapját, arra emlékezve, hogy 1944-ben ezen a napon kezdődött a hazai zsidóság gettóba zárása.

"Jó" zsidó szokás szerint megint csak a lényegről felejtettek el beszélni!


Amíg azok a zsidók, akik a mai Síp utca és Dob utca környékén felállított gettóban várták meg a (nekik) "felszabadulást",  addig a magyar katonák százezrével estek el a fronton...
Szóval akkor ki is az igazi áldozata a II. világháborúnak?!


Arról is érdemes említést tenni, hogy ezek a  "jó zsidó emberek" (...) '45 után tömegesen léptek be a kommunista pártba majd az ÁVH-ba, hogy rabolhassanak és gyilkolhassanak, mint tették azt '19-ben...

Előnézet

Hivatalosan is halottá nyilvánították Wallenberget – akár el is kez...

Marschalkó Lajos: Tizenegy ártatlan magyart végeztek ki Raoul Walle...

Annyit már bevallottak, hogy a szovjetek végezték ki a zsidók kedve...

Nem csak a "megmentett" zsidókkal, nemzetiszocialistákkal is üzlete...

Még egyszer Raoul Wallenbergről – Hogyan lett a svéd diplomata Katy...

Wallenberg aranya – 236 ezer dollárnyi érték az emberkereskedő benz...

HozzászólásokAutomata szerkesztőrobot által a Április 16, 2017-on 1:27pm-kor

Innen سوريا  távol a hazától a családom és a magam nevében kívánok minden Tagtársunk  és kedves Családja részére, lelkiekben gazdag, Áldott  Magyar Húsvéti Ünnepeket!

Isten Fia, Jézus: feltámadott!

 

"Szeretteim!

Ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket, vajon Istentõl vannak-e, mert sok hamis próféta áradt ki a világba. Errõl ismerhetjük meg Isten Lelkét: Minden lélek, amely vallja, hogy Jézus Krisztus testben eljött, Istentõl van. És minden lélek, amely nem vallja Jézust, nem Istentől van. Az Antikrisztusé az, akirõl hallottátok, hogy eljön, és már most a világban van." (1Ján 1,1-3)

 

Názáreti Jézus, más néven Jézus Krisztus, vagy egyszerűen csak Jézus, a kereszténység központi személye. Említik a Próféta, az Úr, az Isten Fia, a Messiás, az Üdvözítő és a Megváltó megnevezéssel is.

Minden igaz keresztény felekezet a megtestesült Isten Fiaként tiszteli őt, aki az evangéliumok szerint feltámadt a halálból, miután a zsidók keresztre feszítették.

Jézus saját magáról a következőket mondta:

„ Az Úr lelke van rajtam, azért kent fel engem, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek. Elküldött, hogy hirdessem a foglyoknak a szabadulást, a vakoknak a látást, hogy szabadon bocsássam az elnyomottakat, és hirdessem az Úr kegyelmének esztendejét. ”
– Lukács evangéliuma 4, 18-19

 

„A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített.”

Az én hitem....

Nincs ilyen, hogy a papok, egyházak Isten földi helytartói!

Ezek már a saját zsebük, a saját jólétük helytartói!

Nos mindegy, hogy ki a báb-pápa a földi létben! 

Az is mindegy, hogy milyen politikai egyházból való.

Nem érdekel egyik sem!

Sem a pápa, sem a mindegy milyen egyházak, sem az igencsak jól élő "papok"!.

Ezek emberek! A földi lét gyarló megélhetési  szolgái!

Arra hajlanak, ahhoz dörzsölődnek, aki többet fizet!

Vedd el a pénzt a vallások mögül és meglátod mi marad!

A nagy semmi!

Minden földi vallás az emberek megvezetésén alapszik.

Amelyik egyház vagy pap, a gyilkos cionista zsidóval (ezek megölték Jézust!) barátkozik, az a sátánt,  a gonoszt, a sátán földi gyilkosait szolgálja!

Isten egy van.

Őt tisztelem, félem és hiszem.

Imáimmal őt erősítem, a gonosz ellen.

“Én vagyok a világ világossága.

Aki követ, nem jár többé sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága.”

Jézus Krisztus

Isten áldja, és óvja meg  a magyarok hazáját!

HozzászólásokAutomata szerkesztőrobot által a Április 16, 2017-on 9:42am-kor
2017. 04. 15. 13:25

Eső, szél, hidegfront - nem lesz valami fényes a húsvét

Hidegfrontot, szeles húsvétvasárnapot jelez az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Szombat délutántól a felhős ég mellett legfeljebb csak rövid időszakokra bújhat elő a nap. Szórványosan eső, záporeső is előfordulhat. Emellett megélénkül a délnyugati szél, másutt mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet délután többnyire 15-20 Celsius-fok között alakul. Késő estére 8 és 14 fok közé hűl le a levegő.

Vasárnap hajnalban "gyorsmozgású", gyenge hidegfront vonul át a Kárpát-medence fölött. Jelentős csapadék nem várható, csak elszórtan lehet kisebb eső, zápor. Ezzel együtt húsvét első napján szinte országszerte megerősödik az északnyugati szél. Vasárnap a leghidegebb órákban 4-10 fok lehet. Napközben 13-18 fokig melegszik a levegő.

Húsvéthétfőn is megélénkül, a Nyugat-Dunántúlon meg is erősödik a légmozgás. A minimumhőmérséklet mínusz 1 és plusz 6, a maximumhőmérséklet 11-16 fok között alakul. A változó felhőzet mellett több-kevesebb napsütésre is lehet számítani, nyugat felől szórványosan alakul ki zápor, zivatar.

HozzászólásokAutomata szerkesztőrobot által a Április 16, 2017-on 8:58am-kor

Délután a cionista zsidók Élősködők Menete adja meg nekünk a  zsidó propagandát – az Auschwitz-futás már nyolc napja megy

A "holokauszt áldozataira" emlékező menet délután indul a Cipők a Duna-parton emlékműtől, és a pesti alsó (idősebb Antall József) rakparton, majd a Lánchídon keresztül a Clark Ádám térre érkezik.

A rendezvényen beszédet mond mások mellett Szántó T. Gábor író, Szinetár Miklós rendező, Aharon Tamir, az Élet menete nemzetközi szervezet igazgatója, Jószéf Amrani, Izrael budapesti nagykövete.

Az idei program különlegessége, hogy a megemlékezés végén a résztvevők útnak indítják Hajdú Péter amatőr hosszútávfutót, aki nyolc nap alatt 420 kilométert futva érkezik meg Auschwitzba, ahol csatlakozik a nemzetközi Élet menetéhez.

Az Élet menetét tizenötödször tartják meg, hogy a résztvevők "felekezeti és politikai hovatartozásra tekintet nélkül" együtt róhassák le kegyeletüket a holodogma lódításai előtt, és hitet tegyenek a "társadalmi szolidaritás és a demokratikus politikai kultúra mellett", ami számukra az ellenvélemények elpusztítását és a saját ideológiai rendszerük melletti agymosást jelenteni.

A képzeletükben igaz volt: a beismerten kitalált 5 millió áldozat e...

Zsidó faji demonstráció húsvét ünnepén

A Neturei Karta:

Népünk vétett az isteni törvények ellen, és kiűzettünk a földről… a cionisták eltulajdonították az „Izrael” nevet és nincs semmilyen jogalapjuk a zsidó emberek nevében beszélni.”

A cionizmus ellentétes a Tóra tanításaival.

A cionizmus előírja, hogy létrehozzuk saját felsőbbrendű életterünket, amely határozottan tiltott az Isten által elrendelt száműzetés miatt. Ez a cionista ideológia vezet a nemzetek elleni agresszióhoz és ölt testet „Izrael” állam létében. Ez az állam folyamatos elnyomás alatt tart más embereket a Judaizmusra és az össz-zsidóságra hivatkozva. Ez a mozgalom erősíti a zsidók elleni gyűlöletet a világ minden táján.

Korunk súlyos tragédiája a cionizmus által táplált eszement hatalom, amely a konfliktusok kezelését kizárólag az erő alkalmazásával akarja megoldani, rávéve sokakat hogy szembehelyezkedjenek a Tóra alapvető tanításaival.

Szerencsére a cionizmus ideológiai arzenáljából hiányzott a leghatékonyabb fegyver, ami bármely mozgalmat sikerre vezethet - az igazság nem az ő oldalukon áll.
Azok, akik továbbra is kitartanak az évszázadokon át fenntartott, és nekünk továbbadott hit mellett, mindig is a cionizmus ellenségei voltunk, úgy a Szentföldön, mint szerte a világban. Ezek a zsidók, akiknek számos leszármazottja a mai napig is Jeruzsálemben él, megtagadták a cionista állam elismerését. Nem vesznek részt a szavazásokon, és nem szolgálnak a hadseregben sem. Ugyanakkor nem fogadnak el semmi anyagi támogatást az államtól a saját iskoláik fenntartásának érdekében.
Szemükben Izrael államának puszta fennállása is megsérti a Tóra alapvető tanait.

Emellett a cionisták mindennapos gyakorlatai ellentmondanak a Tórában meghatározott életvitelnek. Az állításuk, miszerint ők a zsidóság képviselői, aljas és nevetséges állítás. A Tóra-hű zsidóság számára Isten káromlásnak, és hatalmas bűnnek minősül az, amikor ezek a hitetlen emberek magukat a zsidóság vezetőinek adják ki.

A felvilágosult büszke magyar nép régen látja a különbséget a hagyományos judaizmus és a cionista magát zsidónak nevező torzszülemény között.

Yisroel Dovid Weiss rabbi, a Neturei Karta International szóvivője
Lásd még:
HozzászólásokSzerkesztő által a Április 15, 2017-on 8:16am-kor

Húsvéti kérdések és felfogások

Húsvét ünnepkör a régiek szerint

.

A Táltos Isten – Magyar Megmaradásért

magyarmegmaradasert.hu/szerzok/a-c/badiny.../1694-a-táltos-istenTranslate this pageJul 4, 2009 - Badiny Jós Ferenc ÉLETMŰSOROZAT IV. .... El kellett mondanom mindezeket, mint a "galileai húsvét" tartozékait, hiszen ez a "világosság" ..

A MAGYAROK TUDÁSA: HÚSVÉT – a római katolikus kultúrkörben

emf-kryon.blogspot.com/2015/.../husvet-romai-katolikus-egyhaz.h...Translate this pageApr 2, 2015 - A húsvét a keresztények egyik legfontosabb ünnepe, ... A húsvét a pészahhal ritkán esik egybe, mivel a Hold járása szerinti naptár és a két ...... Itt van a szíriuszi kutya elásva (1); JÉZUSHITŰ ATILLA - Badiny Jós Ferenc (1) ..

National Narcissism: The Intersection of the Nationalist Cult and ...

https://books.google.ca/books?isbn=3039107267Eric Beckett Weaver - 2006 - ‎Social ScienceFrancisco J. Jos Badiny), Sumer-magyar rokonsag (Buenos Aires: Esda, 1982); Ferenc Jos ... A Husvet magyar eredete (Philadelphia: Regos Nyomda, 1986).

A pártus herceg rokonsága | Hetek Közéleti Hetilap

www.hetek.hu/hit_es_ertekek/.../a_partus_herceg_rokonsagaTranslate this pageJul 29, 2000 - Jézus "nemzet-testvérei" – Badiny Jós szerint ... Az egykori ludovikás tüzér- és repülőtiszt, Badiny Jós Ferenc, 1946-ban emigrált .... hozó pészah (húsvét) ünnepe előtt kiáltott be egy tömény bűzt árasztó sziklasírba.

A páncélozott húsvét – HUNHIR.INFO – természetesen magyar hírportál

hunhir.info/?pid=hirek&id=92566 - Translate this pageMar 26, 2016 - A páncélozott húsvét napjaiban pedig Párizs és Brüsszel után egyre inkább mindenki azt ... Ősmagyar hagyományaink - Badiny Jós Ferenc.

ANAHIT: A MI HÚSVÉTUNK

ahimre.blogspot.com/2015/04/a-mi-husvetunk.htmlTranslate this pageApr 2, 2015 - Badiny Jós Ferenc hitvallásából, összeállította: Ponty Viktor/ ... Még Márk is, akinél így olvashatjuk a zsidó húsvét megünneplését: "És a ...

Tovább >>

HozzászólásokAutomata szerkesztőrobot által a Április 14, 2017-on 4:58pm-kor

Jézus elítélése, kínszenvedése és kereszthalála

Jézus Pilátus előtt
(Nagypéntek)

 A főtanács azon volt, hogy minél előbb kivégezzék Jézust, mert este már megkezdődik húsvét ünnepe. Mindjárt péntek reggel tehát elvitték a megkötözött Üdvözítőt a római helytartóhoz. A helytartót arra kérték, hogy engedje meg Jézusnak kivégzését. A helytartó, kinek Poncius Pilátus volt a neve, ezt kérdezte:
- Mivel vádoljátok ezt az embert?
A zsidók így feleltek:
- Gonosztevő, felforgatja nemzetünket, megtiltja, hogy adót adjunk a császárnak, és királynak mondja magát!
Pilátus, kihallgatván az Úr Jézust, megkérdezte tőle: 
- Tehát király vagy te?
- Az vagyok,
- felelte Jézus - de országom nem e világból való! 
A helytartó úgy találta, hogy Jézus egészen ártatlan. És szabadon akarta őt bocsátani. 

Jézus Heródes előtt
Mikor Pilátus megtudta, hogy Jézus Galileából való, átküldte őt Galilea fejedelméhez, Heródeshez, aki éppen akkor Jeruzsálemben tartózkodott. Heródes, látván Jézust, igen megörült, mert már sokat hallott felőle és most azt remélte, hogy Jézus valami csodát fog előtte cselekedni. Jézus azonban hallgatott és nem felelt a kérdéseire. Erre Heródes bosszús lett és megcsúfolva, visszaküldte őt Pilátushoz.

  
Pilátus meg akarja menteni Jézus életét

Szokás volt, hogy a helytartó húsvétkor egy gonosztevőt kibocsásson a fogságból. Ekkor éppen egy lázadó gyilkos volt a tömlöcben, akit Barabbásnak hívtak. Pilátusnak parancsára ezt az embert Jézus mellé állították, s a helytartó megkérdezte a néptől: 
 - Kit bocsássak szabadon: Barabbást- e, avagy Jézust?
A helytartó azt remélte, hogy a zsidók Jézust fogják kívánni, aki oly sok jót tett velük. De a hálátlan tömeg Jézus ellenségeire hallgatott és Barabbást, a gonosztevőt követelte.
- Hát a zsidók királyával mit tegyek?

- kérdezte Pilátus.
- Feszítsd meg őt! - kiáltotta a néptömeg.  

  Az Úr Jézust megkínozzák

A helytartó jól tudta, hogy a főtanács irigységből akarja az Üdvözítőt megöletni s azért így szólt a néphez:
- Semmi hibát nem találok ez emberben. Megfenyítem tehát őt és elbocsátom.
És a római katonák megfosztották a szegény, jó Üdvözítőt ruháitól és kegyetlenül megkorbácsolták. Majd töviskoronát nyomtak a fejébe, vörös köpönyeget akasztottak reá, nádszálat tettek a kezébe és azután csúfolódva mondták neki, hogy örüljön, mert király lett.
- Üdvözlégy, zsidók királya!
- mondták neki és leköpték, arcul csapták.
Ilyen gyalázatot szenvedett Jézus, az Isten Fia - mi érettünk. És Ő, aki halottakat tudott feltámasztani, mindezt békével tűrte.

Pilátus halálra ítéli Jézust

A kegyetlen ostorozás után Pilátus a gúny-királynak öltöztetett Üdvözítőt megmutatta a tömegnek e szavakkal:
- Íme az ember!
Ütéshelyek, vérző sebek borították az Úr Jézus testét. Fájdalmas volt reá nézni. De a zsidók nem szánták meg, és Pilátust fenyegetve, továbbra is ezt kiabálták: - Feszítsd meg őt! Feszítsd meg őt!
És Pilátus nem volt elég bátor ahhoz, hogy megvédje az Igazat. Félt, hogy majd az írástudók bevádolják őt Rómában, a császárnál, és ő akkor nem lesz tovább Júdeának helytartója. És így történt, hogy Jézus Krisztust - bár hibát benne nem talált - átadta a katonáknak, hogy keresztre feszítsék.

  A keresztút

Pilátusnak ítélete után rögtön megtették az előkészületeket. Dél felé már minden kész volt. Az Úr Jézus vállára egy nagy keresztfát nyomtak, és a menet megindult. Jézus mellett két lator ment, kiket szintén ki akartak végezni. A menetet nagy néptömeg kísérte. Jézus gyönge, véres vállán nem sokáig bírta a nehéz keresztfa-gerendát és a földre roskadt. Midőn végre a katonák látták, hogy már nem tudja tovább vinni a keresztfát, egy Simon nevű földművesnek a vállára rakták.

Jézust keresztre feszítik

Jeruzsálem közelében volt egy sziklahegy, amelynek Kálvária volt a neve. Ide vezették Jézust és a két latort. Három keresztfát állítottak fel. A két szélsőre a latrokat, a középsőre pedig Jézust feszítették fel. A szegény, édes Üdvözítőt megfosztották ruháitól, kezeibe s lábaiba nagy szegeket vertek és így szegezték őt a keresztfára. És Jézusnak drága vére folyva-folyt a föld színére. A keresztfa tetejére kis fatáblát szegeztek, melyre zsidó, görög s latin nyelven e szavakat írták:
Názáreti Jézus, a zsidók királya.

  Az Úr Jézus hét szava és halála a keresztfán

Három óra hosszat függött Jézus a keresztfán, iszonyú kínokat szenvedve. A zsidó papok és az írástudók még akkor is csúfolták és gúnyolták őt, mondván:
- Ha Isten Fia vagy, hát szállj le most a keresztről! Jézus azonban szelíden az ég felé emelte szemét és így szólott:
- Atyám! Bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek.
A két lator közül az egyik szintén gúnyolódott Jézus fölött, de a másik megjavult szívében és kérte Jézust, mondván:
- Uram! Emlékezz meg rólam, midőn országodba jutsz.
Az Úr Jézus így felelt:
- Bizony mondom neked: ma velem leszel a paradicsomban.

A fájdalmas Szűz - Anya ott állott a kereszt mellett Jánossal, akit az Úr különösen szeretett. Mondta Jézus az Anyjának:
- Íme, a te fiad.
A tisztaszívű tanítványhoz pedig így szólt:
- Íme, a te anyád!
Az Isten Báránya, ki elvállalta a világnak minden bűnét - haldokolt. Az ég sötét lett. De Jézus lelke még sötétebb a magára vett bűnöknek nagy özönétől. Ily állapotban, vigasz nélkül, elhagyatva, Jézus szörnyen szenvedett és így kiáltott: - Én Istenem! Én Istenem! Miért hagytál el engem?�
Majd forró láz gyötörte őt és így szólt:
- Szomjúhozom.
És ecetbe mártott szivacsot nyújtottak föl égő, száraz ajkaihoz. Ily kínok közt érkezett el Üdvözítőnk végső perce. Most már mindaz, amit Róla a próféták jövendöltek, beteljesült. Az Isten - Ember, Jézus Krisztus, megváltotta a világot. Azért mostan hangos szóval így kiáltott:
- Beteljesedett! 
Végül e szavakat mondta: 
- Atyám! A Te kezeidbe ajánlom a lelkemet. 
És Jézus Krisztus lehajtotta a fejét és meghalt. Délután 3 óra volt. A föld megrendült, a sziklák megrepedtek, a sírok felnyíltak és sok halott feltámadt. A hegy körül állott sok nép rémülten és mellét verve szétfutott; a katonák századosa pedig felkiáltott: 
- Ez valóban Isten Fia volt!