Pro Hungaria Nemzeti Radikális Portál

"Élő forrás, égi láng, Szentlélek, égből szállj le ránk!"

Pro Hungaria Nemzeti Radikális Portál"A nép amelyik elhagyja Istenét, azt a népet Istene is elhagyja."

A Pro Hungaria Nemzeti Radikális Portál tulajdonosa

Miss. Elizabeth Kiss

Kenosha, WI  USA

 

„Az igaz Magyarország zászlaja három, sorrendben felülről piros, fehér és zöld színű, vízszintes sávból áll, amelyben a piros szín az erő, a fehér szín a hűség, a zöld szín a remény jelképe.

Rajta a kettős kereszt és a magyarok Szent Koronája."

Boldogasszony Anyánk, régi nagy Pátrónánk! Magyarországról, édes hazánkról, ne felejtkezzél el szegény magyarokról!

   Boldogasszony Anyánk

 

Világ Győzedelmes Királynéja, Édesanyánk kegyes Szűz!
Kész már az ékes koszorú, Mit néped fejedre tűz.
Árva nemzet fonta néked, Kívüled nincs támasza.
Zárd be védő karjaidba Nagyhatalmú Szűzanya.
Öröm kevés jutott nékünk, Keserű a kenyerünk.
Fájó panasz, kínzó sóhaj, Bús gyötrelmes életünk.
Örvendező Szűz Mária, Mosolyt küldjél mireánk,
Oszlik az éj, hajnal hasad, Fényben úszik szép hazánk.
Fiad keresztje tövében Vért hullattál könnyezve.
Bús fájdalom a lelkedet, Szíved hét tőr vérezte.
Ó fájdalmas Szűz Mária, Vérző szíved harmata
Hulljon a kereszt tövére A veled síró magyarra.
Mint hazánknak Nagyasszonya, Égi trónon a helyed.
Az angyalok, magyar szentek Zengnek hozsannát neked.
Dicsőséges Szűz Mária, Kinek Jézus a Fia
Add, hogy ismét felviruljon Szép kerted, Pannónia.
Kárpátok az, ahol könnyből Fakad minden kis virág.
Erdély bérceiben ahol Gyászt öltött fel a világ.
Magyaroknak csonka földjén Forrjon össze szív s lélek,
Világ Győzedelmes Királynéja Esdve kér magyar néped.

"Oh nagy volt hajdan a magyar,
Nagy volt hatalma, birtoka;
Magyar tenger vizében hunyt el
Éjszak, kelet s dél hullócsillaga."

"Ahol az igazságtalanság igazsággá válik, ott az ellenállás kötelesség! "

"Szépséget a békében, - hitet a háborúban,
- vigaszt az összeomlásban, - reményt a hontalanságban....
Adhat-e valaki ennél többet Nemzetének"

"És üzenem mindenkinek, testvérnek, rokonnak, idegennek,
gonosznak, jónak,
hűségesnek és alávalónak,
annak, akit a fájás űz és annak,
kinek kezéhez vércseppek tapadnak:
Vigyázzatok és imádkozzatok!
Valahol fönt a magas ég alatt
Mozdulnak már lassan a csillagok
s a víz szalad, a kő marad,
a kő marad…"

A sátán és fajtája..

Undor és megvetés övezi a sátán földi fajtáját, Izrael átkozott, gyilkos államát, és mindezek kollaboránsait!

Viszont már látható, hogy ez a cionista sátáni, értéktelen, alsóbbrendű hitvány  faj, életképtelen.

Halálra, pusztulásra ítéltetett, s valójában jövőképtelen.

Saját magát fogja elpusztítani, oly hamarosan, hogy nem is gondoljuk!

Valójában felélik önmagukat.

Ezt a gyilkos fajtát már mélységesen megvetik a látó, a gondolkodó, a haladó világ népei!

Nincs feléjük  gyűlölet,  csak undorral teli, mélységes megvetés!

És ez borzalmasabb fájdalom nekik, mint a világ összes fegyvere......

De hagyjuk álmodni a gonoszt, hisz mindannyian tudjuk, hogy sorsa megvagyon írva már!!!

A történelem ismétli önmagát s minden diktatórikus hatalom egyszer bevégeztetik!

Hamarosan ennek lehetünk tanúi, mi, igaz emberek!

Ha emberek akartok maradni a világ szemében, akasszátok fel jó magasra az izraeli háborús bűnös, tömeggyilkos, civilek gyermekek és asszonyok gyilkosát, a hitvány söpredék "kazár típusú" szörnyeteget !

Az emberiségellenes bűncselekményeknek, nincsen elévülési idejük!

A haladó világ népei nevében követeljük, hogy állítsák az Emberi Jogok Nemzetközi Bírósága elé a cionista gyilkosokat!

„Egyedül a legnagyobb erő sem tehet mindent, nem tehet sokat: egyesített erőknek pedig a lehetetlennek látszó is gyakran lehetséges.”

Megjegyzés

Segítség az oldal, új és régi tagjai részére!

Létrehozó: Automata szerkesztőrobot Okt 12, 2012 at 10:31am. Utoljára frissítette: Szerkesztő Nov 1.

Adjon az Isten - Szebb jövőt!

Petõfi Sándor


MAGYAR VAGYOK


Magyar vagyok. Legszebb ország hazám
Az öt világrész nagy területén.
Egy kis világ maga. Nincs annyi szám,
Ahány a szépség gazdag kebelén.
Van rajta bérc, amely tekintetet vét
A Kaszpi-tenger habjain is túl,
És rónasága, mintha a föld végét
Keresné, olyan messze-messze nyúl.

Magyar vagyok. Természetem komoly,
Mint hegedűink első hangjai;
Ajkamra fel-felröppen a mosoly,
De nevetésem ritkán hallani.
Ha az öröm legjobban festi képem:
Magas kedvemben sírva fakadok;
De arcom víg a bánat idejében,
Mert nem akarom, hogy sajnáljatok.

Magyar vagyok. Büszkén tekintek át
A multnak tengerén, ahol szemem
Egekbe nyúló kõsziklákat lát,
Nagy tetteidet, bajnok nemzetem.
Európa színpadán mi is játszottunk,
S mienk nem volt a legkisebb szerep;
Ugy rettegé a föld kirántott kardunk,
Mint a villámot éjjel a gyerek.

Magyar vagyok. Mi mostan a magyar?
Holt dicsõség halvány kisértete;
Föl-föltünik s lebúvik nagy hamar
– Ha vert az óra – odva mélyibe.
Hogy hallgatunk! a második szomszédig
Alig hogy küldjük életünk neszét.
S saját testvérink, kik reánk készítik
A gyász s gyalázat fekete mezét.

Magyar vagyok. S arcom szégyenben ég,
Szégyenlenem kell, hogy magyar vagyok!
Itt minálunk nem is hajnallik még,
Holott máshol már a nap úgy ragyog.
De semmi kincsért s hírért a világon
El nem hagynám én szûlõföldemet,
Mert szeretem, hõn szeretem, imádom
Gyalázatában is nemzetemet!

A magyar termőföld gyermekeink jövőjének záloga!

Magyarország a magyaroké! Szebb jövőt!

Jantyik János Suttogó

Utolsó ima

 

Tudom jól, hogy nem futhatok, utolér a sorsom,
Kérésemet hallgasd Uram, az utolsót mondom,
Hazámért és Nemzetemért fogom könyörgőre,
Ha élet kell, vedd az enyém, vedd azt legelőre.

Bocsáss meg Jó Uram, hallgasd, amit kérek,
Adj erőt és büszkeséget, most a Magyar népnek,
A gyávaság rabságot szült, magukra maradtak,
Adj vigaszt, és töröld kínját, az igaz Magyarnak.

Bocsáss meg azoknak, kik hitük megőrizték,
Vedd le róluk a rabigát, oly sokáig tűrték,
Védd a harcban Te a jobbját, míg a rosszat vágja,
Légy a kínban, szenvedésben, az igaz barátja.

Emeld fel, ha térdre hullik, ne fordítsd el arcod,
Minden büszke Magyar álmát, most kezeidben tartod,
Megbűnhődtek már elégszer, de megbűnhődnek újra,
Csak ne bízd édes anyaföldjük, sorsát a zsidóra.

Add vissza a Magyar földet, vérünkkel őrizzük,
Valamennyi patkányt, férget, a határáig űzzük,
Szent földedre, csak az léphet, kinek tiszta talpa,
És csak a bátor, csak a szikla, csak az marad rajta.

Bodor Aladár
Magyar Visszhang

Nem kell nekünk a más folyója,
Nem kell nekünk a mások bérce,
Csak magyar hegy és magyar róna,
Ahogy az Isten rég kimérte.
Nem kell nekünk idegen égbolt,
Egy porszeme sem a világnak,
Csak az kell, ami a miénk volt...
Igazságot Magyarországnak!

Szép határunk nem is határ volt,
Hanem Isten ölelő karja.
Helyette most egy szörnyű gyászfolt
Sötétlik az árva magyarra.
De ezt a gyászkövet letesszük.
Hallók hallják, lássák, kik látnak,
Vérünkkel a földgömbre festjük:
Igazságot Magyarországnak!

Szavunk, imánk keljen visszhangra,
Mely zúgva, hullámozva árad,
Határ határnak továbbadja,
Nép a népnek, haza hazának.
Csillag olvassza fénysugárba,
Mely zengő világűrbe vágtat,
Egész Mindenség ezt kiáltsa:
IGAZSÁGOT MAGYARORSZÁGNAK!

Huszár Mária:

Üzenet a nagyvilágba, magyar testvéreinknek.

Haza hívom, akit innen,
elüldözött a hatalom
azt is kit a kaland-vágy vitt el ,
aki szabad és sikeres máshol lett.
Vég-veszélyben van a haza!
Testvér segíts! Gyere haza!

Ezer sebből vérzik,
csonka Magyarország,
kihaló faj vagytok,
a képünkbe mondják.
Vég-veszélyben van a haza!
Testvér segíts! Gyere haza!

Dicső őseinket sorra kigúnyolják,
Szent István királyt lovas bohócnak mondják.
Erőnket, vérünket élősdiek szívják,
megcsonkolt testünket csonkán is gyalázzák.
Vég-veszélyben van a haza!
Testvér segíts! Gyere haza!

Ti, akiknek álmaik
még ma is visszajárnak,
segítsetek, elfogyunk már,
szüksége van rátok a Magyar Hazának.
Vég-veszélyben van a haza!
Testvér segíts! Gyere haza!

A vén öreg Dunának,
a szép szőke Tiszának.
habjai üzenik, most is visszavárnak,
az út mentén ma is fakeresztek állnak.
Vég-veszélyben van a haza!
Testvér segíts! Gyere haza!

A Kárpátok azt súgják,
a néma éjszakában,
hogy amíg magyar él széles e világban,
ne csüggedjetek- csak üzenjetek!
Vég-veszélyben van a haza!
Testvér segíts! Gyere haza!

Magyar jajt sodor a szél,
halld meg Ausztrália, Afrika, Amerika,
egy ősi nép ,mely egyre fogy
élet-halál harcát vívja.
Vég-veszélyben van a haza!
Testvér segíts! Gyere haza!

Te, ki messzi idegenben,
olykor a honvágytól gyötörve,
szabadságot, igazságot találtál,
csak országot cseréltél, nem hazát!
Vég-veszélyben van a haza!
Testvért segíts! Gyere haza!


Mert a magyar bárhol él,
mindig magyar marad,
a széles nagy ég alatt,
hazája csak egy van, itt a Kárpátok alatt,
Vég-veszélyben van a haza!
Testvér segíts! Gyere haza! 

 

Justice for Hungary! - Igazságot Magyarországnak! Nagy - Magyarország mindenek felett

Ébredj magyar!

Ébredjetek magyarok!

Orrbán te legalja hitvány söpredék büdös kommunisták fattya, mocskos címeres gazember, átok szálljon reátok, átkozottak legyetek, mindörökké, örökkön örökké, átkozott legyen minden gyermeketek, unokátok, és leendő unokáitok!

27-év alatt kiraboltátok Magyarországot, elraboltátok a magyar nép vagyonát. Tettétek mindezeket háború nélkül. Nélkülözésbe  a kilátástalanságba és nyomorba taszítottátok az országot!

Remélhetőleg felébred ez a "birka" nép, s elvégzi a tennivalóját, de nektek a kínhalál is kegyelem lenne!


Hozott Isten a megélhetési pártoktól, és a megélhetési politikusoktól független, Pro Hungaria Nemzeti Radikális Portálon!

Isten hozott e földön, az ősi földön, az igazi hazában!

Vesszen Trianon !
Mindent vissza ami a magyar népet megilleti!

"Időzz meg itt, egy pillanatra vándor, s mondj el egy imát, igazi hazánk, Nagy - Magyarország feltámadásáért"

Egy nemzet vár arra a pillanatra, amikor visszaszerezheti jogos jussát. Ha eljön ez az idő, nem számít eszköz, ember, áldozat, hiszen csak egy a cél, Nagy-Magyarország! A világ csodájának, az élet bölcsőjének, a szakrális Kárpát-medencének az egysége a Szent Korona és Boldogasszony Anyánk segítő oltalmazásában, egy hatalmas nemzet, Isten országa, egy szuper nagyhatalom, itt, Európa közepén."
Istenem add meg, s áld meg Nagy-Magyarországot!

"Amíg van magyar, ki nem felejt, amíg van magyar, ki nem nyugszik bele, addig van remény, hogy a szellemben megálmodott, megalkotott és ápolt Magyarország újra elnyeri teljességét és fényességét az Egy Istenben.

Amíg van magyar, velünk az Isten. Amíg van Isten, addig vagyunk és maradunk.

Mindörökkön örökké."


A népszavazás a többségi diktatúra ünnepe

A népszavazáson nem a nép akarata, hanem a többségi akarat érvényesül anélkül, hogy a nép kisebbségbe kerülő tagjainak véleménye is számíthatna. A népszavazás éppen ezért nem a demokrácia, hanem a többségi diktatúra ünnepe.

ISTEN ÁLDJA ÉS SEGÍTSE 
 MAGYARORSZÁGOT!

ÉBREDJ  MAGYAR, SZÓLÍT AZ ISTENED !!!

A PRO HUNGARIA Nemzeti Radikális Portál, a nemzetben gondolkodó  szabad magyarok portálja.

Kedves hozzánk betérő Nemzettestvér!

Ki itt regisztrált tag vagy, mindenki számára megtiszteltetés. Nagy-Magyarország egyetlen nemzeti érzelmű oldalának tagjaként, büszkén képviselheted magyarságodat, nemzeti érzelmedet. Nálunk minden ami szép és jó, ami szívedhez közelálló, megtalálható! Ha szimpatikus részedre a portál, regisztrálj, jöjj közénk, és legyél e büszke Nagy-Magyar közösség tagja! Több  Nemzettárs osztozik, örömödben s bánatodban! Nemzettestvérem, ki élsz e hazában vagy távol a világ bármely részén, magyarként messze idegenben! - pihenj meg itt, egy pillanatra!

Isten, Haza, Család, Nemzet és Hit, Szeretet, Becsület: a magyarság összetartó, megtartó ereje.

Kérek mindenkit, hogy segítsen a Pro Hungaria portálunk népszerűsítésében. Bármerre jár és kel, hirdesse büszkén a portált! A Pro Hungaria Nemzeti portál, minden igaz, magyar ember részére készült. Éljen itt, a csonka hazában, vagy a világ minden táján, ott a messze idegenben! Vigyázz arra, ezen az oldalon, hogy magyarként, soha ne bántsd meg, magyar testvéredet!

Magyar testvérem, érezd jól magad itt, igaz szívű, nemzeti magyarként! Adjon az Isten - Szebb jövőt!
Szeretettel és tisztelettel : A Pro Hungaria portál, hontalan, politikai üldözött szerkesztői köre.

A Pro Hungaria  Nemzeti Portál, a magyar Isten kegyelméből örökké szabad Nagy-Magyarország, az igazi haza, nemzeti portálja. Nincs  törvény, nincs olyan földi erő mely rendelkezhet fölötte! A magyarok Istenének védelme alatt áll. Átok, örök átok szálljon rád, ha ártani próbálsz neki!

"Időzz meg itt, egy pillanatra vándor, s mondj el egy imát, igazi hazánk, Nagy - Magyarország feltámadásáért"

Mi itt, mindannyian igaz magyarok, semmilyen kormánynak, semmilyen egyháznak, semmilyen más erőnek, csak az egy igaz Istennek tartozunk számadással!

Üdvözlettel:  Automata portálszerkesztő

„A NATO háborúba, az Európai Unió a nyomorba taszít!!!

Ébredj magyar! Az ősi föld veszélyben,
Elvész a fajtánk hogy ha nem merünk.
Vélünk az Isten száz csatán keresztül,
Nem veszhetünk el, csak mi győzhetünk.

ÉBREDJ MAGYAR!

A NAPNÁL VILÁGOSABB A CÉL, AMI NEM MÁS MINT A MAGYAR ÉLETTÉR MEGSZERZÉSE A CIONISTA HÁTTÉRHATALOM SZÁMÁRA!
A RECEPT A KÖVETKEZŐ! TASZÍTSD RABSZOLGASORBA, LEHETETLENÍTSD EL, ÉHBÉRREL, ALAMIZSNA NYUGDÍJJAL, MŰKÖDÉSKÉPTELEN EGÉSZSÉGÜGGYEL A MAGYART, ÉS DESSZERTKÉNT AKASSZ A NYAKÁBA INGYENÉLŐ PARAZITÁKAT, UZSORÁSOKAT KORRUPT POLITIKUSOKAT! HA ÖSSZEÁLLT A KOKTÉL SZÜNTESD MEG A JOGBIZTONSÁGOT, BOMBÁZD HOLOKAUSZTTAL, ÜLDÖZD EL CIGÁNYOKKAL, HA BETEG NE GYÓGYÍTSD, VERD SZÉT AZ OKTATÁST, TÁMOGASD A BŰNÖZŐKET A JOGKÖVETŐ POLGÁRRAL SZEMBEN ÉS RASSZISTÁZZ , ANTISZEMITÁZZ ÉJJEL NAPPAL!

AJNÁROZD A BUZIKAT ,TAGADD LE A CIGÁNYBŰNÖZÉST, SZÓRD A KÖZVAGYONT, SZANKCIONÁLJ MINDENT, BÜNTESS BŰNTELENT, ÉS MÁR CSAK VÁRNOD KELL! A MAGYAR ÖNGYILKOS LESZ, MEGHAL BETEGSÉGBEN, MIGRÁCIÓBA KÉNYSZERÜL, ELVESZTI IDENTITÁSÁT, HAGYOMÁNYAIT, ÉLETEREJÉT, BIZALMÁT, NEM REPRODUKÁLÓDIK, DE AZ ELLENE BEVETETT HALÁLOS FEGYVER EGYRE NŐ A CIGÁNY SZAPORULAT MEGÁLLÍTHATATLAN, A PUSZTÍTÁSSAL EGYÜTT!A MAGYARSÁG SZÉP CSENDBEN ELTŰNIK ŐSEI FÖLDJÉRŐL, ÉS MARAD A LÉLEKSIVATAG! CIONISTÁKNAK MEGVAN AZ ÚJ HAZA! A BŰNÖZŐ CIGÁNYOK CIONISTA ZSIDÓVÁ VÁLNAK, ÉS KIIRTATNAK!

EZ NEM VÍZIÓ EZ A VALÓSÁG MAGA!

Mond ki az igazságot, és küzdj érte bátran, büszkén becsülettel!

"Szebb magyar jövendőt adjon a magyarok Istene! Együtt sikerülni fog a Szebb Jövő, ha van szellem, gondolat, erő és kitartás.

Adjon az Isten!

Elrabolt hazánkért, Nagy-Magyarországért, a két zászló igazságáért." -

" Istennel a hazáért, és a szabadságért! "

„Bár úgy tűnik ma, mintha csak a hamisak, gazok és gonoszok számára gyümölcsözne az élet; ne irigyeld őket! Összeomlik alattuk a csalásra épült világ. A jövendő az igazaké. Haladj csak bátran a becsület és tisztesség útján, a jövendő az igazakkal van. Legyetek bátrak és hűségesek egymáshoz és a magyar nemzethez, mert az Úr szereti a bátrakat és a hűségeseket, s megsegíti azokat, akik az igazság útjain járnak.” (Wass Albert)

"Ahol az igazságtalanság igazsággá válik, ott az ellenállás kötelesség! "

"Szabad ország, ahol azt gondolom, amit akarok és azt mondom, amit gondoltam".


Az Emberi Jogok Egyetemes nyilatkozatának 19. paragrafusa (1948) szerint a szólásszabadság elidegeníthetetlen jog.
„Minden személynek joga van a vélemény és a kifejezés szabadságához, amely magában foglalja azt a jogot, hogy véleménye miatt ne szenvedjen zaklatást, és hogy határokra való tekintet nélkül kutathasson, átvihessen és terjeszthessen híreket és eszméket”.Az Európai Emberi Jogi Bíróság egy 1976-os határozata úgy fogalmaz, hogy
„a szólás szabadsága nemcsak azokra az 'információkra' és 'eszmékre' vonatkozik, amelyeket az emberek jó néven vesznek […], hanem azokra is, amelyek bántják, felháborítják vagy zavarják […] a lakosság bármely részét”.

 

"Szebb magyar jövendőt adjon a magyarok Istene! Együtt sikerülni fog a Szebb Jövő, ha van szellem, gondolat, erő és kitartás.

Adjon az Isten!

Elrabolt hazánkért, Nagy-Magyarországért, a két zászló igazságáért." -

" Istennel a hazáért, és a szabadságért! "

Egy nemzet vár arra a pillanatra, amikor visszaszerezheti jogos jussát. Ha eljön ez az idő, nem számít eszköz, ember, áldozat, hiszen csak egy a cél, Nagy-Magyarország! A világ csodájának, az élet bölcsőjének, a szakrális Kárpát-medencének az egysége a Szent Korona és Boldogasszony Anyánk segítő oltalmazásában, egy hatalmas nemzet, Isten országa, egy szuper nagyhatalom, itt, Európa közepén."


Istenem add meg, s áld meg Nagy-Magyarországot!

"Amíg van magyar, ki nem felejt, amíg van magyar, ki nem nyugszik bele, addig van remény, hogy a szellemben megálmodott, megalkotott és ápolt Magyarország újra elnyeri teljességét és fényességét az Egy Istenben.

Amíg van magyar, velünk az Isten. Amíg van Isten, addig vagyunk és maradunk.

Mindörökkön örökké."

 

"Nagy volt hajdan a magyar,
Nagy volt hatalma, birtoka
Magyar tenger vizében hunyt el,
Észak, kelet s dél hulló csillaga."

Petőfi Sándor

Nem csupán hazafias, de keresztényi, sőt emberi kötelesség is immár szembeszállni a világot a szakadék szélére lökdöső, egyre agresszívebb és kiszámíthatatlanabb cionizmussal szemben!

„Aki embernek hitvány, az magyarnak alkalmatlan!”

A magyar nép, Isten kiválasztott népe!

 A magyar nép, Isten megáldott népe, s míg föld a föld, míg világ a világ, földi erő által legyőzhetetlen!"

Botond Mark Karady

Harcolj végre velünk, hulljon le az átkunk,
Szebb magyar jövendő, köszöntsön be nálunk!

 

A magyarok nagy, Jó Istene áldja meg, a világ 15 millió magyarját!

"Ismertessétek az igazságot, s az igazság
szabadokká tészen!"

 

Magyar vagyok, Isten megáldott népének gyermeke!

MAGYAR TESTVÉREM, TUDD AZ ÖRÖK IGAZSÁGOT

A cionista zsidók (a kazárok gyilkos fajtája) és magyarországi kollaboránsaik nagyon jól tudják az igazságot, hogy nem a cionista  zsidó (kazár faj, felvett vallással)  a kiválasztott nép!  Magyar földben dobog Jézus szíve, itt Isten megáldott földjén, éled újra a lelke! Mindenki tudja ezt már a nagyvilágban, s Isten megáldott földjén, a nagy-magyar hazában.

"A magyar nép, Isten megáldott  népe, s míg föld a föld, míg világ a világ, földi erő által legyőzhetetlen!"

A magyar nép hite, és földje, erősebb a gonosznál és követőinél!

Próbálják az  ÁTKOZOTT FAJTÁK megtörni, próbálják megnyomorítani, de évezredek óta  Isten ereje VÉDI, és ŐRKÖDIK  felette!

Légy erős magyar testvérem, hisz közeleg az igazságod! Hamarosan a jó, győzedelmeskedik a gonosz felett, s akkor ér majd véget a szenvedésed! Mert a magyar nép sorsa mindig is Isten kezében volt, lesz és van! Fogalmazhatnánk úgy, hogy a sorsunk Isten szenvedése! S mindaddig így lesz, míg nem győzedelmeskedünk a gonosz és a kiszolgálói felett!

 

Igazság által leszel erős! Az igazság pedig az, hogy az ördög le van győzve!
Ezt soha ne feledjük, bármi is ér minket Isten erős keze mindig felettünk van.

 

"Ideje lenne, hogy kisebbség helyett úgy gondoljunk magunkra, mint a Kárpát-medencei többségre."

"Ahol az igazságtalanság igazsággá válik, ott az ellenállás kötelesség! "

„A gonosz diadalához csak annyi kell, hogy a jók tétlenek maradjanak.”

Ébredj hazám büszke igaz magyar népe, s vedd kezedbe a saját sorsodat!

"Adj, Uram, olyan vezetőket, akik a népért, s nem a népből élnek!..."

 

Wass Albert:

Ébredj, magyar!

Országodon kufárok osztoznak,
rabtartóid leszármazottjai,
s kik raboltak, öltek, véredet vették,
ma mástól rabolt palotákban élnek.

Szétterelnének száz apróka pártba,
hogy szavazatod feldarabolódjon,
s egy kisebbség, fölzárkózva keményen,
uralkodhasson a többség felett.

Gyermekeid lelkéből már kiöltek
tisztességet, Istent és Hazát.
Volt kínzólegények demokráciára
tanítják ma az unokát.

Szabadságról rikácsol a lopó,
a fosztogató igazságról fecseg,
s aki kifosztott, ma igazságról kesereg.


      

EURÓPAI UNIÓ-IMF: = A cionista zsidó bűnszövetség, nem a mi érdekünk, nem a mi életünk! Mindent tönkre tettek, ami magyar! Lépjünk ki a mocsokból!

 "El innen rablók, ez a mi hazánk!"

 

„Egyedül a legnagyobb erő sem tehet mindent, nem tehet sokat: egyesített erőknek pedig a lehetetlennek látszó is gyakran lehetséges.”

                                    MINDENT VISSZA!

"Uram, tudd meg, hogy nem akarok élni,
Csak magyar földön és csak magyarul;
Ha bűn, hogy lelket nem tudok cserélni,
Jobb is, ha szárnyam már most porba hull;
De ezt a lelket itt hagyom örökbe
S ez ott vijjog majd Kárpát havasán
És belesírom minden ősi rögbe:
El innen rablók, - ez az én hazám!"
/Sajó Sándor/"Jöttök és eltapostok, felállok újra,
repülhet száz irányból felém a kő.
Hófehér fényben izzik lelkemnek útja,
lángol a bennem élő ősi erő."

"Reménytelen csak az istentelen lehet. Neked nem reménykedned kell, reményt adnod kell!"

 

Jelenleg ennek a hazug, embertelen világnak az utolsó perceit éljük. A teljes összeomlás közelebb van mint gondolnánk de a vég váratlanul mint egy mindent elsöprő vihar fog érkezni.

A  cionista  zsidók, a kollaboráns kufárok, a nép, haza és nemzetárulók is hamar rájönnek, hogy a lopott, rabolt  vagyont, az aranyat, a gyémántot és a pénzt, nem lehet megenni!

“Én vagyok a világ világossága. Aki követ, nem jár többé sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága.”

Jézus Krisztus

                             Adjon az Isten MAGYAROK !

 

Nagy-Magyarország alapköve a Tiszta Erkölcs.


Kérjük együtt az Urat, hogy hozza el nekünk a kufárokat a templomból kiűző Jézus Krisztus igazságát, tudva, hogy hazánk és nemzetünk eljutott arra a pontra, ahonnan elmozdulva már csak elpusztulni vagy újjászületni lehet.
Legyen az elkövetkező  évek, az erős, egységes, élni akaró nagy magyar nemzet világra jövetelének évei, s ahogyan kétezer évvel ezelőtt megváltója született a világnak, úgy szülessen újra Európa eddigi védelmezője, magára találásának záloga itt, a Kárpát-medencében!

Isten áldása szálljon Nagy - Magyarországra!

"Nem az a hatalmas aki üldöz, hanem a büszke magyar nép fiai, akiket idegenbérenc, haza és nemzetáruló, nemzetidegen kollaboráns kufárok üldöznek.

De nem lesz mindig így!

"Vigyázzatok nagyon, haza és nemzetáruló kollaboráns nemzetidegen kufárok, mert ítél a magyarok Istene!
S ítéletének, a magyar nép lesz a végrehajtó ereje.

 

                  Érted élünk drága hon, vesszen Trianon!

„Ami Trianonban történt, és ami azt követően, 90 éve történik, az az önrendelkezési jog súlyos megsértése. Önrendelkezési jog nélkül nem lehet a szabadságjogokkal és a demokratikus politikai jogokkal élni. Ide tartozik a hazához való jog"…

Ezért a nemzet vár arra a pillanatra, amikor visszaszerezheti jogos jussát. Ha eljön ez az idő, nem számít eszköz, ember, áldozat, hiszen csak egy a cél, Nagy-Magyarország! A világ csodájának, az élet bölcsőjének, a szakrális Kárpát-medencének az egysége a Szent Korona és Boldogasszony Anyánk segítő oltalmazásában, egy hatalmas nemzet, Isten országa, egy szuper nagyhatalom, itt, Európa közepén."
Istenem add meg, s áld meg Nagy-Magyarországot!


                   Ébredj magyar! - Szólít az Istened!

Isten megáldott földje Nagy-Magyarország, az igazi hazád!

Isten hozott újra itthon benneteket, jogtalanul elszakított határon túli (Székelyföld-Erdély-Felvidék-Kárpátalja-Délvidék-Őrvidék) kedves magyar Testvéreim!


A jövő arról kell szóljon, hogy visszaszerezzük az igazi hazánkat, Nagy-Magyarország, Isten által megáldott, büszke földjét is!

"Nagy-Magyarország volt, van és lesz!"
Adjon az Isten - Szebb magyar jövőt, minden igaz, nemzeti érzelmű magyarnak!

 


"Tudd meg oh ember, e helyen Nagy-Magyarország vérrel, könnyel és verejtékkel megszentelt földjén állasz."

2004.12..05. A szégyen napja.:
"..és nem lehet még egyszer, hogy nemmel szavazzon magyar a magyarra. Testvér árulja el, a testvért. Ezt üzenem a magyar magyaroknak, kik még tudják, hogy a nemzet, mit jelent."

Beszéljünk róla, s mindig gondoljunk reá, tegyünk érte,
hisz Nagy - Magyarország az igazi hazánk!
Igaz magyar ember számára, csak egy haza létezik: Nagy-Magyarország!
Igaz hazám, fél, retteg Tőled a világ gyarló népe, s a gyáva kufár, Európa!

- A magyar Isten nevében, mindent vissza! - ami e népet, jogosan megilleti!

Isten áldja, Nagy - Magyarországot!

"Magyarország egy olyan kalitka, amelyből egyszer még egy gyönyörű madár fog kirepülni. Sok szenvedés vár még rájuk, de egész Európában, páratlan dicsőségben lesz részük. Irigylem a magyarokat, mert általuk nagy boldogság árad majd az emberiségre. Kevés nemzetnek van olyan nagy hatalmú őrangyala, mint a magyaroknak, és bizony helyes lenne erősebben kérniük hathatós oltalmát országukra!"


Magyar vagyok.....................................
..........................................Magyarnak születtem!

Isten népének, vagyok a gyermeke! Annak a nemzetnek a fia, mely évszázadok alatt vált edzetté, igazi nemzetté a sok génhibás, agyonselejtezett, poshadt néptömeg között. Tudom, hogy mit érek, és tudom, mennyit ér a nemzetem. Már az a puszta tény, hogy Európa közepén élünk, megmutatja, hogy a legfontosabb nemzet vagyunk. A szív is a test közepén van. Ha nincs szív, nincs élet. Mondják, hogy kevesen vagyunk. De mihez képest ? Én a minőség híve vagyok, nem a mennyiségé. Attól lett naggyá nemzetem, hogy mindig hitte ezt. És ha kellett, harcolt érte. A magyar kebelben magyar szív dobog. A világon, egyedülállóan, annak a népnek vagyok a gyermeke: ki, saját népével, véreivel határos! Aki ezt nem érti és nem értette, azt kitaszította magából a nemzet. A NEMZET. Mert mi azok vagyunk, nagybetűs nemzet.  A MAGYAROK!


Kerecseny János:
Fiamnak

Véssél be, ó, két szót szívedbe,
Csak két szót jegyezz meg, kis fiam:
E két szó él a magyar szívekbe'
Mint a Himnusz, a Honfi Dal. -
Ez legyen hő imája szádnak:
Igazságot Magyarországnak!

Tudd meg, hogy e két szó mit jelent:
Nagy, történelmi ezredévet,
A kifosztott, kirabolt jelent,
Hol a magyar süketen réved -
S legyen legszebb imája szádnak:
Igazságot Magyarországnak!

Jelenti, hogy: a Tátra másé
Árpád útja, Verecke völgye,
Ahol élt ama hős Csák Máté, -
S másé ma Erdély minden tölgye.
S legyen hát hő imája szádnak:
Igazságot Magyarországnak!

Tudd meg, hogy másé Dévény földje,
Kolozsvár, Kassa, Pozsony, Arad,
Másé a Bánát szent göröngye:
A folyó, a völgy és a bércfalak...
S legyen hát hő imája szádnak:
Igazságot Magyarországnak!

Szívedben e két szó dobogjon,
Ajkad zászlaján ez lobogjon,
Hogy esztelen, elvakult hordák
Szép hazádat feldarabolták!
S legyen vádló imája szádnak:
Igazságot Magyarországnak!

És gondoljál mindig reája,
Mint keresztény - a keresztfára.
De ököllel, s fogcsikorgatva:
A gyászos trianoni napra!
S legyen leghőbb imája szádnak:
Igazságot Magyarországnak!

És hirdesd bátran, dacos ajakkal,
Hogy szívedben csak két szó sarkall,
Hogy feledni te nem tudsz soha,
Hogy éget a bosszú láng-bora.
S legyen bátor imája szádnak:
Igazságot Magyarországnak!

S ha jön a leszámolás napja,
Veszett tigrissé válj e napra!
S omló véred hullása árán,
Keresztül millió hullák várán.
Szerezzél diadalt hazádnak
S igazságot Magyarországnak!

Magyar Testvéreim!

A NEMZET TEMPLOMÁT CSAK ÚGY LEHET FELÉPÍTENI, HA KÖZÖS ERŐVEL ÉS ÖSSZEFOGÁSSAL SZOLGÁLJUK A HAZA ÉRDEKEIT.

A békét fakasztó tiszta forrás felé

„ Áldott légy te, habfehér galamb,
Ki mint a gyermek éjek poklain
Szálltál felénk, rémségről mit sem tudva,
S kezed kinyújtva
Rebegted el a régfeledett jelszót: szeretet...!”
( Wass Albert: Ültünk a romokon )

Nemzetünknek eme tavaszébresztő hangulatában szükségesnek véljük, hogy meghallgassuk azon vezéregyéniségeink eszméit, akik már korábban ráéreztek a romokban heverő haza gyászos hangulatából kivezető út felépítésének fontosságára. Ezek az emberek most azon fáradoznak, hogy a Jobbik Magyarországért Mozgalmat egységessé, életerőssé formálják, hirdetve, hogy csak így lehetséges a Haza a Magasban gondolatát megvalósítani.
Jelen esetben a Magunkfajták támogatta tömörülés egységéről beszélek, amikor a fent említett író gondolatát idézem. Szükségünk van Wass Albert író-költő hagyatékából meritkeznünk, mert csak így leljük meg az általunk oly hőn keresett békességet. Elsősorban lelki békességre lenne szükségünk, hogy megteremthessük magunk körül is az isteni békességet. Hol állunk mi ettől a békességtől? Örvendetes dolog lenne, ha mindenki ekképpen köszönne társának: Áldás, békesség!, vagy miként az erdélyi kálvinisták gyakorolják: Békesség Istentől! Erre a békességre lenne szüksége mindannyiunknak! Megfeledkezünk arról, hogy ha ez az Istentől kapott békesség hiányzik belőlünk, akkor ez nélkül egy tapodtat sem mozdulhatunk a helyes úton, ez nélkül nem kezdhetjük el a békességes, szebb jövőt építeni. Ugyancsak Wass Albert tanításaiból tudjuk, hogy a békességet csak jóindulatból lehet felépíteni ezen a világon.


A Békesség Házát csak úgy lehet felépíteni, ha mindannyian, közös erővel és összefogással igyekszünk a haza érdekeit minden érdek előtt első sorba helyezni!
Ismernünk kell Krisztus Urunknak a két legfontosabb tanítását: Szeresd az Urat, a te istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből! Ha nem a mi Urunkat és Teremtőnket szolgáljuk, ha idegen isteneknek hódolunk, akkor a mi útjaink hamar a pokol tüzénél torkollanak majd. Mikor vesszük már észre, hogy számunkra az egyedüli járható út, az igazság útja, mely már az ősmagyar hitvilágban élt, létezett. Ezt az utat apáinktól, dédapáinktól szent örökségként kaptuk, vigyáznunk kell rá! Milyen lélekkel állunk meg a közeljövőben a Hősök-terén, történelmünk nagyjai előtt, amikor tudjuk, hogy nem vagyunk méltó őrizői a reánk hagyott örökségnek?!
A második legfontosabb parancsolat, mit Krisztus tanított: Szeresd felebarátodat, mint önmagadat! Ki az, aki a saját érdekeiről képes lemondani embertársa javára? Ha embertársunkat nem szeretjük, hogyan szeretjük az Istent? Ha Istent nem tudjuk igazából szeretni, hol marad a többi igaz ügyben tett szolgálatunk?! Hogyan képzeljük a hazáért tett szolgálatunkat?!
Ne gondoljuk, hogy elég az, ha pusztán jó kapitányt választunk a hajó kormányzására! Hol van a legénység, mely képes lenne megsegíteni a zátonyra futott hajót?! A kapitány sem képes önerejéből átvinni hajónkat a Dicsőséges Túlsó Partra. Ne gondoljuk, hogy közös erő nélkül, hitevesztetten győzni fogunk a gonosz szellemekkel szemben! A magyarok hite bármely gonosz erővel szemben képes győzedelmeskedni, csak ahhoz az szükséges, hogy a Magunkfajták egy akarattal higgyünk a Magyar Ügy Megváltási Tervében.
Az idegen erőkkel szemben csak úgy fogunk győzedelmeskedni, ha egymást segítve, közös érdekeinket előtérbe helyezve igyekszünk feltámasztani a Magyar Ébredés ügyét, meg nem engedve magunknak, hogy hajónk meglévő kincseit még jobban szétzüllesszék az idegen hatalmak. Amint meglátják rajtunk, hogy gyengül a hitünk, erőtlenedik tettrekészségünk, rögtön fölényben érzik magunkat, azonnal teljes győzelmet aratnak fölöttünk. Ezt a pogány-feltámadást nem szabad Magyar Földön megengedni! Ennek az ördögi-cionizmusnak Szép Hazánkban nem szabad teret engedni!
Isten minket úgy segéljen, ahogyan szolgáljuk a közös ügy szent érdekeit!

Egységben az erő! Kitartás! Szebb Magyar Jövendőt Mindannyiuknak!

"Magyar számomra az, akinek fáj Trianon. Aki testvérének érez egy 56-ost. Magyar, akinek 2004. december 5-én éjjel nem jött álom a szemére. Akinek összeszorul a szíve, ha megtaposnak egy magyar zászlót, ha felakasztja magát egy tönkretett gazda, ha csődbe megy egy tisztességes hazai kisvállalkozás. Aki nem tud belenyugodni abba, hogy bár a magyar fiatalok akarják a legtöbb gyermeket Európában, mégis a legkevesebb nálunk születik, hogy a magyar föld külföldiek kezébe vándorol, hogy hazánkat gyarmatosítják, és hogy a magyar embert rabszolgának szánják a saját hazájában. Akinek a Gyurcsány és Orbán átkozott, örökre megátkozott, kollaboráns, nép, haza és nemzetáruló, gazember kormányok, ország és nemzet rombolásából nem csak az anyagi, hanem a lelki-szellemi pusztítás fáj igazán. És aki hisz egy szebb jövőben, aki hisz Magyarország feltámadásában, a Szent Koronában.

Magyar az, aki sajátjának érzi mindezt a szenvedést. Aki vállalja. Aki rálép a magyar Golgotára, és aki aztán vállaira veszi a magyarság keresztjét. Ehhez képest egy igazolvány vagy egy szépen megfogalmazott mondat semmivé foszlik, hiszen semmit sem ér. Amikor élet-halál küzdelme zajlik, amikor saját sorsunk és gyermekeink jövője a tét, nincs lehetőség jótékony semlegességre. Élet és halál áll szemben egymással. Centrum és közép nem létezik, azt csak a halál találta ki. Magyarnak születni most kevés, beszélni róla még kevesebb, tetteink és vállalásaink döntenek rólunk. Az én felfogásomban nem az a magyar tehát, aki állampolgára ennek a csonka hazának, még kevésbé az, aki csupán szavak szintjén vállal közösséget.

Magyar az, aki magyarként ébred fel reggel, magyarként lélegzik egész nap, hogy aztán magyarként térjen este nyugovóra."

Ezt a magyart kívánom keblemre ölelni  2016. évben, a győzelem estéjén!


   "Nemzettestvérem!

Ki élsz itt, e csonka hazában, vagy elszakított testvéri részeinken, vagy távol a messze idegenben, itt, az igaz magyarok szabad és büszke földjén, otthonra, hazára és nemzetre találtál...
...hosszú útról érkeztél ide, végleg haza,
itt van egy csendes hely, egy kicsiny szoba.
Ahová befér a szeretet, ez a béke, s a magyar igazság otthona.
Egy hatalmas ország Nagy-Magyarország, a végleges haza!"

Ha itt azt érzed, hogy megremeg a kezed, ha a meleg veríték önti el homlokod, ha szíved gyorsabban dobog, tudd, hogy megérkeztél az igaz magyarok földjére!

Isten hozott, a Pro Hungaria portálon!

"Szálljon áldás, békesség, örökké e portálra, és a portál tagjaira!"

 

"Minden becsületes szívnek legszentebb a hon."

 

Áldd meg, Isten, a magyart itthon és a világ minden táján!

 Ha nem győzzük le a közönyt, a kishitűséget, ha azt várjuk, mások tegyék azt, ami a mi dolgunk, mások vonuljanak, tüntessenek helyettünk, ne is reméljünk eredményt.

Ha most, mielőtt igazán elkezdődne, már fel is adjuk a harcot, ne álmodjunk szebb holnapot, gyermekeink elmenekülnek, szétszélednek a világba, elfogyunk e tájról, s száz év múlva már legfentebb a sírok árulkodnak arról, hogy egyszer valamikor éltek itt magyarok.

Tisztelettel:  - a Portál szerkesztője egy Hontalan
Kelt. az Úr 2008. esztendejében, Szent György havának 16. napján

A legalja, a mocsok, a milliószor megátkozott, undorral megvetett hitvány söpredék....

Ti ócska mocskos csaló, hazug, tolvaj, néprabló, haza és nemzetáruló, mélységes undorral megvetett kollaboráns gazemberek, hitvány söpredék, és a megélhetési kommunista, posztkommunista, liberális, cionista sleppetek. 25-év alatt kiraboltátok Magyarországot, elraboltátok a magyar nép vagyonát. Tettétek mindezeket háború nélkül. Nélkülözésbe  a kilátástalanságba és nyomorba taszítottátok az országot! Remélhetőleg felébred ez a "birka" nép, s elvégzi a tennivalóját, de nektek a kínhalál is kegyelem lenne!

Teljes vagyonvesztés terhe mellett, életfogytiglan, börtönökbe, munkatáborokba veletek.

Átok szálljon reátok, átkozottak legyetek, mindörökké, örökkön örökké átkozott legyen minden gyermeketek, és leendő unokáitok, mindaddig, míg magyar földön élnek!

MOCSKOS GAZEMBEREK!

- a magyar nép ellen elkövetett  bűneitekért, megfogtok fizetni!

A magyar nép és az emberiségellenes bűncselekményeknek, nincsen elévülési idejük!

Ha több milliárddal buktok le akkor is hazudtok, ha egy korsó sörrel, akkor is.

Mindig!

Csak este nem hazudtok, mert csalni, lopni és rabolni is kell valamikor...

Ezektől az ide-oda hajlongó, bármilyen segget kinyaló, Magyarországi magyarosított nevű, egykor még kommunista-liberális, ma már cionista kollaboráns  hitvány (kazár típusú "zsidó") megélhetési,  magát "politikusnak" nevező söpredéktől semmit sem remélhet, sem a magyar nép, sem pedig az elszakított testvérrészeinken élő magyar testvéreink!

A bolsevikkommunizmus, a maga cionista vezető elitjével, internacionalista nemzetellenességével és barbár materializmusával esszenciálisan semmiben nem különbözik a mai cionista háttérhatalom vonalától.

De hagyjuk álmodni a gonoszt, hisz mindannyian tudjuk, hogy sorsa megvagyon írva már!!!

A történelem ismétli önmagát s minden diktatórikus hatalom egyszer bevégeztetik!

Hamarosan ennek lehetünk tanúi, mi, igaz emberek!

Ha hánynod kell, magyar testvérem, kérlek ne a magyar anyaföldre tedd!
Ezeknek egy WC is megfelel!

A cionizmus és a posztkommunizmus, mai és egykori, kollaboráns, megélhetési, haza és nemzetáruló szolgálói.....

Közeleg az az idő, amikor a magyar nép, a magyar haza, és a magyar nemzet kollaboráns árulóinak nem lesz kegyelem!

"Ha egyszer az emberek rájönnek, kik önök valójában, rövid időn belül lerohanják majd a  parlamentet, és felkötik önöket!

És igazuk lesz! 

Ez a kormány egy rabló intézmény. Az adózás pedig az a lehetőség, melynek révén a politikusok és bürokraták ellophatják az állampolgárok pénzét, hogy szégyenletes célokra költsék.”

"A kínhalál mindezeknek (kommunisták, poszt-kommunisták, liberálisok és cionisták) kegyelem, akik ilyen sorsra juttatták a magyar népet! Büntesse a magyarok Istene mindegyiket, a magyarság elleni bűneiért, tetteiért. Örök szenvedésre ítéltessen mindegyik, nép, haza és nemzetáruló rabló, kollaboráns   gazember!  "

Teljes vagyonvesztés terhe mellett börtönökben, munkatáborokban, kőbányákban fogtok elpusztulni!

Mocskos gazemberek, átok szálljon reátok, átkozottak legyetek, mindörökké, örökkön örökké, átkozott legyen minden gyermeketek, és leendő unokáitok, mindaddig, míg magyar földön élnek!

 

Fórum

Migráns hírek!

Szerkesztő kezdeményezte. Utolsó válasz Szerkesztő Nov 2 által. 31 Válasz

Magyar ünnepeink és megemlékezések:

Automata szerkesztőrobot kezdeményezte. Utolsó válasz Szerkesztő Nov 2 által. 74 Válasz

Programajánló Nemzeti Radikálisok részére:

Automata szerkesztőrobot kezdeményezte. Utolsó válasz Szerkesztő Okt 31 által. 313 Válasz

Őstörténet és Honfoglalás

Automata szerkesztőrobot kezdeményezte. Utolsó válasz Szerkesztő Okt 31 által. 167 Válasz

Külföldi hírek:

Automata szerkesztőrobot kezdeményezte. Utolsó válasz Szerkesztő Okt 30 által. 1551 Válasz

 
 
 

Drága Szentlélek, jöjj, segíts!!

A Pro Hungaria Nemzeti Radikális Portált készítette

Hontalan Marci

Magyar vagyok,  Isten népének, a magyar népnek  büszke, hontalan gyermeke...annak a fajnak vagyok a képviselője, mely  jobbá formálja a világot. Magyar vagyok de sohasem éltem sem Európában, sem Magyarországon. Nem vagyok magyar állampolgár. Magyar földre majd akkor lépek először, ha a népet szolgáló igaz magyar kormánya lesz Magyarországnak.

 

 


 
Jöjj el közénk újra!


Istenünk, kérünk,
Jöjj el közénk újra,
Készíts fel minket
A végső háborúra!

Erősíts meg minket
Keresztény hitünkben,
Szent István szellemét
Éleszd fel szívünkben!

Vezesd Országodba
Megtévesztett néped,
Magyar Messiásként
Áldozd velünk véred!

Harcolj végre velünk,
Hulljon le az átkunk,
Szebb magyar jövendő
Köszöntsön be nálunk!

Utolsó nemzedékként,
Kivérezve szenvedünk.
Nincs már idő könyörögni!
Segíts! Vagy elveszünk...Légy büszke reá, hogy Magyarnak teremtett az Isten!

Sajó Sándor :
Magyar ének

Mint egykor Erdély meghajszolt határán
A fölriasztott utolsó bölény,
Úgy állsz most népem, oly riadtan, árván,
Búd vadonának reszkető ölén;
És én, mint véred lüktető zenéje,
Ahogy most lázas ajkadon liheg,
A hang vagyok, mely belesír az éjbe
És sorsod gyászát így zendíti meg:

Két szemem: szégyen, homlokom: gyalázat,
S a szívem, ó jaj, színig fájdalom...
Mivé tettétek az én szép hazámat?
Hová süllyedtél pusztuló fajom?
Fetrengsz a sárban, népek nyomorultja,
Rút becstelenség magad és neved, -
Én mit tegyek már?... Romjaidra hullva
Lehajtom én is árva fejemet.

Laokoon kínja, Trója pusztulása
Mesének oly bús, sorsnak oly magyar;
A sírgödör hát végképp meg van ásva?
A Föld mely ápolt, most már eltakar?
Búm Nessus-ingét nem lehet levetnem,
De kínja vád, s a csillagokra száll,
Ha végzetem lett magyarrá születnem
Magyarnak lennem mért oly csúf halál?

Nemzet, mely máglyát maga gyújt magának
És sírt, vesztére, önszántából ás,
Hol száműzötté lett a honfibánat
És zsarnok gőggé a honárulás,
Hol a szabadság őrjöngésbe rothad,
Megváltót, s latrot egykép megfeszít,
Hol szívet már csak gyávaság dobogtat, -
Ah, rajtunk már az Isten sem segít!

Pattogva, zúgva ég a magyar erdő,
Az éjszakába rémes hang üvölt,
Lehullt az égről a magyar jövendő,
Milljó göröngyre omlik szét a föld;
De bánatomnak dacra lázadása
- Mint őrület, mely bennem kavarog -
Fölrebben most is egy-egy szárnycsapásra,
Még nem haltam meg, - élni akarok!

A mindenségbe annyi jaj kiáltson,
Ahány magyar rög innen elszakadt;
A tíz körmömmel kelljen bár kiásnom,
Kiásom a földből a holtakat:
Meredjen égnek - körül a határon
Tiltó karjuknak végtelen sora
S az ég boltján fenn lángbetűkkel álljon
Egy égő, elszánt, zordon szó: soha!

Soha, soha egy kis göröngyöt innen
Se vér, se alku, se pokol, se ég -
Akárhogy dúl most szent vetéseinkben
Idegen fajta, hitvány söpredék:
E száz maszlagtól részegült világon
Bennem hitvallón egy érzés sajog:
Magyar vagyok, a fajomat imádom
És nem leszek más, inkább meghalok!

Uram, tudd meg, hogy nem akarok élni,
Csak magyar földön és csak magyarul...
Ha bűn, hogy lelket nem tudok cserélni,
Jobb is, ha szárnyam már most porba hull:
De ezt a lelket itt hagyom örökbe,
S ez ott víjjog majd Kárpát havasán,
És belesírom minden ősi rögbe:
El innen rablók, - ez az én hazám!

És leszek szégyen és leszek gyalázat
És ott égek majd minden homlokon,
S mint bujdosó gyász az én szép hazámat
A jó Istentől visszazokogom;
És megfúvom majd hitem harsonáit,
Hogy tesz majd Isten gyönyörű csodát itt:
És bölcsővé lesz minden ravatal, -
Havas Kárpátoktól kéklő Adriáig
Egy ország lesz itt, egyetlen, s magyar.

 

"És lészen csillagfordulás megint
és miként hirdeti a Biblia:
megméretik az embernek fia
s ki mint vetett, azonképpen arat.
Mert elfut a víz és csak a kő marad,
de a kő marad."

Jézus a zsidóknak
"A sátán az atyátok, és atyátok kedvére igyekeztek tenni, aki kezdettől fogva gyilkos, nem tartott ki az igazságban, mert nincs benne igazság. Amikor hazudik, magából meríti, mert hazug, és a hazugság atyja."
(János evangéliuma 8.44)

A magyar Isten adta már a kardját, egy vezér kell ki felemelheti. S akkor dől el, hogy mégis mit is ér a népe.
Így volt ez, régen is. A szavak érthetőek egy ideig. De ha a kollaboránsok nem hallják, vagy nem is akarják hallani a nép szavát, akkor körbe kell hordozni Isten kardját és a nemzeti radikálisok zászlaját.
...és ha elég sokan vagyunk alatta, akkor lobogjon Árpád lobogója a Szent Korona felett!

Jöjj Szentlélek, égi tűz,
Tisztítsd meg szívünk,
Gyújtsd lángra hamvadó hitünk!
Jöjj Szentlélek, és taníts
Igaz úton járni,
Hű szívvel szolgálni!
Jöjj Szentlélek, Te vezess
Utunkon a célig,
A hitharcban végig!
Jöjj Szentlélek, éltünk fénye,
Napunk vagy Te, fölkelő:
Újjá szülő szent Erő!

Esztergályos Erzsébet:
Légy fénysugár!

Légy fénysugár az élet útján!
Légy fénysugár sötét helyen!
Engedd be Jézust, ha kopogtat,
Hadd lehessen mindig jelen!
Légy fénysugár az élet útján!
Légy békesség követe!
Vigyed a jó hírt szerteszét!
Légy a szomorú öröme!
Légy fénysugár az élet útján!
Légy tiszta fény a partokon!
Járj Mestered lábnyomában,
Hogy győzhessél a harcokon!
Légy fénysugár az élet útján!
Légy jótevő, amíg lehet!
Orcáját így megláthatod,
Jutalmat kap, aki szeret.
Légy fénysugár az élet útján!
Légy fénysugár sötét helyen!
Engedd be Jézust, ha kopogtat,
Hadd lehessen mindig jelen!

 

Jézus Krisztus az Út.

Ő a Fény és az Élet, a Kenyér és a Víz, a Kezdet és a Vég, a Feltámadás és az Élet, a világ Szabadítója, az Igazság és az Út.

 

 

Jöjj Szentlélek, mennyekbõl,
Hószín galamb Istentõl,
Áldott égi szeretet,
Töltsd be árva szívemet!

Ó, Szentlélek, drága fény,
Téged bírni vágylak én!
Jöjj, foglalj el teljesen
E csodás szép ünnepen!

Szép tavasznak reggelén
Tündököljön hit, remény:
Hogy te ápolsz engemet,
S mennybe viszed lelkemet!

 

A Szentlélek

Még sok mondani valóm volna a számotokra de most még nem tudjátok elviselni. Amikor pedig eljön az igazság Lelke, õ elvezet majd titeket a teljes igazságra, mert nem magától fog szólni, hanem azt fogja mondani, amit hall, és az eljövendõ dolgokat hirdeti nektek. János 16,12-15

Amikor pedig eljön az igazság Lelke, õ elvezet majd titeket a teljes igazságra, mert nem magától fog szólni, hanem azt fogja mondani, amit hall, és az eljövendõ dolgokat hirdeti nektek. (Jn.16,13)

A Vigasztaló pedig, a Szentlélek, akit az Atya küld az én nevemben, megtanít majd titeket, mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit mondtam nektek. János 14,26

A Lelket ki ne oltsátok! A prófétai beszédet meg ne vessétek! Mindent vizsgáljatok meg; ami jó, azt tartsátok meg! Mindenfajta rossztól óvakodjatok! I.Tesszaloniki 5,19-22

Azért mondtam mindezt, hogy meg ne botránkozzatok. Ki fognak zárni benneteket a zsinagógákból, sõt eljön az az óra, amikor mindaz, aki meg öl titeket, szolgálatot vél tenni az Istennek. Azért teszik ezt mert nem ismerték meg sem az Atyát, sem engem. (Jn. 16,1-3)

"Szeretteim!

Ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket, vajon Istentõl vannak-e, mert sok hamis próféta áradt ki a világba. Errõl ismerhetjük meg Isten Lelkét: Minden lélek, amely vallja, hogy Jézus Krisztus testben eljött, Istentõl van. És minden lélek, amely nem vallja Jézust, nem Istentől van. Az Antikrisztusé az, akirõl hallottátok, hogy eljön, és már most a világban van." (1Ján 1,1-3)

Bodor Aladár
Angyal szállt az égbe

Káprázatos, fényes éjbe'
Egy új angyal szállt az égbe.
A többiek körülvették,
Becézgették, kérdezgették.
Adtak neki fehér szárnyat,
Kis kezébe rózsaszálat
S örvendezve vezették be
Az alkotó Úr elébe

Ült az Úr a fényes trónján,
S mint a nap a magyar rónán,
Szelíd szemmel nézett szerte
Az angyali szent seregre.
Az új angyalt megcsókolta.
A szívéhez odavonta
S figyelemmel meghallgatta.
Mit kíván az új angyalka:

"Kérlek szépen, jó Istenem,
Hogy a földre jöjj le velem!
Országok közt egy országban,
Ahol fájó, nehéz gyász van:
Gyűlölködő kósza népek
Minden álmot összetéptek:
S azóta gyermek, s atyja
Egymást nem is csókolhatja!

Az élete csak gyötrelem,
Kertje, földje könnyet terem.
Erdeiben rablók járnak,
Törnek-zúznak: fákat vágnak
Hősök sírját eke szántja,
A szent rögöt meg nem szánva.
Szegény ország szemfedőjét
Hamis kezek már megszőtték.
Szépen kérlek, jó Istenem,

Jöjj a földre még ma velem!
Csak egy röpke pillanatra,
Csak egy nyári virradatra!
Hisz' az én jó édesanyám
Is ott lakik a Hargitán,
A kenyere száraz, barna,
Könnyekből van a só abba'!"
Míg az Úrnak szelíd arcát

Bárányfelhők takargatták:
A szemével messze nézett,
Nézte a nagy földi képet.
Lenézett a Tisza-tájra,
Marost-szülő Hargitára
S azt súgta a kis angyalnak:
"Lesz még napja a magyarnak! "

Pósa Lajos:
Verje meg az Isten

Verje meg az Isten,
Veretlen ne hagyja,
Ki magyar létére
Magát megtagadja.

Szabadságunk fáját
Fosztja, – fosztogatja,
Leveleit, virágait
A viharnak adja.

Verje meg az Isten,
Nem egyszer, de százszor,
Ki magyar létére
Idegenhez pártol.

Ősi jussát önként
Idegennek dobja,
Kincseinket egy más fajnak
Kincstárába hordja.

Verje meg az Isten
Minden kis dolgába;
Ki magyar létére
Egy más faj szolgája,

Mást érez és mást mond
Talpnyaló nyelvével,
Háromszínű lobogónkat
Ronggyá tépi széjjel.

Verje meg az Isten
Ki a magyart bántja,
Ki magyar létére
Száz örvénybe rántja.

Verje meg, verje meg
Minden haragjával!
Júdásszerű két kezének
Tüzes ostorával!

 

 

Papp-Váry Elemérné
(Sziklay Szeréna)
HITVALLÁS

Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában,
Hiszek egy isteni örök igazságban,
Hiszek Magyarország feltámadásában.

Ez az én vallásom, ez az én életem,
Ezért a keresztet vállaimra veszem,
Ezért magamat is reá feszíttetem.

Szeretném harsogni kétkedők fülébe,
Szeretném égetni reszketők lelkébe,
Lángbetűkkel írni véres magyar égre:

Ez a hit a fegyver, hatalom és élet,
Ezzel porba zúzod minden ellenséged,
Ezzel megválthatod minden szenvedésed.

E jelszót, ha írod lobogód selymére,
Ezt, ha belevésed kardod pengéjébe,
Halottak országát feltámasztod véle.

Harcos, ki ezt hiszed, csatádat megnyerted,
Munkás, ki ennek élsz, boldog jövőd veted,
Asszony, ki tanítod, áldott lesz a neved.

Férfi, ki ennek élsz, dicsőséget vettél,
Polgár, ki ezzel kélsz, új hazát szereztél,
Magyar, e szent hittel mindent visszanyertél.

Mert a hit az erő, mert aki hisz, győzött,
Mert az minden halál és kárhozat fölött
Az élet Urával szövetséget kötött.

Annak nincs többé rém, mitől megijedjen,
Annak vas a szíve minden vésszel szemben,
Minden pokol ellen, mert véle az Isten!

Annak lába nyomán zöldül a temető,
Virágdíszbe borul az eltiport mező,
Édes madárdaltól hangos lesz az erdő.

Napsugártól fényes lesz a háza tája,
Mézes a kenyere, boldogság tanyája,
Minden nemzetségén az Isten áldása.

Magyar! te most árva, elhagyott, veszendő,
Minden nemzetek közt lenn a földön fekvő,
Magyar legyen hited s tied a jövendő.

Magyar, legyen hited és lészen országod,
Minden nemzetek közt az első, az áldott,
Isten amit néked címeredbe vágott.

Szíved is dobogja, szavad is hirdesse,
Ajkad ezt rebegje, reggel, délben, este,
Véreddé hogy váljon az ige, az eszme:

Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában,
Hiszek egy isteni örök igazságban,
Hiszek Magyarország feltámadásában!


Pósa Lajos


A HAZÁÉRT

Isten, ki szemedet mindig nyitva tartod,
Még a féregtől se fordítod el arcod,
Látod a jövendőt csakúgy, mint a múltat,
Bölcs gondoskodásod soha el nem múlhat,
Nemzetek sorsát intézed egedbűl,
Vezeted napfényen, árnyékon keresztül:
Függjön tekinteted a mi szép hazánkon,
Minden porszemére tőled áldás szálljon!

 

 Te tudod legjobban: drága föld ez nékünk,
Minden talpalatját megáztatta vérünk.
Őseink porából fakad itt a fűszál,
Végig a levegőn az ő sóhajuk száll.
Századok keservét hordozza a szellő,
Honfigyász az égen a fekete felhő,
Tisza, Duna, Sajó könnyeinkből támadt –
Óh nagy Isten, áldd meg a mi szép hazánkat!

 

 Hamvaikat őrizd, kik a honért haltak,
Parancsolj, Uram, az égi madaraknak:
Hadd menjenek széjjel, szóljanak mindnyájan
Sírjaikon szerte a magyar hazában.
Adj nekik pihenést, üdvözítő álmot,
Legyen csontjaiknak nyugodalma áldott!
Kegyeletes utód szórja be virággal
S tanuljon a portól századokon által.

 

 Áldd meg, kik javát munkálják a honnak,
Hírnevén, örömén híven fáradoznak!
Gyújts lelkükben erős, tündöklő világot!
Lehelj a szívükbe olthatatlan lángot!
Hadd mutassa e két égő fáklya fénye:
Hol van a haladás nemzeti ösvénye.
És ha megtalálták: útjokat ne fedd el!
Igazítsd a célhoz szent segedelemmel!

 

 Add, hogy virágozzék békén Magyarország,
Ragyogja be földjét az arany szabadság.
Hegyei közt boldog népnek dala zengjen,
Messze róna síkján sárga kalász rengjen.
Sátoros erdőben szapora vad járjon,
Ízes hal cikázzék gyöngyöző hullámon.
Mesterség, művészet, tudomány fejlődjék,
Szálljon a hazára koszorú, dicsőség!

 

 És ha vész fenyeget, harsona megharsan:
Kardjaink élére szállj zúgó viharban!
Csapj le, mint a villám, ellenség hadára!
Ne érezze sarkát szép hazánk határa!
Szállj, mint eleven tűz, lobogással égve,
Honszerelem gyanánt mindnyájunk szívébe!
Bátoríts, vezérelj tartós diadalra!
Szabadság Istene, vigyázz a magyarra!

 


Igazság által leszel erős! Az igazság pedig az, hogy az ördög le van győzve!
Ezt soha ne feledjük, bármi is ér minket Isten erős keze mindig felettünk van. Jézus vére alatt mindig oltalmat találunk.


Minden cselekedetünk vetés s annak megfelelő lesz majd az aratás. Igaz, hogy csupán kegyelem, ha adhatunk és jót tehetünk, s nem a mi érdemünk. A kegyelem Igéje ad erőt hozzá, hogy anyagi dolgainkat hűséggel kezeljük. Szomorú jövő vár azonban ránk, ha az ítélet képmutatónak talál majd, mert Istent és embereket egyaránt félrevezettünk.

Nyikos Tibor:

Hallgat a magyar

Hallgat a magyar
Most lehunyt szemekkel,
S nem szól a száj
Mert nincs többé kinek.


Néma az ajak
És szégyelli magát;
Mert borgőzös fejjel
Várta az igazát.

Most csendes az utca
Hol egykor harcot vívtak,
És nem szól a kürt
Az újkori harcosnak.

S megadta magát
Végleg ez a nemzet,
Behódolva mind;
Az áruló férgeknek.

2012. október 23.

Marton Pál:

Égi ítélőszék


Fent a felhõk felett az Ég magasában
Örökös napfényben egy ragyogó vár van.
Szivárvány a fala, a teteje végig
A tornya felér a legmagasabb égig.
Öröktõl fogva áll e fényes palota,
Földi szem idáig nem láthat el soha.
Itt mérik az idõt egy perc egy évezred,
De kezdete és vége a végtelenbe terjed.
Az égi palota legragyogóbb terme
Napsugár-szőnyeggel van beteregetve,
S a teremben szemközt a nagy emelvénnyel
Hatalmas könyv elõtt maga Clió székel.
Nemzetek és népek élete és sorsa
Be van írva abba, hófehér lapokra.
Dicsőséggel szerzett s vértől ázott képek
Itt búsongó gyászdal, amott hősi ének.

Nagy ítélőszék van összehíva mára
Jönnek már a bírák csillogó talárba’.
Legelöl az elnök, maga a zord Végzet,
Közvetlen utána az Igazság lépked,
Aztán a Szeretet követi őt halkkal,
Végül Mars hadisten és a Békeangyal.
Fellépnek a fényes magas emelvényre
Int az elnök, - s Clió ígyen kezd beszédbe:

“Égi ítélőszék! Vádolok egy népet,
Amely ősi jussát s mindent elfecsérelt
És a többi nép közt rongyossá lezüllött
S honszeretet helyett politikát űzött!
Fegyelmet nem ismer, összeférhetetlen,
Ma butaságig tűr, - holnap vad, kegyetlen.
Pazarló és léha, a versenyben renyhe,
Szalmaláng csak minden lelkesedés benne.

A lelke mélyén meg csupa önzést látok,
Örök gyűlölködés rajta ősi átok,
Hogy jobban gyűlöli honfitársát, vérét,
Amiként számtalan esküdt ellenségét. -
Pártoskodó, lusta, konok és munkátlan,
Irígy és törtető, hitetlen, hálátlan,
Még most is veszekszik, bűnét másra tolva
Mikor a hazája széthullt darabokra.

Íme ez a kép a jelenkor magyarja!
Hiába volt e népnek annyi hőse, nagyja,
Nem hallgatott rájuk, - de sőt megkövezte, -
S inkább demagógok frázisait nyelte!
Feljegyeztem mindent! - A számadást várom.
Betelt már a mérték, - túl sok van rováson.
Nincs helye a földön hitvány nemzedéknek,
Töröljétek le a térképről e népet!”

…Mély csend támadt erre a kegyetlen vádra,
Rideg szigor ült ki a bírák arcára.
- Jaj ha mindez igaz, amit Clió állít -
- Jaj ha e súlyos vád ítéletté válik.
De lebben az ajtó - s a félelmes csendbe
Most a geszti Mártír lép be a terembe.
Oda tart egyenest a nagy emelvényhez,
S fátyolozott hangján halkan kezd beszédhez:

“Bírák! - Kik méritek nemzeteknek vétkét,
S tudjátok, hogy mi az igazságos mérték, -
Ne csak azt nézzétek mi a magyar máma,
Hogy széttörve-tépve ősi szent hazája!
Hisz a jelen - s mit egy emberöltő láthat
Örökkévalóság rövid perce már csak.
S magyarnak a vétke nem olyan nagy vétek,
Fölötte a pálcát hogy már eltörjétek. -

Hát az herdálta el ősi örökségét
Akit kiraboltak, kifosztottak végképp?
Akit letiportak, megejtettek csellel,
S évekig titokban mérgezték métellyel?
Ha hibázott népem, az nem volt gonoszság,
Hitvány álpróféták elbolondították!
Hiszékeny volt csupán, s ez a nagy hibája,
Hogy hitt Wilson ravasz, csábító szavába.

A kegyetlen önzés, bosszú és irígység
Nyugatot kelettel aljas frigybe fűzték. -
Szegény hazámat csak úgy tehették tönkre
S ma közös bűntudat tartja őket össze.
Vetélkedő rablók jó cimborasága
Ez volt elleneink erkölcsi palástja!
S tán hazám földjével fizessük meg nékik
Orgyilkos barátunk árulása bérit?

Mi küzdöttünk bátran, becsületben, hitben -
Örömöd volt benne Vitéz Mars hadisten!
Mikor lépre-csaltak s eldőlt szent határunk
Te szelíd Szeretet - Téged ott nem láttunk!
S aztán viaskodtunk hiéna-hadakkal,
S Te elkéstél onnan fehér Békeangyal!
Végül ránkszakadt a trianoni gazság,
Hol voltál Te akkor pártatlan Igazság?

Vagy tán a bűn nem bűn, ha a győző tette
Aki az ártatlant máglyára vetette?
Ha győz is a földön az ármány s gonoszság,
De itt fenn az Égben legyen hát igazság!
Minket csak a balsors lángostora vág csak,
Vér áztatja földjét Nagymagyarországnak!
Szűnjön meg a csapás! Bízva nézek rátok -
Nem kegyelmet kérek, - igazságot várok!”

…Menydörgéssé vált már a szónokok hangja,
Mely az ég felhőit szerte űzi, hajtja,
S amint felszakad a fehér fellegfátyol,
Magyarország látszik az ég magasából.
Feltűnik a gyászos Muhi puszta képe,
Távolabb Mohácsnak vérázott vidéke.
Amott sóhajtozik a majtényi róna,
Mintha visszhangjából tárogató szólna!

S feltűnik Aradnak véres golgotája,
Majd a geszti kripta álmodó magánya.
Csupa mérföldkő, mely a sors útját jelzi, -
Ezerszer fájdalmas emlék valamennyi!
S az elrabolt Kárpát komor zúgásában
Annyi néma bánat, fájó imádság van.
Rab székely rónákon zokogó szél támad,
S magyar álmok sírján lengeti a fátylat.

A komor bíróság halk tanácsba mélyed,
Mély halotti csendben megszólal a Végzet:
És mintha szemébe egy könnycsepp lopódzna,
Ítéletet mond ki - a védőhöz szólva:
“Vértanú halálod legyen hát a Váltság,
Lásd meg innen hazád új feltámadását.
S hogy megmutathassa méltó-e a létre,
Próbára bocsátjuk, - még egy ezredévre!”

Csonka Magyarország ma.