Pro Hungaria Nemzeti Radikális Portál

"Élő forrás, égi láng, Szentlélek, égből szállj le ránk!"

Rólunk

Közlemény

 

Az eredeti Magyar Gárda Mozgalom felaprózódásával létrejött kisebb-nagyobb szervezetek vezetői, képviselő felismerve, hogy sorsfordító időket élünk, és nemzetünk érdekében széleskörű nemzeti összefogásra van szükség 2010. december 4-én, a Budapesten lezajlott egyeztető megbeszélésen kinyilvánították együttműködési szándékukat és az összefogás érdekében egy szövetségi rendszert állítottak fel.

A testet öltött Gárda Szövetség nem politikai szervezet! A tagszervezetek, megőrizve nevüket, jelképrendszerüket és vezetőiket, az eredeti Magyar Gárda szellemiséget kívánják képviselni, mely független, pártok és határok felett áll. A Gárda Szövetség várja a Magyar Gárda esküt tett Gárdistáit és minden csatlakozni kívánó magyar testvérünket.

Célunk nem egy újabb Gárda létrehozása, hanem az aktív és passzív állapotban lévő Gárdák és gárdisták egységbe fogása a közös cél érdekében!

A Szövetség működését jelenleg egy tizenhárom fős koordinációs vezetés irányítja. A koordinációs vezetés tagjait a Szövetséget alapító szervezetek vezető, delegáltjai alkotják.

A Gárda Szövetséghez a következő szervezetek csatlakoztak:

- Őrző Magyar Gárda Mozgalom

- Magyar Nemzeti Gárda

- Wass Albert Szövetség

- vitéz Sebő Ödön század

- Nemzeti Szabadcsapat

- Hun-Kör

- Bujdosó Bandérium

- Székely Gárda

- Somló VédPajzs Szövetség

- Konzervatív 56'os Antibolsevista Szövetség

- Véderő

- Magyar Nemzeti Front

- Szabad Lelkek Hagyományőrző és Karitatív Egyesület

 

 

A Gárda Szövetség Alapító Okirata

A Gárda Szövetség megalakulása

A GSz 2010.12.04-én alakult olyan kisebb és nagyobb létszámú gárda közösségekből, amelyek felismerték, hogy a Gárda szellemiségéhez méltatlan a folyamatos széthúzás és szakadás. Az eredeti cél, az összefogás érdekében a különböző gárda szervezetek vezetői a fent említett napon találkoztak és korábbi személyes sérelmeiket félretéve, egyhangúlag kifejezték azon akaratukat, hogy a jövőben politikai befolyástól és irányítástól függetlenül, együtt akarnak tenni a Nemzet és a Haza érdekében. A megjelent vezetők elhatározták, hogy együttműködésüket Gárda Szövetség néven kívánják megvalósítani.

Röviddel a szövetség megalakulása után több, tagságát tekintve gárdista múlttal kevésbé vagy egyáltalán nem rendelkező szervezet is jelezte csatlakozási szándékát. Az alapító tagok vezetői egyhangúlag szavaztak arról, hogy ezeket a szervezeteket is a szövetségbe fogadják.

A Gárda Szövetség célja

Hazánk, Nemzetünk válságban van. A válság és annak jelei a társadalmi életünk minden területén jól látszanak. Az elmúlt több mint két évtizedben a neoliberális körök, mint átvedlett bolsevisták és csatlósaik országunkat kifosztották. Gazdaságunk, iparunk romokban hever. Polgárainkat tudatosan eladósították. Elvették ifjúságunk jövőképét. Hitbéli lelkületünk, nemzettudatunk rombolása mindennapos. Megfosztottak bennünket a nemzeti önvédelem jogától. Mindezek arra késztetik a GSz tagszervezeteinek vezetőit, hogy a jövőben összefogva lépjenek fel e magyar ellenes jelenségekkel szemben.

A GSz jelenleg leginkább informális közösségként jellemezhető. Az információk cseréje és folyamatos áramlása révén valósul meg a szorosabb együttműködés, melynek fontosabb területei és formái:

- szervezeteink működését érintő információk cseréje

- programok egyeztetése, közös rendezvények szervezése, mozgósítás a rendezvényeinken való részvételre

- értékrendünknek megfelelő, céljaink megvalósítását segítő politikai eseményekre való mozgósítás

Ezen kötelezettségek mellett a tagszervezetek saját működésüket önállóan szervezik és végzik, szem előtt tartva azt, hogy ez a működés mindenkor a Nemzet és a Haza érdekében történjen. A működés sokoldalú lehet, hiszen magába foglalja többek között a hagyományőrzést, az őseinkre és hőseinkre történő megemlékezést, a honvédelem alapjainak oktatását, a katasztrófa elhárítást, a karitatív munkát, de megnyilvánulhat esetlegesen tiltakozó demonstrációk, népszavazási kezdeményezések és egyéb jogi lépések indításában is, amennyiben ezt a politikai vagy törvényi helyzet indokolja.

A fentieken kívüli cél továbbá az is, hogy minden GSz tag, bárhol is jár Magyarországon, tudatában legyen annak, hogy soha nincs egyedül, hiszen a tagszervezetek megyéket átfogó lefedettségének köszönhetően adott esetben mindig tud segítségért fordulni egy-egy szövetséges bajtárshoz.

A Gárda Szövetség megjelenése

Mivel a GSz több tagszervezetből áll, önálló formaruhája nincs. A tagszervezetek tagjai a GSz rendezvényein saját formaruhájukat viselik. Van azonban a GSz-nek egy fő zászlaja, amely a szövetség rendezvényein kibontásra kerül. Ezen kívül rendszeresítésre került egy egyszerűbb kivitelű harci zászló is, amelyet minden tagszervezet használhat. A zászlókon kívül a tagszervezetek tagjai kitűzővel fejezhetik ki hovatartozásukat.

Az Gárda Szövetség Alapító Nyilatkozatában, valamint Működési Szabályzatában foglaltakat megismertem és a benne foglaltakkal egyetértek, aláírásommal magamra és tagszervezetemre nézve a benne foglaltakat kötelező érvényűnek ismerem el.

Dunaújváros, 2011.12.03.

 

Megtekintések: 89

Válaszoljon erre

Válasz erre a beszélgetésre

Hazafias tüntetés a zsidó hisztériára reagálva

A rendezvény várható időpontja és helyszíne: 2012. december 14., péntek 18 óra, a budapesti külügyminisztérium előtt.

A Kárpát Haza Őrei Mozgalom és a Gárdaszövetség felhívása:


Tisztelt Hazafiak, Magyarok!

Advent első vasárnapján, amikor a keresztény Magyarország a Karácsonyra, Jézus eljövetelének ünnepére készül, egyeseknek a félelemkeltés volt a legfontosabb, és náciveszéllyel riogattak a Kossuth téren. A hatalom birtokosai, az ún. jobb- és baloldal, látszólagos szembenállásuk álarcát félredobva, nyíltan vállalva önmagukat, Gyöngyösi Márton kijelentésének ürügyén összeborultak, és együtt tettek hitet a Hit Gyülekezete vezényletével, Izrael és az USA nagyköveteinek helyeslő fejbólintása közepette arról, hogy céljaik közösek.

A vasárnapi antimagyar uniót látva azt kell mondanunk: igaza volt Simon Peresznek, izraeli államfőnek a 2007.10.15-én, Tel-Avivban mondott beszédében. Felvásárolták Magyarországot. Aki ez ellen fel meri emelni a hangját, az antiszemita, rasszista. Miközben nem láttuk a most lelkesen tüntetőket egyetlen alkalommal sem, hogy tiltakoztak volna Izrael ismétlődő népirtásai és politikai célokat szolgáló háborúi ellen, amikor ártatlanok ezreit gyilkolják le kiszámított, hideg cinizmussal. Sőt, arról beszélnek az áruló Szegedi Chanáddal együtt, hogy Izrael a Közel-Kelet egyetlen demokráciája, amelyet tisztelnünk kell és minden segítséget meg kell adni számukra. Az igazság ezzel szemben az, hogy ezen állam rasszista politikát folytat és a világbékére a legnagyobb veszélyt jelenti. Így ha Izrael állam polgára van nálunk döntéshozói pozícióban, amely folytatólagosan háborús bűncselekményeket, az alapvető emberi jogok durva semmibevételét követi el, az valóban kockázatot jelent, pláne ha országunkat épp felvásárolja.

Ez ellen kell tiltakoznunk, itt az ideje a nemzeti összefogásnak!

Jogunk van a cionista és más, gyarmati jellegű térhódítás elleni önvédelemhez!

Követeljük a kormánytól, hogy az ENSZ közgyűlésével összhangban ítélje el Izrael hódító politikáját a Szentföldön és a nemzet akarata, valamint az Aranybulla 1222. évi XXVI. törvénycikke szerint Hazánkban is! Követeljük, hogy a hazai pártok, mozgalmak, állami médiák, cégek tevékenységükben, nyilatkozataikban világosan határolódjanak el az idegen gyarmatosító szándékoktól, soraik között ne tűrjenek meg idegen érdekeket képviselő állampolgárokat! Követeljük, hogy közérdekű adatként hozzák nyilvánosságra a parlament tagjainak, a minisztériumok, a közmédiák, állami cégek felső vezetőinek esetleges kettős állampolgárságát, mert ez a nemzet érdeke és jogunk van tudni! Az ezen követeléseket megakadályozni kívánókat, a rasszizmus bunkójával ledorongolókat pedig helyezzük karanténba mi, a nemzetet féltő magyarok, magyar szervezetek.

Demonstrációt szervezünk az izraeli terror, a cionista nagykoalíció, a kettősmérce és egy „demokratikusan” megválasztott magyar parlamenti párt karanténba zárása ellen! Demonstrációnkhoz minden, annak céljaival egyetértő magyar szervezet, mozgalom, párt csatlakozását várjuk!

http://www.karpathazaorei.hu/
http://gardaszovetseg.com/

A rendezvény várható időpontja: 2012. december 14., péntek 18 óra

Helyszín: Budapest Bem József tér, a külügyminisztérium előtt!
Aki teheti, hozzon magával fáklyát!

Kárpát Haza Őrei Mozgalom és Gárdaszövetség vezérkara

(Szent Korona Rádió)

2013-02-23. 11:07

Igazságot a gárdistáknak! - A rendőrség mai napig védi a Bajnai-rendszer durva jogsértését
Tűrhetetlen, hogy a 2009. július 4-én, a Bajtársiasság Napján meghurcolt gárdistáknak nem adnak kártérítést annak ellenére hogy a tüntetés feloszlatásának jogellenességét megállapították és a 2002-2010 közötti jogsértésekről szóló jelentésben ezt az akciót is törvénysértőnek nyilvánította az Országgyűlés - vélekedik Gaudi-Nagy Tamás
A kormány kötelessége, hogy változtasson ezen az áldatlan helyzeten. A rendőrség a mai napig védi a Bajnai-rendszer durva jogsértését.
Személyhez fűződő jogok megsértése miatti jogi igényekkel kapcsolatos per, Főv. Törvényszék, 2013. február 15.

                                                     A  Gárda honlap  már kilőve

Segítséget kér egy volt gárdista!

2013. május 26. 21:07
Hunhír.info

Szívfacsaró, segélykérő sorokat küldött egy munkanélkülivé lett, hajléktalanná vált gárdista szerkesztőségünknek. Csak a remény hal meg utoljára......

Adjon Isten!

Sürgősen segítségre szorulnék! Elvesztettem a munkám, a szállásom, már pár napja az utcán alszom. Ha tudnátok egy munkaadót, ahol szállást is tudnak adni.

 A  telefonszámom:   06305203349

egy volt gárdista

Vona Németország nagykövetének: "a gárdisták nem bűnözők"

Nyílt levélben fordult Németország budapesti nagykövetéhez Vona Gábor, a Jobbik elnöke. A levelet Vona Facebook-oldalán osztotta meg, alább olvasható teljes terjedelemben.Tisztelt Dr. Matei I. Hoffmann Nagykövet Úr!Az interneten olvastam, hogy Baden-Württemberg központjában, a stuttgarti állami színházban Andrea Moses rendezésében műsorra került Hector Berlioz Faust elkárhozása című darabja. Ezzel önmagában még semmilyen probléma nem volna, de a mű azzal kezdődik, hogy a színpadon a Rákóczi-indulóra a magyar zászló előtt lakodalmat ülő cigányokra ráront egy csoport gárdista. A bestiálisnak bemutatott gárdisták a békésen ünneplő cigány embereket felfegyverkezve verik agyon.

Én hiszek az alkotói szabadságban, de egyúttal hiszek egy ennél ezerszer fontosabb dologban: az igazságban. Szeretném ezért önnek az igazságot röviden megvilágítani. A Magyar Gárdát 2008-ban politikai okokból, egy koncepciós eljárás keretében oszlatták fel, annak tagjai egyenruhájukban soha semmilyen köztörvényes bűncselekményt nem követtek el, soha nem pofoztak meg senkit, soha nem törtek senki életére, és egyébként se viselnek semmilyen fegyvert. Mivel érthető és elfogadható indokot nem lehetett találni a betiltásukra, így mára abba a tragikomikus helyzetbe jutottunk, hogy az egyenruhájuk viselése került tiltásra. A fekete mellény és a fehér ing a régi népviselet színei Magyarországon. Az egyenruhán viselt címer pedig történelmi címer, amely a magyar Országgyűlésben is szerepel a házelnöki szék felett.

A gárdisták tehát nem bűnözők. Az Önök országában sajnos a sajtó felettébb egyoldalúan mutatta be ezt a szervezetet, mint ahogy a pártomat, a Jobbikot is. Egyes sajtótermékek még a cigánygyilkosságokat is a Gárdához kötötték, amihez egyébként semmi közük, ezt Ön is nagyon jól tudja, és remélem Ön meg is írta jelentésében, amikor tájékoztatta az ügyről saját kormányát. És remélem, megírta azt is – ha nem, akkor pedig most pótolja majd –, hogy a Gárda tagjai mindvégig segítő, karitatív és katasztrófavédelmi munkát végeztek és miközben ezeket a sorokat írom, éppen életeket mentenek az árvízi helyzet miatt. Mint ahogy azt például a Hernád árvize idején tették, amikor többségében cigány emberek lakta falvakat mentettek meg, mert a Gyurcsány-kormány alatt erre a hivatalos szerveknek nem volt elég emberük. Mindezekről, ha gondolja, szívesen küldök Önnek fényképeket és videófelvételeket, amelyek nem színházban készültek, hanem a valós életben.

Kérem ezért Önt, mint római katolikus vallású, jóérzésű és az igazságot szerető embert, mielőbb intézkedjen a felháborító darab műsorról való levétele ügyében. Elvárjuk egyúttal a rendező nyilvános bocsánatkérését is Magyarországtól és a magyar gárdistáktól, amiért otromba és hazug módon próbálta ábrázolni őket a művészi szabadság takarója mögé bújva. A Jobbik külpolitikai stratégiájában Németország kulcsfontosságú szerepet tölt be. Tiszteljük és értékeljük országaink közös múltját, és bízunk nemzeteink közös jövőjében is. Véleményem szerint hazámnak Németország, Oroszország és Törökország jelentik a három fő stratégiai partnerét. Ez az ostoba eset nem csak a mi pártunk, de minden nemzeti gondolkodású magyar ember érzékenységét sértik. Mert igen: érzékenységünk nekünk is lehet. Nyugtasson meg, hogy ezt Ön is így gondolja. Gondoljon bele, hogy ha Magyarországon állami színházban hazug darabot készítenének az önök országáról, polgárairól, ha tisztességes német embereket hátsó szándékkal vadállatként mutatnánk be! Ugye, fel lenne háborodva? Mi ilyet nem teszünk, hiszen tiszteljük az igazságot, tiszteljük Németországot. Kérem, ezért mielőbbi közbenjárást és megtisztelő válaszát az esettel kapcsolatban.

Egyúttal engedje meg, hogy Önt és a stuttgarti színház teljes vezetését meghívjam egy kelet-magyarországi kirándulásra, melynek teljes költségét a Jobbik állná. Szívesen bemutatnánk Önöknek hazánk ezen részének valós állapotát, lehetőséget kínálnánk, hogy beszélgessenek emberekkel, családokkal, sőt, igény szerint még gárdisták is elmondanák, miért is lettek tagjai ennek a mozgalomnak. Andrea Moses rendezőnőnek pedig, mivel jól láthatóan alkotói válságtól és témahiánytól szenved, szívesen javasolnánk egy hosszú esti sétát Ózdon, hogy legújabb darabjához személyes élményeket szerezhessen.

Tisztelettel:

Vona Gábor
a Jobbik elnöke


alfahir.hu

Egy vélemény a sok közül: A Magyar Gárda feltámasztása

 

Az egyik legkomolyabb bűne a mostani Jobbik vezetésnek, hogy hagyta felszámolni a szervezetnek legerősebb hátteret nyújtó Magyar Gárdát, amely saját gyermeke volt, mégis eldobta magától. Így egyébként meg is szűnt az az egyetlen erő, amelytől a Rendszer irányítói valóban féltek, és a Jobbik nyomásgyakorlási potenciálja is erősen lecsökkent: Orbánék szempontjából a Jobbiktól sem kell félni többé.

Semmilyen radikális erő nem lesz képes működni, ha nincs mögötte egy valódi erőt sugárzó és akcióképes katonai szárny, amely rendelkezésre állt, de dilettantizmus és árulás miatt elveszíttettük. Hosszan lehet a múlt eseményeit taglalni, hogy mi vezetett ide, de tény – miként azt Nagy Ervin volt alelnök egy 2009-es interjúban már elmondta – hogy a Gárdára csak addig volt szükség, amíg a párt be nem jutott az országgyűlésbe, utána kezdett feleslegessé válni. A katonai múltja és kiállása miatt maximálisan alkalmas vezetőt, Dósa Istvánt belülről buktatták meg 2008 szeptemberében, amihez állítólagos titkosszolgálati szálakat is felhasználtak. Vonáék úgy nevezték ki a helyére a megbízható emberének számító Kiss Róbertet, hogy a megyei gárdakapitányok nagy része továbbra is kitartott Dósa mellett. A gond az volt vele, hogy túlságosan önjáró volt, és a Gárdát is önállónak, nem pedig a Jobbiknak alárendelten képzelte el, ráadásul sarkosan képviselte az igazságot, mellébeszélés és megalkuvás nélkül. Igaz, eltávolítása után nehezen követhető szándékú manőverekbe kezdett, valószínűleg sértettségből is. Kiss Róbert vezetése alatt elkezdtek ritkulni az alakzatban történő felvonulások, és a szervezett akciók a cigánybűnözés megfékezésére, majd 2010 elejére teljesen le is lettek állítva. Hiába, közeledett a választás, a Jobbik vezetés el akart kerülni mindenféle botrányt és kockázatot a Gárda esetleges fellépése miatt. Ahogyan megvolt a parlamentbe jutás, már semennyire nem volt szükség rájuk, és Orbán Vonával történt személyes találkozón, majd 2010. júliusában a frakció előtt is követelte a Magyar Gárda feloszlatását, nyilvánvalóan zsidó hátterű nyomásra. Ennek a nyomásnak látszólag ellenállt Vona, de már augusztusban nyilvánosságra került egy megrendezett videó: a nős Kiss Róbert egy hölgyismerősével félreérthetetlen helyzetben, ami hivatkozási alapként szolgált számára a lemondásra, magára hagyva a gárdistákat a válságos helyzetben. Ekkor már visszafordíthatatlan folyamattá vált a szétesés, amit a Jobbik vezetés nemhogy ölbe tett kézzel nézett végig, hanem maga konspirálta és irányította. Miközben kifelé jöttek a megtévesztő nyilatkozatok, hogy mennyire fontos a Gárda, és ők mindent elkövetnek a megőrzéséért, és újjászervezéséért.

A Magyar Gárda állami feloszlatása után, úgy tűnt, a Magyar Nemzeti Gárda veheti át helyét, csakhogy a gárdisták elkövettek egy “nagy hibát”: a pártvezetésnek kezdettől nem tetsző, mert önálló, karakteres gondolkodású férfit választottak meg főkapitánynak Ináncsi József személyében. Kétszer is, miután a Szabó Gáborék intrikája nyomán meg kellett ismételni a szavazást, de minden piszkos trükk dacára is csak Ináncsi lett újra a vezető, nagy fölénnyel. Miután kézi vezérléssel eltávolíttatni nem sikerült, a Jobbik hanyagolni, bojkottálni, sajtójában cenzúrázni kezdte az MNG-t, majd létrehozta a teljesen párthű, kézben tartható Új Magyar Gárdát, amely folyamatos sztároltatása és pénzelése dacára néhány tucat emberből áll. Még 2011 nyarán is arról beszélt Vona, hogy mennyire fontos az egység helyreállítása, aminek érdekében személyesen (!) fog megkeresni minden gárdistát, hogy beszéljen velük. Természetesen ebből, mint oly sok másik jól hangzó ígéretéből sem lett semmi, de aki hinni akar Vonában, azt általában nem zavarják a tények. Ekkor már a mellényüket a zakó alá sem merte felvenni, mert mint ekkor mondott beszédében kifejtette, ő “törvénytisztelő” állampolgár. Ha egy vezető egy eleve jogtipró törvényt betart, akkor semmivel sem bátrabb azoknál az átlagembereknél, akik azért választották meg, hogy valaki vezesse őket az önkénnyel szemben is. A 2012. augusztus 25-ei Magyar Gárda 5. születésnapjára Vona már el sem akart menni, tudva, hogy ott kényelmetlen kérdésekkel fog szembesülni, de aztán kizárólag azzal a céllal, hogy jelenlétével és a megrendezéshez nyújtott támogatás visszavonásával, mint zsarolási potenciállal az én felszólalásomat – amelyre a különböző gárda-szervezetektől kaptam felkérést – megakadályozza (hasonlóan nem engedte Tyirityán Zsoltot, a Betyársereg vezetőjét beszélni), megjelent. És nem is volt boldog, amikor Ináncsi a fejére olvasta a Gárda szétverésében viselt történelmi felelősségét.

Azóta is paravánként használják a mostani vezetéshez maximálisan lojális Új Magyar Gárdát, ami tényleges tevékenységet nem végez, pusztán lehetőséget jelent számukra mutogatni, hogy nem mondtak le az ügyről véglegesen. Miközben a többször megkísérelt újraegyesítésnek pontosan a Vona-Szabó páros az egyetlen akadálya.

A lényeg tehát, hogy újjá kell építeni azt a Gárdát, amely álljon bár tizenöt különböző szervezetből, de legyen egy központi vezetése, amely a kellő időben képes dönteni és határozottan cselekedni, nem hátrál meg az ellenség és a harc elől, de természetesen a kellő ravaszsággal védi meg saját katonáit az állami és rendőri szervek zaklatásától. Egy alkalmas és hiteles vezetőt kell állítani az élére, akit feltétel nélkül követ az egész tagság, mint egykor Dósa Istvánt, aki fellépésével fegyelmezettséget és eltökéltséget képes sugározni a bajtársak és a külvilág felé. Az újjáépített Gárda feladata pedig nem csupán a koszorúzások és a pártrendezvények biztosítása lenne, hanem megfelelő parancsnokok felügyelete alatt minden válsághelyzetben, legyen az nemzetiségi, társadalmi vagy környezeti azonnal bevethető kell legyen! Hogy ellenségeink lássák: mindig, minden körülmény ellenére ott lesznek, ahová a kötelesség szólítja őket! El kell kezdeni az alaki és katonai kiképzést, önvédelmet és fegyver-használatot oktatni a tagságnak, mert bármikor eljöhet a pillanat, amikor szükség van rájuk. Ehhez rendelkezésre áll a korábbi tagság, akik várják a hívó szót, és szomjazzák, hogy újra felölthessék a mellényüket, ha végre megfelelő ember áll az élére, és sikerül kiküszöbölni a belső diverzáns tevékenységet, amely szándékos megosztással akarja megakadályozni az újraalakulást. Ráadásul a gárdasejtek lehetnek a magjai azoknak az önszerveződő kisközösségnek, amely a fenyegető társadalmi robbanás esetén képesek lehetnek az önellátásra és az önvédelemre. Ennek esélye az állandósuló gazdasági krízis közepette bizony nem elhanyagolható, így nagyon fontos, hogy legyen cselekvőképes, magyar érdekű szervezett erő, amely végvárként lesz képes ellenállni egy polgárháborús helyzetben is. A Gárda hitelessége még megvan, és hiába oszlottak több tucatnyi szervezetre, egy erős kéz újra egybe fogja kovácsolni őket a közös cél érdekében! Kar nélkül ugyanis minden mozgalom élet- és cselekvőképtelen.


Teljes cikk: http://magyarhajnal.com/a-jarhato-ut-es-cel/


MNG Sajtószolgálat, Budapest

2013-08-14. 14:30

A Gárda megalakulása hatéves évfordulójának megünneplésére hív a Kárpát Haza Őrei Mozgalom
A szervezők felhívása:
Adjon az Isten!
Augusztus 25-én, vasárnap ünnepeljük a Gárda megalakulásának 6 éves évfordulóját. Azt az eseményt, amikor 2007-ben a budai Várban 56 bátor magyar ember először tette le a gárdista esküt, ezzel felmutatva egy új, szervezett utat az ellenállásnak.
Azóta itthon és külföldön sokan, sokszor el szerették volna törölni eme önkéntes, hazaszerető, ön- és honvédelmünkre felkészülő közösséget, tervük mindeddig a látszat ellenére sem sikerült.
Az eredeti Magyar Gárda szervezetileg ugyan már nem létezik, azonban helyébe számtalan ma is aktív utódszervezet lépett, folytatva annak legnemesebb hagyományait, egyre szorosabban együttműködve a nemzeti ellenállás más csoportjaival.
Hazánk gyarmati helyzete az elmúlt években mit sem változott. Továbbra is idegen érdekek szerint alakítják a sorsunk. A szélsőséges liberalizmus hatalma már az egekig ér. A nemzeti gondolatot üldözik, a szervezeteket, személyeket megfigyelik, bebörtönzik.
Össze kell fognunk! Együtt erősebbek vagyunk!
A Kárpát Haza Őrei Mozgalom tagjai a Szent Korona-tan, Hunnia, a magyar ellenállás és a Magyar Gárda szellemiségét követve ismét közös megemlékezésre, gárdista eskütételre hív minden hazafit!
A Hazáért - félretéve esetleges korábbi sérelmeket, személyes ellentéteket - össze tudunk fogni!
Találkozzunk augusztus 25-én, vasárnap 15:00 órakor a Kodály köröndön, onnan együtt vonulunk át a Hősök terére, ahol a rendezvény 15:30 órakor kezdődik!
Várunk minden hazafit, csatlakozó bajtársi szervezetet!
Szebb jövőt!
Kárpát Haza Őrei Mozgalom

Gárda-eskütétel: betiltatnák a homoszexuális felvonulást

Gárda-eskütétel: betiltatnák a homoszexuális felvonulást

Rendőri felvezetéssel, jelentős biztosítás mellett vonultak fel a résztvevők a Kodály köröndről a Hősök terére a gárdaeskütételre. Ellentüntetők nem zavarták meg a felvonulást. A gárdaeskütételen Budaházy György is beszédet mondott, de nem személyesen, hanem interneten keresztül, mivel ellene lakhelyelhagyási tiltalom van érvényben. A Hősök terére több szervezet tagjai vonultak fel alakzatban. A szervezők szerint azonban ezzel nem sértenek törvényt, mivel nem a betiltott Magyar Gárda egyenruháját viselik.


Forrás:mno.hu

Hét éve jött létre a Magyar Gárda

2014. augusztus 24. 10:21
Hunhír.info

Emlékünnepséget rendeznek a gárda megalakulásának 7. évfordulóján.

Részletek az alábbi plakáton.

Hozzászólás a beszélgetéshez

RSS